donderdag, februari 04, 2016

Niet rond

Er is ook goed nieuws voor fietsers.

Het Maria Artoisplein was voor fietsers niet rond, vooral aan de kant van de Aarschotse poort.

Aarschotsepoort, Leuven
Zeker nu er een doorsteek voor zacht verkeer werd gemaakt aan de Balk van Beel. Wanneer je van de Dijledreef naar Leuven fietste moest je daarvoor eerst de Aarschotsesteenweg oversteken, en aan de andere kant van het viaduct weer oversteken.

In de omgekeerde richting kon het in één keer.

Er werd dus veel spook gefietst in de richting van Leuven, onder andere door mijn allerliefsteke.

Maar daar komt dus verandering in.

uit verslag van de werkgroep signalisatie dd 22-10-2015
Aarschotsesteenweg
tussen de Redersstraat en de Dijledreef
invoeren dubbelrichtingsfietspad

Agendapunt PCV van 27 oktober 2015

Gunstig advies om een dubbelrichtingsfietspad in te richten in de betreffende zone. Bijkomende voorwaarden zijn echter wel dat de borduren aangepast zullen worden en dat er bijkomende verkeerslichten voor fietsers worden aangebracht op de kruispunten van de Aarschotsesteenweg met de Redersstraat en de Zoutstraat.

Het fietspad onder de brug van de Lüdenscheidsingel dient dan ook dubbelrichtingsfietspad te worden.
We wachten vol ongeduld.

1 opmerking: