woensdag, september 09, 2015

Overlangs - dwars (1)

Overlangs

Betekenis.be verklaart overlangs als
In de lengte geplaatst of lopend ten opzichte van iets anders.
OK, dat snap ik.

In de wegcode wordt het gebruikt om signalisatie te beschrijven die in de lengterichting van de rijbaan verloopt, bijvoorbeeld:

Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens

Dwars

Betekenis.be verklaart dwars als
in de breedterichting
OK, dat snap ik.

In de wegcode wordt het gebruikt om signalisatie te beschrijven die in de breedterichting van de rijbaan verloopt, dwars op de rijrichting dus, bijvoorbeeld:

Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg
Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens
Helaas bestaat er in Vlaanderen een grote verwarring over het signaleren van fietsoversteekplaatsen, en kiezen Vlaamse ingenieurs massaal om de inhoud van de wegcode te negeren zodat ze fietsers kunnen discrimineren in naam van de 'verkeersveiligheid'. Bijgevolg wordt geen enkele fietsoversteek nog gesignaleerd volgens de wegcode, wat het fietsers niet echt overzichtelijk of veiliger maakt.

Dat zie je bijvoorbeeld hier:
Martelarenlaan x Diestsesteenweg, Kessel-lo
Martelarenlaan x Diestsesteenweg, Kessel-lo

5 opmerkingen:

 1. De tweede foto is een doorlopend fietspad. Oversteekplaatsen worden niet meer gemarkeerd wegens te verwarrend (zowel fietsers als automobilisten weten vaak niet wat er wel/niet wordt bedoeld)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Volgens mij bestaat de verwarring vooral in de hoofden van de verkeersdeskundigen, en moet er op de twee plaatsen wel degelijk een oversteekplaats worden geschilderd, maar dat expliceer ik wel uit in een volgende deel.
  Want wat doen we anders met wegcode artikel 9.1.2. 1° Wanneer de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74, omvat, dan moeten de fietsers ... , dit fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt. Zij mogen een dergelijk fietspad niet volgen, wanneer dit links in hun rijrichting ligt.

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Vlaanderen stimuleert de fietsers dus de wegcode te overtreden: Je mag het fietspad links niet gebruiken omdat dat enkelrichting is volgens het verkeersbord. Je mag het fietspad dat oversteekt niet gebruiken volgens artikel 9. Blijft reglementair over: voor het kruispunt op de rijbaan tussen de auto's gaan rijden en mee links afslaan, of over het zebrapad oversteken.

   Verwijderen
  2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

   Verwijderen
  3. Het Vlaams gewest heeft dus weer een kruispunt van een steenweg bijgemaakt zonder een oversteekplaats voor fietsers aan te duiden volgens de wegcode. Steeds waar fietsers de steenweg moeten kruisen ontbreekt het, maar is er ook steeds wèl een fietsoversteekplaats als het er parallel ermee is (moet ook indien fietspad parallel met voorrangsweg ligt).

   Er staat eigenlijk enkel een fietsverkeerslicht en wat onofficiële pijlen op de rijbaan, die niet voorzien zijn in de wegcode. Hoogstens indicatief als functie dus.

   Rechtsafslaand autoverkeer heeft daardoor voorrang op overstekend fietsverkeer.

   De fietser begaat daar bij een aanrijding door een auto altijd een overtreding want de fietser maakt een manoeuvre (oversteken van de rijbaan zonder oversteekplaats, zie wegcode art. 12.4) en de rechtsafslaande auto (komende van Martelarenlaan) heeft voorrang. Dus de fietser heeft geen voorrang verleent (wegcode art. 12.5) en zal daardoor altijd in fout worden gesteld.

   Ook het grootste deel van wegcode art. 40ter valt dan weg: want het is geen fietsoversteekplaats. Met andere woorden de auto mag dus erop stilstaan en hoeft niet meer de overstekende fietser door te laten.

   Maar ook wegcode art. 43.3 is daar niet meer van toepassing.
   Want het is daar geen oversteekplaats en fietsers maken enkel een manoeuvre daar.
   Enkel de fietsverkeerslichten moeten dan nog door de fietsers gevolgd worden. Er is ook geen fietsoversteekplaats aangeduid, dus een fietser mag eigenlijk kiezen waar die oversteekt. Dus eigenlijk ook gewoon links van de lichten en die perfect legaal negeren zolang die maar voorzichtig is bij zijn manoeuvre (oversteken rijbaan) en met de andere weggebruikers rekening houdt.

   Enkel de fietser die al staat te wachten aan dat fietsverkeerslicht (komende van Martelarenlaan en de Diestsesteenweg wil oversteken) zal bij groen net genoeg tijd hebben om over te kunnen steken vooraleer dat die moet stoppen en voorrang moet verlenen aan de rechtsafslaande auto's.

   Met andere woorden maximaal de eerste 3 fietsers die op een lijntje naast mekaar staan te wachten bij dat fietsverkeerslicht kunnen in praktijk nog legaal oversteken, de rest van de fietsers erachter moeten eerst voorrang verlenen aan de naderende rechtsafslaande auto's (en bij druk autoverkeer zal dat pas gebeuren als het fietsverkeerslicht terug op rood staat).

   Verwijderen