woensdag, mei 31, 2017

Maaien

Er viel weer een fietsdode door onaangepaste snelheid.


In de media wordt de pil verguld met een SMIDSY sausje, en de enige schuldige volgens de verkeersdeskundige is ... het hoge gras van de berm dat tot midden juni niet mag gemaaid worden!

Maar klopt dat verhaaltje wel? Het gras stond toch stil.

Even kijken in een omzendbrief naar het doel van het verguisde bermbesluit.
Artikel A.
Doel van het bermbesluit :
Wegbermen zijn niet uitsluitend landschappelijke elementen maar vaak bevatten ze ook een rijke fauna en flora.
Het bermbesluit, getroffen in uitvoering van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud, beoogt een natuurvriendelijk bermbeheer te stimuleren via een aangepast maaibeheer met daartoe geschikt materieel en met verbod tot gebruik van biociden. Bij de toepassing van het bermbesluit, dient de verantwoordelijke overheid echter rekening te houden met andere taken, met name het instaan voor verkeersveiligheid, de bestrijding van voor de menselijke economie schadelijke organismen, het beheersen van de grondwaterhuishouding en het voorkomen van wateroverlast.
Bij toepassing van het bermbesluit kan hiermee rekening gehouden worden overeenkomstig het proportionaliteitsprincipe dat in het advies van de Raad van State over het besluit werd omschreven.
Het bermbesluit heeft niet als doel de verkeersonveiligheid te vergroten. Mooi! Het wordt nog eens expliciet herhaald in artikel C:
Het is belangrijk hier nogmaals te vermelden dat het maaien van wegranden voor het vrijhouden van verkeers- en signalisatieborden buiten de vastgestelde data kan gebeuren om rekening te houden met de opdrachten terzake van bepaalde openbare besturen. Dit betekent dat eventueel een vroeger maaltijdstip kan gekozen worden indien de verkeersveiligheid in het gedrang zou komen.
Er staat besturen dus niets in de weg om wegranden te maaien waar de verkeersveiligheid in het gedrang komt. Volgens het proportionaliteitsprincipe natuurlijk.

Raar toch dat een "verkeersdeskundige" daar helemaal niet van op de hoogte is. Foei! Kletsen op zijn blote billen en terug naar school. Bestuurders moeten hun snelheid aanpassen aan de omstandigheden, en een slechte zichtbaarheid is een perfect geldige reden om je snelheid te temperen.

Ook Natuurpunt.be, volgens mij toch de verdediger van onze natuur, bevestigt deze aanpak in hun bermendossier:
Bij de toepassing van het bermbesluit dienen publiekrechtelijke rechtspersonen (o.a, Gemeenten, Provincies, maar ook polderbesturen, NMBS,...) wel rekening te houden met andere aspecten, zoals het instaan voor de verkeersveiligheid, het bestrijden van schadelijke organismen, het beheersen van de waterhuishouding en het voorkomen van wateroverlast.
En tenslotte in het Vademecum fietsvoorzieningen wordt zelfs de modus operandi uitgelegd:
Op alle andere plaatsen waarop het besluit van toepassing is geldt: niet maaien voor 15 juni. Een vroegere beperkte maaibeurt langs de rand van de verharding is toegelaten in functie van de veiligheid. Deze zogenaamde veiligheidsmaaibeurt wil de belijning, het straatmeubilair, enz. vrijhouden. Ze is ter breedte van een maaibalk (maximum 1m 25, liefst smaller). De veiligheidsmaaibeurt op gewestwegen gebeurt tussen 15 april en 1 juni. Desnoods kan deze veiligheidsmaaibeurt herhaald worden;
Geen veiligheidsmaaibeurten organiseren is natuurlijk goedkoper voor een gemeente. Hoeveel doden en gewonden moeten er nog vallen voordat gemeentebesturen eindelijk voor de rechter gesleurd worden omdat zij hun veiligheidstaak niet vervullen, terwijl ze nochtans er persoonlijk voor verantwoordelijk zijn?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten