maandag, augustus 08, 2016

Evaluatie Cyclosafe

Cyclosafe is er al even niet meer. Op een publieke evaluatie van Cyclosafe, het Bpost project om fietsdiefstal te bestrijden, moeten we niet wachten omdat de informatie blijkbaar te vertrouwelijk is. Het zou nochtans goed zijn dat er rekening mee wordt gehouden bij haalbaarheidstudies van nieuwe anti-diefstal systemen. Vooral omdat er toch ook een hoop overheidsgeld in werd gestoken. Was er niet zoiets als openbaarheid van bestuur?

Het mislukken is de schuld van de consument die het systeem te weinig kocht, of van fietsendieven die te weinig fietsen stelen. Alhoewel, 160.000 gestolen fietsen per jaar, dat is veel te veel.

Uit de verslagen van de kamer van Dinsdag 08-12-2015:
06 Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de vice-eerste minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het stopzetten van CycloSafe" (nr. 5383)

06.01 Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Eind juni liet bpost weten dat het CycloSafe, een service voor het opsporen van gestolen fietsen, stopzet, omdat er volgens het postbedrijf te weinig vraag naar is. Hoe verklaart bpost dat er zo weinig geïnteresseerden zijn (500 klanten in 10 maanden tijd)? Werd er vooraf een haalbaarheidsstudie uitgevoerd? Zo ja, welke risico's kwamen er uit de studie naar voren? Zal er in de toekomst een soortgelijke service worden ontwikkeld? Wat is het geraamde kostenplaatje voor bpost van dit teleurstellende project?

06.02 Minister Alexander De Croo (Frans): Aangezien CycloSafe geen onderdeel is van de universele dienstverlening, noch van de diensten van algemeen economisch belang, kan ik enkel verwijzen naar de mededeling van bpost. Daaruit blijkt dat bpost in staat is om die dienst efficiënt uit te bouwen, maar dat de vraag onvoldoende is gebleken. Alle klanten en deelnemende fietshandelaars zullen door bpost worden vergoed. Zoals bij alle projecten van bpost werd er vooraf het nodige analysewerk verricht. Die informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd. Ik weet niet waarom er geen interesse was bij de consumenten, dat zult u aan hen moeten vragen.

06.03 Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Het leek toch wel een innovatief systeem te zijn. We zullen onze ogen openhouden voor eventuele soortgelijke initiatieven in de toekomst.
Het klonk op de raadscommisie veiligheid van 1 april 2015 van stad Mechelen, waar de uitrol van Cyclosafe werd besproken, nog positief:
2. Project van bpost 'CycloSafe' (toelichting door Nathalie Van Mulder, bpost), in aanwezigheid van Werner Van Herle, preventieambtenaar en Ellen Van den Broeck, politie.

Bpost gaat op zoek naar nieuwe duurzame opdrachten voor de postbodes omwille van de daling van de ‘postale volumes’. Enkel voorbeelden: inschrijven voertuigen en aanmaken nieuwe nummerplaten, verwerking van flitsboetes, aan huis leveren van boodschappen (www.combo.be).

Via een samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken is Bpost gestart met het ontwikkelen een systeem om fietsdiefstallen te voorkomen en gestolen fietsen terug te vinden. Dit is uiteindelijk Cyclosafe geworden. De FOD ondersteunde het systeem indien het ontradend werkt, gemakkelijk in gebruik is en lokaal verankerd kan worden.

Cyclosafe is reeds operationeel in Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Binnen enkele weken wordt cyclosafe uitgerold naar andere belangrijke Vlaamse steden, waaronder Mechelen.

Cyclosafe wordt via fietshandelaren (nu reeds 2 in Mechelen) verkocht. Het systeem bestaat uit 3 componenten:
1. omhulsel met RFID chip (vergelijkbaar met passieve chip in kleding). De duurzaamheid van het omhulsel is op verschillende manieren getest. Zonder zichtbare schade is de chip niet verwijderdbaar.
2. Registratie bijgeleverd certificaat op de website https://cyclosafe.bpost.be/nl. Bij verkoop tweedehands kan dit certificaat worden doorgegeven.
doorgegeven.
3. Detectie openbare, publiek toegankelijke plaatsen door postbode die er vrijwillig voor kiest om een deel van zijn/haar reguliere postronde te vervangen door een “cyclosaferonde”.
Dat is het scannen van fietsen op vooraf – in samenspraak met de lokale politie en de stedelijke diensten - gedefinieerde hotspots of verzamelplaatsen. De postbode is uitgerust met een scanner en een smartphone (voor internetverbinding). Bij een “positieve hit” wordt in realtime de geolocatie van de verloren gemelde fiets doorgestuurd naar politie. Enkel indien gescand wordt in depots van verloren fietsen, krijgt de eigenaar rechtstreeks een mail van Cyclosafe. Belangrijk is natuurlijk dat de eigenaar wiens fiets gestolen of verloren is, dit zelf on-line ingeeft. Bij deze procedure is het pv-nummer geen verplicht veld (technische reden). De eigenaar wordt wel aangespoord om aangifte te doen (link naar police-on-web is op de website voorzien).

De start in Mechelen is onafhankelijk van het aantal verkochte cyclosafes. Bpost zal instaan voor de promotie en verkoop. Vanaf 20/04/2015 start de actieve verkoop in de postkantoren. Een kit kost 29,99,- euro inclusief dienstverlening voor 3 jaar (verlengbaar tegen betaling). Er zijn momenteel 2.000 verkochte cyclosafes, waarvan er 500 geregistreerd (handelaren hebben ingekocht maar nog niet doorverkocht, vandaar het verschil). Op de vraag hoeveel fietsen zijn teruggevonden via het systeem is 1 voorbeeld gegeven. Hoe meer cyclosafes er verkocht worden, hoe krachtiger het systeem is. Leuven merkt daarenboven een positief, ontradend effect van de zichtbare sociale controle door postbodes op hotspots.
Hmmm. Noteer het gebruik van het woord 'vrijwillig' hierboven, iets wat nooit in de verkoopspraatjes werd toegelicht. Daar werd eerder verteld dat de postbode maar in de buurt van een fietsenstalling moest passeren en hupla, de gestolen fietsen werden automatisch herkend.

Misschien kan Leuven ook 'een positief, ontradend effect van de zichtbare sociale controle op hotspots' bekomen door vrijwilligers van de politie op de fiets te zetten en die wat meer langs of door fietsenstallingen te laten fietsen. Of van de de stadswachten bijvoorbeeld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten