maandag, juli 13, 2015

Vaartkomkommerenkwel (3)

Uit het document "Bijlagen jaarverslag Ombudsdienst Leuven 2013":
13.10.019

AGSL Directie ruimtelijke ontwikkeling - Afdeling studiedienst weg- en waterbeheer

Staat weginfrastructuur - Hinder
Onbeantwoorde correspondentie

Een burger beklaagt zich over de hinderlijke situatie voor fietsers ter hoogte van de Vaartkom ( zijde Silo’s / brandweerkazerne ) aangezien daar geen infrastructuur ( fietspad en/of markeringen ) werden aangebracht. De betrokkene had daarvan ongeveer een jaar geleden al eens melding gemaakt bij de ombudsdienst, die het bericht destijds had overgemaakt aan het AGSL.Betrokkene geeft echter aan hier nooit enige reactie op te hebben mogen ontvangen.

Eerste contact:

Er wordt aangekondigd dat navraag zal gedaan worden bij de dienst.

Verdere acties

De dienst wordt bevraagd en bevestigt dat de situatie voor fietsers niet ideaal is. De dienst vraagt de Dienst Verkeer of de situatie ter plaatse kan onderzocht worden, zodat in de mate van het mogelijke verbeteringen kunnen gerealiseerd worden.
Er wordt vastgesteld dat de breedte van de rijbaan alvast toelaat om een fietspad /markeringen te voorzien. De staat van het wegdek laat dit echter niet toe, zodat de dienst de Afdeling studiedienst weg- en waterbeheer contacteert en deze dienst verzoekt of het mogelijk is om een strook van het bestaand asfalt af te schrapen en te vernieuwen om vervolgens de nodige markeringen aan te brengen. 
De Afdeling studiedienst weg en waterbeheer laat weten de straat op te nemen in het voetpadenprogramma zodat de werken mogelijk medio 2014 worden uitgevoerd.

Resultaten tussenkomst:
Na bemiddeling wordt aangekondigd ter plaatse een fietspad te zullen aanbrengen. 


Beoordeling:
Begrijpelijk voor wat het ontbreken van een fietspad betreft, terecht voor wat uitblijven reactie betreft.
Medio 2015 wachten de fietsers in de Vaartkom nog altijd op hun beloofde fietspad.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten