dinsdag, april 25, 2017

Een oplossing voor ... de Geldenaaksebaan

Het grootste probleem op de Geldenaaksebaan komt voort uit het massale sluipverkeer tussen Leuven en het afrittencomplex van de E40 te Haasrode. Men heeft hier in het verleden alle functies door elkaar gemengeld, waardoor de mobiliteit hier al jaren alsmaar verder in de soep draait.

Ofschoon in het oude RSL van Leuven de Boudewijnlaan werd aangeduid als DE verbinding tussen E40 en de Leuvense Ring, zien we toch dat het meeste verkeer vanuit Tienen kiest voor de Geldenaaksebaan. Een groot deel van de Geldenaaksebaan is smal en zonder fietspaden, met de nodige verkeersonveiligheid tot gevolg.

Een oplossing ligt voor de hand: ophangen van de industriezone met al zijn zwaar verkeer en de werknemers van ver weg aan de E40 en de Meerdaalboslaan, en aan de Geldenaaksebaan voor werknemers van Leuven en omstreken. Dus de doorgang knippen tussen E40 en de Geldenaaksebaan.

- herinrichten kruispunt Meerdaalboslaan x Geldenaaksebaan: men kan dit in eerste instantie door de lichtenregeling aan te passen, en de bypassen te verwijderen. Later kan hier best een ongelijkgrondse kruising worden voorzien: door de Meerdaalboslaan plaatselijk wat te verhogen, kan de Geldenaaksebaan eronderdoor schuiven. Het verkeer uit het Hinterland kan nog wel naar Leuven via de Geldenaaksebaan, het autoverkeer van de E40 niet.

- herinrichten Ambachtenzone: functies die voornamelijk snelwegverkeer aantrekken moeten op de lus liggen die aansluiten op de Meerdaalboslaan, functies die enkel lokaal verkeer aantrekken dienen op de lus van de Geldenaaksebaan te liggen. Werknemers van de ambachtenzone die ofwel van de streek komen, of van de E40 kunnen hun wagen achterlaten in centrale parkeergebouwen, en verder te voet of met de fiets naar het werk gaan. Deze parkeertorens kunnen ook gebruikt worden als Leuvense randparking indien het openbaar vervoer ooit voldoende frequentie kan bieden.

- het scheiden van zwaar vervoer en fietsers biedt bijkomende veiligheidsmaatregelen, en ook het autoverkeer op de Geldenaaksebaan wordt veel rustiger.

- knippen van de verbinding tussen Hertogstraat en Ambachtenzone: ook dit is ook weer een sluipweg naar de E40.

Impressie kruispunt Meerdaalboslaan en Geldenaaksebaan
En groot protest valt natuurlijk te verwachten bij al die mensen die de laatste jaren in Heverlee zijn komen wonen omdat ze van daar snel op de E40 richting Brussel konden raken. Dit is een bevolkingsgroep die niet zozeer in de file staat, als wel de file zelf is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten