donderdag, juli 30, 2009

Zwarte punt Diestsesteenweg

Voor de jol vergelijken we fiche 2076 van tv3v met de uitgevoerde werken, die het fietsverkeer zouden moeten veiliger maken op dit eens zwarte punt.
- OFOS Diestesesteenweg?
OK, aanwezig, weliswaar opgeschoven.

- OFOS Leuvense straat?

Hmmm. Niet gevonden. Er is wel een vage aanduiding waar hij zou kunnen komen te staan.

- Dubbelrichting FOP over Diestesteenweg?
Oeps! Is op enkelrichtingsbreedte uitgevoerd.

- Dubbelrichting FOP over Kortestraat?
Oeps! Is eveneens op enkelrichtingsbreedte uitgevoerd.

De fietser die van de Diestsesteenweg komt en naar de Martelarenlaan wil rijden, is nu dubbel gekloot.
De fietser die van de Leuvensestraat de Diestsesteenweg wil dwarsen om naar de Martelarenlaan te rijden is door het ontbreken van een OFOS nog altijd gekloot.

Goed bezig Vlaams Gewest.

woensdag, juli 29, 2009

Fietskwelling

Kop van Kessel-Lo.
Het benedenplein.
Voetgangers krijgen een trap naar de martelarenlaan.
Fietsers krijgen een helling naar de martelarenlaan.
Waarop ze vervolgens niet mogen fietsen.
Yes! Dit kan alleen maar Leuven zijn.

zaterdag, juli 18, 2009

Kunnen vissen vliegen?

Neen. Alhoewel.
Sommige vissen kunnen uit het water springen en een beetje zweven.
Kunnen vissen fietsen?
Neen! Zeer zeker niet.
Alhoewel daar ik soms aan twijfel.
Misschien kunnen de eenden fietsen.

vrijdag, juli 17, 2009

donderdag, juli 16, 2009

Foutparkeerders op het fietspad

In de states bestond het al langer (en zijn ze stouter want daar publiceren ze ook de nummerplaten), maar nu is het ook zoiets in Belgie beschikbaar: www.foutparkeerders.be

woensdag, juli 15, 2009

Egenhoven-Leuven: missing link

Heel lang geleden (16de eeuw) lag er tussen Egenhoven en Leuven een Celestijnenklooster, vandaar de naam Celestijnenlaan. Nu herbergt het de campusbibliotheek Arenberg.

Heel lang geleden (20ste eeuw) lag er tussen Egenhoven en Leuven ook een echt fietspad. Soms herinneren archeologische sporen er ons nog aan, zoals hier in Egenhoven:

Voor wie tussen Egenhoven en Leuven fietst, is de Celestijnelaan een hindernis. Als je van Egenhoven komt over de Kapeldreef, kan je nog twijfelen: loopt de fietsstrook door over de betondallen? Hmmm niet echt appetijtelijk. Over het asfalt? Dat kan niet gezien de auto's die er geparkeerd staan. Even verder kijken.

Komende van de Decroylaan zie je een tweerichting fietspad uit de tijd toen de verkeerslichten nog rood/wit werden geschilderd:

Aan het kruispunt met de Kapeldreef zie je al een eerste glitch:het fietspad loopt niet door over het kruispunt, er zijn in het midden van het kruispunt wel rode strookjes aangelegd voor de tegenrichting, maar verdere aanduiding op de rijbaan zelf ontbreekt:
Na de bocht zie je ook dat je niet verder kan omdat het fietspad een autoparking is geworden.
Hier wordt de fietser duidelijk aan zijn lot overgelaten.

Komende van de Boudewijnlaan zie je dat het fietspad uitplooit naar rechts, er is op de middenberm ook al een stuk rode verharding voor fietsers die liever rechtdoor rijden:
Dit is nochtans knooppunt 74 van de provinciale fietsroutenetwerk. Gezien het feit dat Imec en andere spin-offs van de Universiteit alsmaar meer verkeer in deze buurt genereren, is het misschien raadzaam om de Celestijnenlaan her in te richten , met een degelijke fietsoversteek die werkelijk aansluit op het fietsroutenetwerk, in het verlengs van de Kapeldreef. Het zou voor de kinderen die van en naar de Leuvense scholen fietsen veel veiliger zijn.
In de laatste Mozaiek (juni 2009) lezen we dat op lange termijn het kruispunt Celestijnelaan/Boudewijnlaan zal aangepakt worden. Hopelijk moeten we voor de heraanleg van de rest niet zo lang wachten. Liever niet. Liever NU!

Vragen aan het stadsbestuur:
- op korte termijn fietspadaanduiding op het kruispunt met Kapelleaan terug herstellen cfr richtlijnen Vlaams gewest.
- op middellange termijn een degelijke fietsoversteek aanleggen die in het verlengde van de fietsroute ligt, en niet 200m ernaast.
- op lange termijn volledige herinrichting van Celestijnenlaan, en kruispunt met Boudewijnlaan.

dinsdag, juli 14, 2009

Burning rubber

In bepaalde kringen van onze samenleving wordt de potentie van de man gemeten aan het vermogen van zijn automobiel om snel op te trekken. Er worden voor deze groep zelfs programma's op TV uitgezonden. Getuige zijn her en der wrijvingsplekken van asfalt en rubber.
Ondertussen onthaasten we dagelijks verder op onze tweewieler.

maandag, juli 13, 2009

Hooibrand

Al enkele weken heb ik niets geschreven. Bij warm weer zit je heel de avond in de tuin, zonder computer binnen handbereik. Het einde van het schooljaar brengt ook altijd veel drukte met zich mee, het duurt even voor je daarvan bent onthaast. En met heel de organisatie van leuven Autovrij was er dit jaar nog meer drukte als anders om te verwerken. Enfin.

Als er voor mij één grote reden is om afgemaaid gras dadelijk te verwijderen, is dit niet het bermdecreet dat de biodiversiteit van onze bermen moet verhogen, maar wel om de verlokking van het vuurtje stoken weg te nemen. Ik ben volwassen en kan het droge hooi dat daar verlokkelijk langs de kant ligt voorbij rijden. Spelende kinderen blijkbaar nog niet.