donderdag, april 07, 2016

Positief / negatief

Een boodschap kan positief of negatief gebracht worden, afhankelijk van de nadruk die men wil leggen of de doelgroep die men wil bereiken. Positief of negatief hebben an sich geen waardeoordeel over de boodschap zelf, maar hebben te maken met aanwezigheid of afwezigheid van factoren in de boodschap.

In mobiliteit wordt de boodschap betreffende de keuze voor de fiets dikwijls negatief gebracht, en zijn de voordelen voor fietsers veelal secundaire gevolgen van positieve keuzes bij andere vervoersmodi.

Een willekeurig voorbeeld:
"De situatie voor fietsers zal na het circulatieplan verbeteren omdat er minder auto's in de binnenstad zullen circuleren."

Deze boodschap gaat over de voordelen voor fietsers maar enkel de keuze betreffende het autoverkeer wordt vermeld. Dit is een typische negatieve boodschap: de keuzes die men voor fietsers zou kunnen maken ontbreken massaal, of blijven heel vaag:
- voorrang voor fietsers die functionele routes volgen op kruispunten
- meer effectieve ruimte voor de fiets
- geen fietsroutes meer over kasseistroken
- niet onnodig omrijden voor fietsers
- niet enkel voor veiligheid zorgen door voorrang voor fietsers af te nemen

Misschien is het tijd om de aanwezigheid van fietsers in het straatbeeld wat positiever te brengen.
Dit voorbeeld zag ik in de stalling aan het station.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten