woensdag, januari 11, 2017

Vuntpad (2)

Ik ontving van een fietser uit Wilsele nog wat mailverkeer met onze stadsdiensten, ik geef ze even geanonimiseerd en chronologisch weer ter illustratie.
13 oktober 2014

Beste,
Als reactie op uw melding van een knelpunt voor fietsers op volgende locatie :

Vuntpad / Leuven / Vlaams-Brabant

Melden we u het volgende :

Geachte,

Het probleem is bij ons gekend. Wij wensen het Vuntpad te verbreden en zijn hiervoor bezig met het opstellen van het rooi- en onteigeningsplan. Zoals u kan vermoeden, zijn er onteigeningen noodzakelijk om een verbreding mogelijk te maken. Dergelijke procedures vragen minimaal 2 jaar tijd om te realiseren en zijn sterk afhankelijk van de minnelijke schikkingen. Een uitvoering zal ten vroegste mogelijk zijn in 2017.

Een structureel herstel van het fietspad is eventueel eerder mogelijk. Hiervoor dient de stad een open aanbesteding te organiseren. Momenteel wenst de studiedienst een apart programma voor fietsroutes te realiseren. Ik neem uw vraag mee op in de bespreking met het college. Uitvoering mogelijk in najaar 2015. Indien er een zeer lokaal probleem zich stelt, kan de dienst weg- en rioolbeheer voor een plaatselijke herstelling zorgen. U kan dergelijke problemen rechtstreeks melden via meldingen.wegen@leuven.be

Met vriendelijke groeten,

afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer stad Leuven
---------------------------------------
Beste,

Heel hartelijk dank voor dit supersnel antwoord!

Ik (en mijn kinderen) zijn blij dat er structureel werk zal gemaakt worden van dit fietspad, we gaan immers in de wijk erachter gaan wonen en zullen er dagelijks gebruik van maken.

Ik begrijp dat de heraanleg vaak iets van lange adem is.

Op korte termijn zou het afgraven van een kleine strook akker (30 cm breed bv) tot op de hoogte van de weg soelaas kunnen brengen. (uit ervaring weet ik dat boeren tot de laatste cm land gaan beplanten) Dit vermijdt dan toch tenminste dat de wielen van de fiets/fietskar in de gleuf tussen het pad en de beekkant terechtkomen en kan aan de kant van de akker uitgeweken worden zonder ongelukken.

Alvast hartelijk dank.

met vriendelijke groeten
------------------------------------------------
15 oktober 2014

Geachte,

Uw bijkomende suggestie ivm het Vuntpad is mij niet meteen duidelijk uit uw schrijven, maar ik zal voor de uitbreiding van het programma voor fietsroutes toch ter plaatse de situatie bekijken. Indien we tegemoet kunnen komen (eigendomsgrenzen), zullen we dit opnemen. Een verduidelijking mag u altijd bezorgen (foto, aanduiding op kaart). Alvast bedankt voor uw suggestie.

Met vriendelijke groeten,
-------------------------------------------------
6 november 2014

Beste,

Vooreerst mijn excuses voor het uitblijven van mijn antwoord.

We hebben net de verhuis achter de rug en ik vond geen tijd om te replyen.

In bijlage vindt u 2 foto's van het vuntpad kant akker; waarbij je kan zien dat de berm flink verhoogd is.

Uitwijken met een fietskar is dus onmogelijk en dit proberen aan de kant van de vunt zelf ga ik echt niet riskeren (drassige oever).

De derde foto toont het stuk dichtst van de aarschotsesteenweg waar de berm op gelijke hoogte ligt van het fietspad; ideaal dus. (groene pijl)

---------------------------------
24 september 2015

Beste,

Ik wou nog eens terugkomen op onze conversatie per mail van vorig jaar over de bereidbaarheid van het Vuntpad.

Zoals ik toen schreef, is dit pad momenteel te smal om veilig te kruisen (al dan niet met fietskar).

Dit komt ondermeer omdat je hoedanook niet kunt uitwijken omdat aan de ene kant de vunt loopt en aan de andere kant de boer zijn akker bebouwd tot op de rand van het fietspad en er dus een verhoogde berm is van 10 tot 20cm.

Ik opperde vorig jaar al om bijvoorbeeld deze verhoogde berm af te graven zodat je als fietser gemakkelijker kan uitwijken indien nodig.

U opperde iets van eigendomsrechten maar ik meen dat het afgraven geen probleem kan zijn voor de boer zeker nu een kraan (bij het uitdiepen van de vunt deze week) de rij aardappelen die het dichtst bij het fietspad heeft ingereden met zijn rupsbanden.

