zaterdag, juni 10, 2017

Duurzaam parkeerbeleid (2)

Het Vlaams gewest had duurzame parkeernormen al een tijdje laten vallen en overgelaten aan de goedwil van de gemeentes. Het kwam niet goed wegens te weinig mobiliteitsvisie onder de kerktoren.

Sinds februari is er terug een duurzaamheidsvisie, met rekentools zodat projecten kunnen gequoteerd en vergeleken worden. Hierondder de inleiding van het hoofdstuk mobiliteit:
Mobiliteit is een kritieke factor voor duurzame ontwikkeling, waarbij bereikbaarheid, energieverbruik en ruimtebeslag een hoofdrol spelen. Wereldwijd is mobiliteit verantwoordelijk voor 13,1% van de uitstoot aan broeikasgassen. Het overheersende autoverkeer weegt bovendien op de veiligheid, de gezondheid, de leefbaarheid en de autonomie van kinderen en ouderen. De bereikbaarheid van een wijk heeft een grote invloed op het welzijn (en de welvaart) in die wijk.
Het alsmaar toenemend autoverkeer beantwoordt door de congestie ervan alsmaar minder aan de mobiliteitsbehoeftes. De nood aan een grondige aanpak van de duurzame mobiliteit (sociaal, ecologisch en economisch) is al langer erkend en kan worden samengevat in de volgende vuistregels2:
  • Mensen moeten in principe zoveel activiteiten kunnen ontplooien als ze willen, ook als die activiteiten verplaatsingen impliceren. Die vrijheid is in elk geval een voorwaarde voor een kwaliteitsvol leven.
  • Bij de verplaatsingen moeten zo weinig mogelijk kilometers worden afgelegd, en zeker zo weinig mogelijk gemotoriseerde kilometers. Het is belangrijk om ergens te zijn of te raken, niet de verplaatsing op zich. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat activiteiten en functies nabij en geconcentreerd zijn. Nabijheid is een kenmerk voor de beste mobiliteit en maakt kwaliteitsvolle verplaatsingen van voetgangers en fietsers mogelijk binnen verblijfsgebieden.
  • Als er toch grotere afstanden moeten worden overbrugd, kunnen die het best collectief afgelegd worden. Het is belangrijk dat er geïnvesteerd wordt in goed stads- en streekvervoer, zoals bussen, trams en treinen.
  • De auto mag alleen een optie zijn als het echt niet anders kan.
Mooi mooi mooi.

Laat het vergelijken tussen steden en gemeentes maar beginnen!

Het GMF wil voor de Rinkkaai naar een score van 100% ijveren, terwijl het project een score heeft van 40%.

Ter info: Leuven scoort waarschijnlijk 0% wegens zijn voorbijgestreefd parkeerbeleid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten