maandag, mei 02, 2016

Gratis parkeren in Leuven (3)

De NV-A wil lagere parkeertarieven in Leuven.

Maar eigenlijk kan je nu bijna overal gratis parkeren. Je moet enkel lef hebben. En weten dat een verkeersbord enkel geldig is wanneer ze reglementair geplaatst zijn.

Wat dikwijls niet zo is.

Dat kon je in vorige berichten lezen.

Wat je dus kan doen is een straat uitzoeken waar de verkeersborden betreffende het parkeren niet reglementair zijn.

Opgepast! Wanneer bijvoorbeeld het verkeersbord betreffende het betalende parkeren niet geldig is, dan is waarschijnlijk nog wel de grotere blauwe zone van kracht, waardoor je verplicht bent een parkeerschijf te gebruiken, en waarbij het parkeren beperkt is tot 2 uur.

Tenzij ook de blauwe zone niet geldig is omdat ook die verkeerstekens niet conform zijn naar vorm of kleur.

Een goede gok is dan bijvoorbeeld de Dekenstraat of de Naamsestraat.
Dekenstraat, Leuven
Naamsestraat, Leuven


Je neemt best foto's van de betreffende verkeerstekens ter staving van je bezwaarschrift, dat je kan indienen wanneer je een retributie krijgt.

Hierbij een nog uit te werken voorbeeld.

Geachte wegbeheerder,

Betreffende parkeerbiljet xxxxxxxxxx dien ik het volgende bezwaarschrift in.

Bij het inrijden van de .....straat werd ik geconfronteerd met een niet-reglementaire verkeerssituatie. Het zonaal verkeersbord welke het gebruik van de parkeerschijf / betalend parkeren aanduid in deze straat is niet reglementair gebruikt.

(hier wat meer uitleg over welke fout er werd gemaakt, zie ook vorige berichten)

Indien U als wetgevende macht een bepaald parkeerbeleid wenst te voeren, dient u er zich van te vergewissen dat de betreffende verkeerstekens worden aangebracht conform het reglement voor de wegbeheerder, en dat de plaatsing van deze verkeerstekens werd vastgelegd in aanvullende reglementen dat ter kennisneming aan de Vlaamse overh+eid werd overgemaakt.

Het reglement voor de wegbeheerder is hierover heel duidelijk:
Artikel 5. Bindende kracht van de verkeerstekens
De weggebruikers moeten de verkeerslichten, verkeersborden en wegmarkeringen in acht nemen wanneer deze regelmatig zijn naar de vorm, voldoende zichtbaar zijn en overeenkomstig de voorschriften van dit reglement zijn aangebracht.
Vermits de afbakening van de blauwe zone niet reglementair, ben ik van mening dat ik dit verkeersbord niet in acht moest nemen.

Ik zie me dan ook niet genoodzaakt om in te gaan op uw eis tot betaling van ...€.

Met vriendelijke groeten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten