woensdag, september 23, 2015

Melding overlangs (3)

We gaan de Vlaamse wegbeheerder eens testen op zijn kennis van de verkeerswetgeving, namelijk artikel 16 van het reglement voor de wegbeheerder uit een vorig bericht.
Artikel 16. Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden 
1° Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden moeten aangebracht worden op de kruispunten wanneer het fietspad deel uitmaakt van een openbare weg gesignaleerd door de verkeersborden B9 of B15 en een fietspad na het kruispunt verder loopt.
Er zijn drie voorwaarden die de overlangse markering afdwingen:
- op kruispunt
- fietspad maakt deel uit openbare weg gesignaleerd door verkeersborden B9 en B15
- fietspad loopt door na kruispunt

Alle voorwaarden zijn hier voldaan volgens mij:
Kolonel Begaultlaan, Wilsele
Kolonel Begaultlaan, Wilsele
De verkeerswetgeving laat hier eigenlijk niet toe de fietsoversteek uit de voorrang te halen zoals de Vlaamse ingenieurs dat graag doen. De veiligste oplossing voor fietsers, die ook een grote autodoorstroming mogelijk maakt is de fietsoversteek op de bypass mee onder de verkeerslichtenregeling brengen. Wil men het autoverkeer niet nodeloos laten wachten wanneer er geen fietsers passeren, dan zijn detectielussen op het fietspad de oplossing. Verkeerseiligheid mag wel wat geld kosten, men probeert het al jaren goedkoop op te lossen met verf en voorrangsbordjes, maar dat werkt duidelijk niet.

Rechtdoor rijdend fietsverkeer en afslaand autoverkeer tegelijk het kruispunt opsturen is en blijft een domme beslissing, die ieder jaar voor veel verkeersslachtoffers zorgt.

Ziggy zou dat kunnen beamen, moest hij nog leven. Dit is een persartikel van Belga dd 1 september:
Tien organisaties, waaronder VAB, Gezinsbond en Fietsersbond, ondersteunen een oproep aan de Vlaamse regering om kruispunten conflictvrij te maken, waardoor zwakke weggebruikers geen groen licht krijgen met afslaande voertuigen.
De oproep werd gelanceerd door enkele ouders uit de school van Ziggy Stroobants, de zesjarige zoon van acteurs Marc Stroobants en Mieke Laureys die vorig jaar in september bij een dodehoekongeval overleed.

Samen met tien organisaties (Fietsersbond, Ouders van Verongelukte Kinderen, VAB, BIVV, Netwerk Duurzame Mobiliteit, Velotariër, Gezinsbond, GO! Ouders, Nationale leiding Scouts en Gidsen Vlaanderen en vier afdelingen van Critical Mass Gent) en gesteund door het acteurskoppel, vragen initiatiefnemers aan de overheid om kruispunten met verkeerslichten conflictvrij in te richten. "Dat betekent dat auto's die afslaan niet samen groen krijgen met voetgangers en fietsers die rechtdoor gaan", zegt woordvoerster Katrien Van Den Bleeken.

"Deze conflicten blijken een belangrijke oorzaak te zijn voor zware ongevallen, vaak dodehoekongevallen met vrachtwagens. Vooral kinderen zijn niet bedacht op deze gevaarlijke situatie: ze leren dat groen licht staat voor 'veilig oversteken' en verwachten niet dat er toch nog een voertuig plots hun pad kruist. Op een kruispunt met conflictvrije regeling sluit je meteen ook alle dodehoekongevallen uit, dit zijn meestal ongevallen met zware of zelfs dodelijke gevolgen."

De organisaties vinden hun vraag haalbaar. "In Nederland zijn alle verkeerslichten conflictvrij geregeld", merken ze op. Ze verwijzen ook naar een studie die aantoont dat veel ongevallen vermeden worden door lichten conflictvrij te regelen.

De woordvoerder van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) wijst erop dat er bij de heraanleg of herinrichting van kruispunten altijd geopteerd wordt voor het meest verkeersveilige project. "Daarnaast wordt voor de kruispunten die er nu al zijn en niet heraangelegd worden geval per geval bekeken, om daar geen interferentie te hebben met de doorstroming, want het één heeft impact op het andere."

Belga
Maar Vlaanderen blijft categoriek kiezen voor autodoorstroming.

Update 30-09-2015
Al een standaard antwoord gekregen:
Geachte, 
het fietspad werd haaks op by-pass gebracht. In deze situatie wordt bewust de fietsoversteek uit de voorrang gehaald, waardoor de situatie in orde is zoals hij nu aangebracht is. 
Met vriendelijke groeten.
En ja, dit beschrijft wel wat er gebeurd is, maar niet hoe dit strookt met de verkeerswetgeving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten