dinsdag, januari 26, 2016

Vaag

Waar de Naamsesteenweg door het bos loopt tussen Vaalbeek en Heverlee is het fietspad op veel plaatsen vervaagd.

Het gevolg is dat de grens tussen fietspad en autoparking enkel wordt aangeduid door de kleur van het asfalt, een subtiel verschil dat automobilisten meestal niet snappen.
Vooral omdat ze hun wagen zo ver mogelijk van het razende auto/vrachtverkeer willen zetten.

Ik kreeg ondertussen al een antwoord op mijn melding:
Betreft: N251 Leuven Onduidelijke signalisatie fietspad VT/SM/LEU/N251/5274 (0388-a)

Ons kenmerk: wvb-2015-mpf-268

Beste

Vooreerst mijn verontschuldigingen voor het laattijdig antwoord op uw bericht aan het Meldpunt Fietspaden over de onduidelijke signalisatie die het fietspad weergeven langs de N251 Leuven – Blanden.

De opmerking lijkt me vast en zeker terecht. Mijn afdeling zal een markering in de lengterichting aanbrengen, die het onderscheid aanduidt tussen de parkeerstrook en het achterliggende fietspad. Deze aanpassing zal wellicht – afhankelijk van de weersomstandigheden - in het voorjaar 2016 uitgevoerd worden.

Als deze maatregel echter niet helpt, zullen de diensten voor het handhaven van de wegcode de nodige stappen moeten zetten.
Ik zal dus ook de politie nog op de hoogte moeten brengen van dit euvel zodat ze mee een oogje in het zeil kunnen houden.

Ondertussen heb ik ook nog vernomen dat onze burgemeester hier dikwijls komt wandelen met zijn hondje, en die parkeert dan ook altijd op het fietspad.

Moet ik dan ook Samson en Gert nog verwittigen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten