zondag, januari 28, 2018

Eén of twee (1)

Een speciale categorie zijn de ingenieurs-die-denken-dat-ze-tot-twee-kunnen-tellen.

In Leuven werden vorig jaar fietspaden van de Diestsevest (op het voetpad) aangeduid door parallelle onderbroken lijnen volgens art. 74, enerzijds zodat voetgangers en parkerende auto's attent worden gemaakt dat er überhaupt en fietspad is, maar anderzijds zodat fietsers in tegenrichting kunnen worden beboet volgens artikel 9.1.2 1°
Artikel 9. Plaats van de bestuurders op de openbare weg

9.1.2.

1° Wanneer de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door wegmarkeringen zoals bepaald in artikel 74, omvat, dan moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen voor zover het rechts in hun rijrichting ligt. Zij mogen een dergelijk fietspad niet volgen, wanneer dit links in hun rijrichting ligt.

Omvat de openbare weg een berijdbaar fietspad, aangeduid door het verkeersbord D7 of D9, dan moeten de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A, dit fietspad volgen, voor zover het in de door hen gevolgde rijrichting is gesignaleerd. Evenwel, wanneer een dergelijk fietspad links in hun rijrichting ligt, moeten zij dit niet volgen, indien bijzondere omstandigheden dit rechtvaardigen en op voorwaarde rechts in hun rijrichting te rijden.
Vorige week passeerde ik in Binkom (ergens dichtbij het hol van Pluto) waar de snelheidsbeperking van 70km/u wil zeggen dat je er 120 km/u mag rijden, en daar zag ik dit:
Tiensesteenweg, Binkom
Tiensesteenweg, Binkom
Daar moet je dan als fietser het fietspad volgen dat je eigenlijk niet mag volgen?

2 opmerkingen:

  1. Beste Erik,
    Het bord D7 wil zeggen: verplicht pad voor fietsen en bromfietsen A. Bromfietsen B mogen daarvan gebruik maken als op de rijbaan meer dan 50 km/u mag gereden worden. Het heeft dus zin een bord te plaatsen wanneer men de bromfietsers B wil verplichten hiervan gebruik te maken.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Herman, ik heb het in dit bericht over de tegenstelling tussen de verplichting opgelegd door verkeersborden, en het verbod opgelegd door de markering. Dit vloeit voort uit de verwarring in de wegcode tussen fietsstrook en fietspad, waarover later meer. Ik spreek me nergens uit over het onderbord bedoeld voor bromfietsen B.

    BeantwoordenVerwijderen