maandag, april 25, 2016

Gratis parkeren in Leuven (1)

Verkeersdeelnemers hebben zich te houden aan het verkeersreglement, dat is de wet.
Wegbeheerders hebben zich te houden aan het reglement voor de wegbeheerder, dat is de wet.

Wie nog niet weet dat je deze reglementen up-to-date terugvind op wegcode.be, heeft de laatste jaren op een andere planeet geleefd, of in een duistere grot.

Wegbeheerder spelen lijkt simpel.
Een blauwe zone instellen lijkt simpel.
Betalend parkeren invoeren lijkt simpel.

En toch.

Toch worden er courant fouten gemaakt bij het instellen van een zone, zowel een blauwe zone als een zone voor betalend parkeren:

- er werd geen aanvullend reglement opgesteld
- de borden zijn niet conform naar vorm en kleur
- de zone omvat niet meer dan één straat

Een gemeente die gas-boetes uitschrijft, parkeerretributies oplegt of wagens laat wegslepen zonder dat de verkeerswetgeving wordt gevolgd, gaat onzorgvuldig te werk. Want de bevoegdheid om op te treden komt voort uit de verkeerswetgeving.

Eerst wat saaie theorie.

Aanvullend reglement
Een aanvullend reglement is verplicht voor de signalisatie die aan de weggebruiker een gebod of verbod oplegt.
Het is ook belangrijk dat bij het opstellen van een aanvullend reglement het vorige wordt vernietigd zodat de bepalingen zich niet opstapelen van hier tot in Tokyo.
Een aanvullend reglement dat enkel gemeentewegen betreft is meldingsplichtig, wanneer het ook gewestwegen betreft moet er een goedkeuring aan de hogere overheid gevraagd worden.

Borden niet conform naar vorm en kleur

Betreft de borden die het parkeren en stilstaan regelen
11.4. Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de verkeersborden E1 tot E9h
11.4.1.
De staanders of steunen en zoveel mogelijk, de achterkant van deze verkeersborden hebben een oranje kleur.
Betreft de zonale borden
- rechthoekig wit bord met het verkeersbord waarvoor men een zone wil inrichten
- geen zwarte rand, dat bestaat enkel bij F-borden
Daar kon je hier al iets over lezen.

Zone omvat niet meer dan één straat
6.7. Signalisatie met zonale geldigheid.
6.7.6. Behalve wat de verkeersborden F4a en F4b betreft, mag de signalisatie met zonale geldigheid slechts voor meerdere wegen ingevoerd worden.
Enkel voorbeelden.

Niet regelmatig naar vorm of kleur, bord betreffende parkeren werd niet geplaatst op een oranje paal of steun:

Van Monsstraat, Leuven
Van Monsstraat, Leuven
Kardinaalstraat, Leuven
Dekenstraat, Leuven
Naamsestraat, Leuven

Wel regelmatig naar vorm of kleur, bord betreffende parkeren werd geplaatst op een oranje paal of steun:

Kardinaalstraat, Leuven
Diestsevest, Leuven
J.P. Minckelersstraat, Leuven
Tervuursestraat, Leuven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten