maandag, september 21, 2015

Melding overlangs (1)

We gaan de Vlaamse wegbeheerder eens testen op zijn kennis van de verkeerswetgeving, namelijk artikel 16 van het reglement voor de wegbeheerder uit een vorig bericht.
Artikel 16. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden 
1° Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden moeten aangebracht worden op de kruispunten wanneer het fietspad deel uitmaakt van een openbare weg gesignaleerd door de verkeersborden B9 of B15 en een fietspad na het kruispunt verder loopt.
Er zijn drie voorwaarden die de overlangse markering afdwingen:
- op kruispunt
- fietspad maakt deel uit openbare weg gesignaleerd door verkeersborden B9 en B15
- fietspad loopt door na kruispunt

Alle voorwaarden zijn hier voldaan volgens mij:
Aarschotsesteenweg, Wilsele
Update 2015-10-11

De reactie van de wegbeheerder:
Geachte heer,

In uw bericht aan het “Meldpunt fietspaden” vermeld u dat de gebruikte signalisatie niet reglementair is op de N19 Turnhout - Leuven ter hoogte van het Aquafin - Satelietkantoor Leuven.

De keuze voor blokkenmarkering is hier wel degelijk terecht. De oversteek van het dubbelrichtingsfietspad ligt op een zekere afstand van de doorgaande weg, zodanig dat deze hier niet rechtstreeks meer mee gerelateerd wordt. Op die manier is het eigenlijk een afzonderlijke “fietsweg” die een straat dwarst. Om die reden en bovendien omwille van het zwaar verkeer dat uit deze zijstraat komt, is hier gekozen om de fietser uit de voorrang te halen.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geļnformeerd.

Hoogachtend,
Vlaamse ingenieurs kunnen blijkbaar het verschil tussen 'openbare weg' en 'rijbaan' maar moeilijk bevatten. Het fietspad is een onderdeel van de openbare weg, dus van afstand kan je maar spreken wanneer je 'rijbaan' verwart met 'openbare weg'.

Bovendien kreeg ik ooit dit antwoord van de jurist van het Agentschap Wegen en Verkeer – afd. Expertise Verkeer en Telematica: "Het feit dat de fietspaden vrijliggend en gescheiden van het andere verkeer op de kruispunten zijn aangebracht, maakt hen nog niet tot aparte kruispunten."

4 opmerkingen:

 1. Passen ze in dit specifiek geval niet gewoon wegcode artikel 18.4. toe?

  Fietspad dwarst de openbare weg.

  Maar toevallig is die openbare weg wel een zijstraat van een voorrangsweg waar dat fietspad parallel mee loopt, weliswaar met zo'n 5 meter gras tussen.

  Is het dan technisch gesproken deel van die voorrangsweg of een aparte fietsweg die een niet-voorrangsweg dwarst?

  De vraag die ik me dan sowieso stel is hoe breed die groenstrook moet zijn om een aparte parallel fietsweg te zijn en geen vrijliggend fietspad?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. AWV hanteert een afstand van een 6 m om te bepalen of de fietsoversteek behoort tot het kruispunt of niet. Vandaar dat ze fietspaden soms uitbuigen zodat de oversteek niet meer bij het kruispunt hoort en ze de oversteek dus uit de voorrang kunnen halen. Maar hier is dit wel het fietspad van de Aarschotsesteenweg, en de gehele openbare weg heeft voorrang, niet alleen de rijbaan. Bovendien is de zijstraat geblokkeerd en wordt ze niet gebruikt.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Kom je helaas teveel tegen dat opzettelijk afstand wordt gecreëerd om fietspad uit de voorrang te zetten. Omweg voor fiets ifv doorstroming van auto's!

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Maak je het kruispunt eigenlijk niet gewoon groter door de fietsoversteken te verplaatsen? Of zijn alleen de rijbanen bepalend voor de grootte van een kruispunt?

  De wegcode zegt in artikel 2.9. "Kruispunt" : de plaats waar twee of meer openbare wegen samenlopen.

  Dus heel de openbare weg is van toepassing, niet alleen rijbaan maar ook bermen, fietspaden en voetpaden. Moeten fietspaden in dergelijke gevallen niet aanliggend gebracht worden, om de grootte van het kruispunt te beperken en de overzichtelijkheid te bevorderen?

  BeantwoordenVerwijderen