maandag, maart 19, 2018

Ongelijkheid

Ik dacht onlangs een foutje in de verkeerswetgeving te hebben gevonden: In het KB betreffende de graden van verkeersovertredingen staan andere afstanden vermeld dan in het verkeersreglement.

Koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer
Artikel 2 19°:
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :
  • op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
  • op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter vóór deze oversteekplaatsen

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod
2° op de fietspaden en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
4° op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 5 meter voor deze oversteekplaatsen;

Maar dat is blijkbaar al lang gekend, zo wist men mij bij VIAS te vertellen:
Geachte Heer Daems

Dat is inderdaad een gekende fout, ook in de officiële tekst. De oplossing staat in artikel 1 van het KB tot aanwijzing van de overtredingen per graad:

Wanneer de bepalingen van dit besluit afwijken van de artikelen van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg waarnaar verwezen wordt, dan gelden de bepalingen van dit besluit.

Men moet dus 5 m vrij laten, maar er kan pas geverbaliseerd worden als er minder dan 3 m is vrij gelaten.
Ruikt dat niet een beetje naar favoritisme?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten