dinsdag, september 26, 2017

Bedreigde fietspaden (7)

Ik kreeg al enkele antwoorden op mijn vraag.

AWV
Beste

Wij hebben uw mail in verband met de Japanse duizendknoop goed ontvangen en begrijpen uw bezorgdheid hierover.
De plant is, zoals de naam het zegt, afkomstig uit Japan en sinds de 19de eeuw verspreid in West-Europa. Aanvankelijk werd de plant gezien als een gewone exotische tuinplant en zelfs gebruikt voor decoratieve doeleinden.
Door de gemakkelijke vegetatieve vermenigvuldiging met plantendelen, stengels en wortels, en de mogelijkheid om zich te vestigen op bijna alle bodemtypes. is ondertussen gebleken dat de Japanse duizendknoop een enorme groef- en uitbreidingscapaciteit heeft en hinderend kan zijn, De plant wordt nu algemeen gecatalogeerd als een invasieve exoot.
Op plaatsen waar de Japanse duizendknoop hindert, wordt al geruime tijd bekeken hoe deze plant kan bestreden worden. Verschillende bestrijdingsmethoden werden en worden uitgeprobeerd: mechanisch.biologisch, chemisch,..., Tot nu toe is een efficiënte en duurzame bestrijdingsmethode voor uitvoering op grote schaal en met de nodige zorg voor de gezondheid van mens en milieu, nog niet gekend. Daar gebeurt heel intens onderzoek naar, zowel in binnen- en buitenland.

In afwachting van efficiënte bestrijdingsmogelijkheden wordt algemeen, in samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos, geopteerd om nieuwe haarden te voorkomen en de bestaande te beheersen, vooral naar uitbreiding toe. In deze context werd daarom de Japanse duizendknoop langs gewestwegen afgebakend met palen en draad. Door het maaien gaat de plant nog agressiever reageren en kunnen plantendelen verspreid worden, waardoor nieuwe planten ontstaan.

Zodra de bestrijding op een duurzame en praktische manier kan uitgevoerd worden. zullen de haarden aangepakt worden.
Hmmm. Voor deze grote speler is er een (onoverbrugbaar) verschil tussen theorie en praktijk. Heeft er iemand al eens zo een afbakening gezien? Ik zou daar graag eens een foto van publiceren.
Op 8 september zag het er langs de Aarschotsesteenweg nog zo uit: geen palen, geen (opvallend oranje) draad, wel een grote bos Japanse Duizendknoop.

Aarschotsesteenweg, Wilsele, naast spoorwegberm
Bijgevolg zag het er op 25 september zo uit:
Aarschotsesteenweg, Wilsele, naast spoorwegberm

De uitleg die ik elders vond is: "De bermstrook het dichtst bij de weg krijgt frequent een veiligheidsmaaibeurt."

Blijft de vraag wat ze zullen doen wanneer de planten zich op 20-50cm van het fietspad bevinden: afbakenen en nulbeheer zijn dan geen optie.

VMM
slaat een voorzichtig mea culpa.
Geachte heer,

We kregen uw onderstaande melding.

Japanse duizendknoop is inderdaad een invasieve exoot die zeer snel uit breidt. Een sluitende oplossing voor de bestrijding van de soort is er jammer genoeg nog niet.

Het beleid van de VMM voor de bestrijding van Japanse Duizendknoop bestaat momenteel uit:
  • Er wordt maximaal voorkomen dat deze invasieve exoot zich verspreid door zones waar deze plant voorkomt niet te maaien bij het reguliere onderhoud van de waterloop. Op die manier voorkomen we de verdere verspreiding van deze invasieve exoot. Nog niet al onze bestekken en aannemers zijn vertrouwd met deze aanpak. Langs de Dijle werd inderdaad recent ook nog Japanse duizendknoop gemaaid zonder onmiddellijke afvoer. We beamen volledig dat dit niet de gewenste aanpak is en werken er reeds aan dit in toekomstig onderhoud niet meer te doen.
  • Op een beperkt aantal locaties bestrijden we de soort door frequent te maaien (met specifieke zorg voor afvoer van alle maaisel). Dit is slechts in beperkte mate succesvol en zeer duur. Voorlopig blijft dit beperkt tot een aantal pilootprojecten. Op basis van deze resultaten zullen we deze aanpak uitbreiden. We blijven ook zoeken naar eventuele alternatieve mogelijkheden.
Ook hier te zien: op twee plaatsen werd bij regulier onderhoud de Japanse Duizendknoop niet gemaaid, maar bij een latere veiligheidsmaaibeurt wel gedeeltelijk. Plantendelen bleven her en der liggen ter vermenigvuldiging.

Lijnloperspad, Wilsele


Blijft de vraag wat ze verder zullen doen met de planten zich op 20-50cm van het fietspad bevinden. Vijfmaal per jaar een manuele veiligheidssnoeibeurt organiseren?

Elia
zal een expert ter plaatse sturen om te zien wat er kan gedaan worden. Bij toekomstige grondwerken zullen ze er rekening mee houden.


WenZ
blijft de plant voorlopig mechanisch maaien.
Geachte heer Daems,

onze onderhoudsbestekken voorzien dat ieder voorjaar (in het groeiseizoen) de Japanse duizendknoop mechanisch wordt gemaaid, waarna het maaisel wordt verzameld, afgevoerd en vernietigd. De toestand wordt tijdens de periodieke onderhoudsbeurten door de hiertoe aangestelde aannemer verder opgevolgd tussen mei en oktober.
Hmmm. Waarom maaien wanneer de plant daardoor sterker uitbreidt?Zo krijg je hem nooit kapot!


Interessant is ook om te lezen hoe roekeloos gemeentes van het Pajottenland omgaan met deze vervelende plant.

Interessant is ook om te zien hoe de Leuvense groendienst met de bosmaaier deze plant te lijf gaat. Wat denk jullie? Zou het veel helpen? Wordt in de lente vervolgd.

Lijnloperspad, Wijgmaal
natuurgebied Dijlemeander, Wijgmaal
natuurgebied Dijlemeander, Wijgmaal

2 opmerkingen:

  1. Aan het dijlepad waar je onder de brug door moet fietsen staat de plant aan beide kanten tegen het fietspad. Ik heb die vorige zomer geknipt omdat de groendienst niet thuisgaf anders konden we niet meer door. Wat is de oplossing dan? Voor de groendienst he; ik sta niet op hun loonlijst😀

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Ik heb gevraagd dat het op de commissie "Leefmilieu, Openbaar Groen, Begraafplaatsen En Stadsreiniging" van oktober wordt besproken.

    BeantwoordenVerwijderen