donderdag, november 26, 2015

Overlangs - dwars (5)

Ook AWV deed zijn huiswerk over de fietsmarkeringen, dat kan je nalezen in Dienstorder MOW/AWV/2014/15. Uiteraard staan daar controversiële uitspraken in betreffende de afbakening van een kruispunt. Zogezegd ter bevordering van de veiligheid voor fietsers.

Ik plak hier enkele stukjes:
2. Fietsgeleiding op kruispunten
Principe
Met het oog op de duidelijkheid en uniformiteit inzake voorrang gelden volgende richtlijnen inzake fietsgeleiding op kruispunten. Deze instructies gelden binnen de juridische randvoorwaarden zoals ze vandaag voorgeschreven zijn in het Verkeersreglement en het Reglement van de wegbeheerder.
Dit is OK: AWV zegt dat ze de Belgische verkeerswetten zullen volgen, dat is een beetje overbodig maar altijd leuk wanneer een overheidsinstantie dat verklaart, alsof ze keuzemogelijkheid hebben. En vervolgens lappen ze diezelfde wetgeving aan hun laars.
1) Klassieke kruispunten

Fietspaden die doorlopen na het kruispunt en gelegen zijn in de voorrang worden op zowel lichtengeregelde als niet-lichtengeregelde kruispunten doorgemarkeerd met fietspadmarkering. Dit geldt ook voor dubbelrichtingsfietspaden. (nvdr fout nummer 1)


Fietspaden dwars op de voorrangsweg, zowel op lichtengeregelde als niet-lichtengeregelde kruispunten, worden nooit met fietspadmarkering afgebakend. Om de geleiding voor de fietsers te verzekeren kan facultatief een fietssuggestiestrook worden aangelegd over het kruispunt in okergeel of grijs.

Fietspaden op kruispunten waar de voorrang van rechts geldt, worden op alle takken onderbroken. Er wordt evenmin een fietssuggestiestrook aangebracht over het kruispunt.

Er wordt herinnerd aan het voorschrift van artikel 18.4 van het Reglement van de Wegbeheerder dat bepaalt dat de markering voor fietsoversteekplaatsen (de zogenaamde blokkenmarkering) niet aangebracht mag worden op een kruispunt of een rotonde wanneer de fietsers en tweewielige bromfietsen dezelfde voorrangsregels moeten naleven als de andere bestuurders. (nvdr fout nummer 2)


Buiten het kruispunt kan deze blokkenmarkering en het erbij horend verkeersbord B1 en F50 wel op alle takken van de oversteek worden aangebracht, op voorwaarde dat deze niet vlak naast een voetgangersoversteekplaats moet worden aangebracht. (nvdr fout nummer 3)

Dat is al minder OK.

Fout nummer 1: verkeerstekens boven verkeerslichten stellen, is in tegenspraak met artikel 6 betreffende de waarde van de bevelen van de verkeerstekens en van de verkeersregels, zie hier. Voor het gemotoriseerd verkeer volgt men dan weer wel artikel 6: aan elk stoplicht wordt een stopstreep geschilderd, daar verschilt een kruispunt met verkeerslichten dus wel van een kruispunt met verkeerstekens. Ik illustreer deze Vlaamse absurdheid even:

Inrichting van een kruispunt waar men verkeerstekens boven verkeerslichten stelt. De voorrangsweg loopt visueel door, zowel de rijbaan als de fietspaden. De wegen dwars op de voorrangsrichting krijgen haaientanden om de ondergeschiktheid te benadrukken.

Inrichting van een kruispunt waar men verkeerslichten boven verkeerstekens stelt (zoals voorzien in de Belgische verkeerswetgeving). Elke weg krijgt dezelfde signalisatie omdat de voorrang volledig geregeld word door de verkeerslichten.

Fout nummer 2: de bepaling van art. 18.4 moet enkel toegepast worden op kruispunten waar de voorrang geregeld wordt met verkeersregels, dus niet met verkeerstekens of verkeerslichten. Ik denk niet dat Vlaanderen een dergelijk kruispunt op zijn steenwegen heeft liggen.

Fout nummer 3: buiten het kruispunt MOET de blokkenmarkering altijd gebruikt worden.
4) Bypassen
Vermits bypassen het kruispunt vermijden, gelden hier niet de regels die gelden op kruispunten. Fietsoversteken door middel van blokkenmarkering dwars over de bypass zijn dan ook toegelaten. (nvdr fout nummer 4) Ook hier wordt slechts blokkenmarkering aangebracht op voorwaarde dat deze niet vlak naast een voetgangersoversteekplaats (zebrapad) moet worden aangebracht (zelfde regeling zoals bij rotondes).
Wanneer fietspaden bij het begin of het einde van de bypass, deze bypass evenwijdig met de naastgelegen rijbaan, zonder uitbuiging, rechtdoor oversteken, wordt de fietspadmarkering hier wel doorgetrokken.
Fout nummer 4: AWV herdefinieert het kruispunt hier op een heel enge wijze tot enkel de kruisende rijbanen, wat indruist tegen de wetgeving, een fout die jongeren blijkbaar vaak maken.

Wat is de openbare weg? Dat wordt niet expliciet bepaald in het verkeersreglement, maar in de rechtsleer wordt dit geacht te gaan van rooilijn tot rooilijn. De rijbaan, de berm, het fietspad of de trottoir zijn allemaal delen van die openbare weg, dat wordt bepaald in artikel 2 van het verkeersreglement.

Wat is nu een kruispunt? Dat wordt wel bepaald in het verkeersreglement:
2.9. "Kruispunt" : de plaats waar twee of meer openbare wegen samenlopen.
Een bypass kan enkel buiten het kruispunt gelegd worden wanneer ze buiten de openbare wegen, dus buiten de rooilijnen zou worden aangelegd, dat wil dus zeggen op privé terrein. Het verkeer op de bypass verplaatst zich van de éne openbare weg naar de andere openbare weg, en dat kan per definitie enkel via een kruispunt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten