dinsdag, februari 16, 2016

Van te moeten

In het nieuwe, op 10 februari gepubliceerde, politiereglement staat weer het volgende:
Artikel 773
Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit de verkeersreglementering, moeten rijwielen op het openbaar domein in de daartoe voorziene stallingen worden geplaatst indien deze beschikbaar zijn in de nabije omgeving.
Waarom is dit fout?

Omdat alleen het verkeersreglement en verkeersmaatregelen opgesteld conform de verkeerswetgeving maatregelen zoals verplichting/verbod te parkeren of het stallen van fietsen kan opleggen aan weggebruikers.

De rechtbank heeft dat in haar vonnis van 23 oktober 2015 nog eens bevestigd. Een niet-bereden rijwiel staat als zodanig vermeld in het verkeersreglement, dus valt het onder het verkeersreglement en is het geen voorwerp dat gedumpt wordt op de openbare weg zoals een versleten matras.

En toch wil het stadsbestuur van Leuven, hierbij aangevoerd door een immer auto-minnend burgemeester, hier weer zijn bevoegdheid overtreden.

Zo vermoed ik dat de politie het plaatsen van fietsen in stallingen wil verplichten door het gebruik van deze verkeersborden:
Blauwe Hoek, Leuven
Op nieuwe stallingen wordt ook steeds een paal voorzien om dit (of een ander) bord te plaatsen.
Engels Plein, Leuven
Doch het plaatsen van dit bord heeft enkel zin wanneer fietsen op de rijbaan of op een parkeervak mogen geplaatst worden (zie artikel 70.2.1.3°.f hieronder). Op het voetpad heeft dit bord geen enkele waarde.
23.3. Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°.f.
Het verkeersreglement voorziet geen verplichting je fiets in een stalling met dit bord te plaatsen, er staat immers 'mogen' en niet 'moeten'.

1 opmerking:

 1. Inderdaad die blauwe borden met witte P met onderbord fiets zijn enkel bedoeld voor fietsenstallingen op de rijbaan.

  Op die locatie zijn die P-borden voor fietsen overbodig en dus weggesmeten belastingsgeld.


  Het stadsbestuur heeft nochtans wel een aantal autoparkeerplaatsen verspreid over Leuven van 'nietjes' voorzien en correct als fietsenstalling aangeduid. Een blauw bord met witte P met onderbord fiets is dan een extra verduidelijking en ook nodig daar om je fiets reglementair op de rijbaan te mogen stallen (dus niet moeten, buiten rijbaan mag nog altijd).

  Maar dat het zo'n wegklapbaar bord is, dus ook als fietsenstalling op de rijbaan kan verdwijnen, is total niet nuttig. De nietjes zitten in de asfalt/beton en dus kan de fietsenstalling niet even terug als autoparkeerplaats dienen. Bij evenementen kunnen die fietsenstallingen, door de nietjes erop, ook niet voor iets anders gebruikt worden dan als fietsenstalling. Er is op zo'n moment ook nood aan voldoende fietsenstallingen. Ze net dan gaan verminderen is contraproductief voor de bezoekers van dat evenement.

  Fietsparkeren op de rijbaan verbieden heeft enkel zin als die dag heel de rijbaan onbereikbaar is doordat het binnen een betalend festivalgebied ligt. Een infobord kan dan wel nuttig zijn zodat enkele weken op voorhand fietsers hiervan kunnen verwittigd worden.

  BeantwoordenVerwijderen