zaterdag, september 23, 2017

Bedreigde fietspaden (6)

Wanneer we eens kijken in het Standaardbestek 250, DE Vlaamse technische standaard voor het uitvoeren van wegenwerken, zien we enkel in hoofdstuk 13 iets staan over de Japanse Duizendknoop.
1.1.2.12 Bestrijding van Japanse duizendknoop langs de waterloop
De bestrijding van Japanse duizendknoop (Fallopia japonica) langs de waterloop omvat:
- het wegnemen van alle ongewenste materialen en voorwerpen (ongeacht hun volume) zoals afval, vuil, afbraakmaterialen, schroot dat zich tussen de Japanse duizendknoop bevindt;
- het inkorten door het maaien van de Japanse duizendknoop tot zo dicht mogelijk tegen het bodemoppervlak van het talud en oever;
- het zorgvuldig controleren van het talud en oever op achtergebleven plantendelen;
- het onmiddellijk afvoeren van maaisel en ruimingsproducten volgens 1.1.2.15.
Japanse duizendknoop moet minstens tweemaal per jaar gemaaid worden: de eerste maal tussen 10 en 20 juni, de tweede maal tussen 1 en 15 oktober. De opdrachtdocumenten kunnen frequentere maaibeurten opleggen.
De maaimachines moeten de vegetatie zuiver afsnijden en zeker niet uitrukken. Het maaien gebeurt met een maaibalk of maaikorf. Het gebruik van een klepelmaaier is enkel toegestaan indien de opdrachtdocumenten dit bepalen en op voorwaarde dat het maaisel onmiddellijk wordt afgevoerd. Er wordt, indien nodig, ook gebruik gemaakt van handmachines of een zeis op moeilijk bereikbare plaatsen en nabij hindernissen. De opdrachtdocumenten kunnen het maaien met de hand voorschrijven.
De aannemer treft alle voorzorgen om te beletten dat tijdens het maaiwerk afgemaaide plantendelen in het water kunnen terechtkomen. Alle plantendelen die toch in het water terechtkomen, worden onmiddellijk uit de waterloop verwijderd, tenzij volgens de opdrachtdocumenten een andere werkwijze toegelaten is.
Indien de aannemer nieuwe vindplaatsen van Japanse duizendknoop opmerkt buiten de zones aangeduid in de opdrachtdocumenten, worden deze gemeld aan de aanbestedende overheid. Het bestrijden van Japanse duizendknoop in de nieuwe zones gebeurt evenwel enkel na speciaal dienstbevel.
Raar.
Het bestrijden van de Japanse Duizendknoop in wegbermen wordt verzwegen alsof hij daar nooit groeit .

Brandweg, Wilsele, hoog en droog boven op spoorwegberm
Aarschotsesteenweg, Wilsele, op en naast spoorwegberm
Aarschotsesteenweg, Wilsele, hoog en droog boven op spoorwegberm
Aarschotsesteenweg, Wilsele, op spoorwegberm
Niet dus.

Enige voorzichtigheid bij grondverzet wordt verzwegen.
Sinds 14 september wordt de Duivelsweg heraangelegd, met comfortstroken voor fietsers aan de zijkant.
Zou de aannemer rekening houden met de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop?
Of gaan we in de lente duizenden nieuwe Duizendknopen zien groeien in de zijbermen?
Dan zal deze weg zijn naam waarmaken voor fietsers.

Bestrijding.
Dat is een raar woord in deze context want het betekent "strijden of vechten tegen".
Waarom zou je tegen een plant gaan vechten?
Zoals in : Ik ga dit weekend mijn gras bestrijden met mijn dikke vriend de grasmaaier.
Verwacht je dan te winnen of te verliezen?
Tegen deze plant zouden we wel eens kunnen verliezen wanneer we ons verstand niet gebruiken.
Waarom zeggen we niet gewoon "maaien"?
Dan is het duidelijker dat we niet "verdelgen" bedoelen.
En waarom willen we überhaupt een invasieve plant maaien die we beter met rust zouden laten?

2 opmerkingen:

  1. Voor zover ik kan terugvinden heeft de Japanse Duizendknoop hier geen natuurlijke vijanden.

    Indien dit klopt en gezien de grote groeikracht ervan, gaan over enkele jaren niet enkel de bermen maar ook alle velden ernaast overwoekerd geraken?

    Maar we gaan niet van honger omkomen :-) De plant zou eetbaar zijn en de dunne stengels vergelijkbaar met rabarber qua smaak.

    Onze weg- en bermbeheerders zijn dus duidelijk fan van rabarber, al beseffen ze het misschien zelf nog niet ;-)

    BeantwoordenVerwijderen