Willen jullie mijn voorstel op zijn minst overwegen. Zeker nu er steeds meer snelle elektrische fietsen rondrijden en een kruising de kans op ongelukken alleen maar verhogen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
----------------------------------------
25 september 2015

Geachte,

Het fietspad werd in de gemeenteraad van augustus goedgekeurd voor een onderhoudsprogramma asfalt. Dit wil zeggen dat het comfort verhoogd wordt door een nieuwe toplaag. De verbreding zit momenteel in een onteigeningsprocedure. Deze moet nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad en daarna beginnen de (helaas) vaak lange procedures indien er geen minnelijke schikkingen mogelijk zijn.

De provincie heeft het recht om in de 5  meter zone van de waterloop ruimte te benutten voor onderhoud waterloop, maar dit wil niet zeggen dat we het fietspad op andermans eigendom kunnen verbreden.

Uw vraag wordt dus zeker door onze diensten verder opgevolgd, maar het zal nog enige tijd duren vooraleer een verbreding mogelijk is.

Met vriendelijke groeten,
---------------------------------------------
25 september

Beste,

Bedankt voor het vlugge antwoord.

U begrijpt mij echter verkeerd, Ik bedoel hier echt niet een verbreding maar het niveleren van de rand van het fietspad zodat de eerst 30cm naast het fietspad even hoog is als het fietspad zelf (er zijn nu al grote stukken even hoog).

Wilt u zeggen dat het land van de boer dan loopt tot aan de borduur van het fietspad en de groene berm eigendom is van de boer?

Ik bezorg u een schema waardoor het wellicht duidelijker wordt. Het gaat mij om die verhoogde berm waardoor je eigenlijk bij het kruisen met een tegenligger met uw wielen bijna tegen die verhoogde berm zit.
Ik begrijp best de lange procedures van onteigening. Mijn voorstel is gewoon een verbetering van de bestaande situatie (op voorwaarde natuurlijk dat de groene berm niet de eigendom is van de landbouwer).

Alvast heel erg bedankt voor de opvolging.

Met vriendelijke groet,
---------------------------------------------------
25 september

Geachte,

Ik begreep uw vraag, maar dit is niet mogelijk omdat het fietspad momenteel al loopt over de eigendommen van de boer. De doorgang is geregeld in de atlas der buurtwegen op de huidige breedte. Geen enkele verzwaring van dit recht mag zonder toestemming van de eigenaar gebeuren. Hieronder kan u zien dat het huidige fietspad reeds volledig op eigendom van de aanpalenden loopt. (Rood = geselecteerde eigendommen die aangrenzen) De enige plicht van de boer momenteel is de beperkte breedte vrij te houden.

-------------------------------------------
29 augustus 2016

Beste,

Twee jaar terug hadden we een mailconversatie betreffende een structurele verbetering van het Vuntpad. Tijdens de speelstraat in de aangrenzende Jules Persoonsstraat gisteren vroegen meerdere bewoners zich af hoe het zat met de heraanleg/verbreding van het Vuntpad en met de "geplande" verbinding van het Vuntpad met het Lijnloperspad waardoor de bewoners van de wijk vanuit Leuven niet langer langs de drukke steenweg moeten fietsen.

Het is voor ons niet duidelijk via welk kanaal we ons moeten richten om dergelijke info te bekomen. Zelf heb ik dacht ik ruim een jaar geleden een enquête over fietsroutes vanwege de Stad Leuven ingevuld maar de beloofde feedback is er (nog) niet gekomen.
Daarom stelde ik voor om u nogmaals te contacteren met deze vragen.

Alvast heel erg bedankt

Vriendelijke groeten
------------------------
zondag 18 december 2016

Beste mevrouw,

Deze zomer had ik u reeds gemaild met de vraag of u al meer info had ivm het verbreden van het Vuntpad en de verbinding met het Lijnloperspad. (zie mail hieronder). Veel buren uit onze wijk maken gebruik van dit pad onder meer om hun kinderen op een veiligere manier naar school te brengen. Ik heb helaas van u geen antwoord mogen ontvangen.

Ondertussen ligt er een mooie brede brug over het opnieuw geasfalteerde Vuntpad en zou het leuk zijn dat deze opknapbeurt een verlenging zou krijgen in een Vuntpad dat een acceptabele breedte zou krijgen zodat tweerichtingsverkeer comfortabel en veilig kan gebeuren.

In bijlage een filmpje van hoe je best noch links noch rechts van het pad met één wiel van een geladen fietskar van het asfalt wilt geraken en al zeker geen tegenligger mag tegenkomen (in dit filmpje heb ik de fietskar niet bij).

Binnenkort houden we in de wijk een popup-nieuwjaarsdrink en ik had graag wat nieuws hierover kunnen vertellen.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groeten,

Geen opmerkingen:

Een reactie posten