woensdag, juni 17, 2015

No-no-no-bike zone (1)

In het centrum van Leuven liggen voetgangerszones waar fietsers niet zo welkom zijn, omdat ze volgens onze burgemeester er massaal shoppende mensen zouden doodrijden. Hieronder de zone rond de Mechelsestraat.

Voetgangersgebied Mechelsestraat, Leuven

Maar hoe duid je een fietsbeperking in een voetgangerszone aan?

Volgens de wegcode met het aanwijzingsbord F103, en de weggebruikers die toegang hebben tot de voetgangerszone worden aangegeven in het zwart op het onderste witgedeelte van het bord en in de volgende orde :
  • de voertuigen voor de bevoorrading met vermelding van de uren van toegang, eventueel de dagen en eventueel de voorwaarden;
  • de taxi's met vermelding van de uren van toegang en eventueel de dagen;
  • de fietsers, in voorkomend geval met vermelding van de uren van toegang en eventueel de dagen.

Mechelsestraat, Leuven
Wandelingstraat, Leuven
Dirk Boutslaan, Leuven
Jodenstraat, Leuven
Schrijnmakersstraat, Leuven

(Er ontbreekt nog een foto aan mijn collectie: aan de betere worstenhoek van het Mathieu de Layensplein hangt eenzelfde bordje als in de Schrijnmakersstraat)

Van één en dezelfde voetgangerszone zou je ook mogen verwachten dat de borden correct geplaatst zijn en dezelfde informatie weergeven. Een Leuvenaar die zich al jarenlang ergert aan de wisselend informatie of het ontbreken van deze borden, en die daar actie tegen onderneemt, is Janu.

Maar zoals vroeger in de Diestsestraat wordt de rijrichting voor het laden en lossen hier nog aangegeven door het al dan niet vermelden van de uitzondering voor laden en lossen, iets waarvan men ondertussen weet dat dat niet werkt. In de Diestsestraat wordt de zone vandaag met allemaal dezelfde borden aangeduid, en wordt de rijrichting met verkeersborden voor éénrichtingsverkeer geregeld.


Het inrijden voor het laden en lossen mag van 06u tot 11u via deze drie straten.

Toegang laden en losssen in voetgangersgebied Mechelsestraat, Leuven

In de Wandelingenstraat wordt continue 'even geparkeerd om de winkel binnen te springen'.

Wandelingenstraat, Leuven

Voor het beperken van het fietsverkeer werd er maar één reglementair bord geplaatst, namelijk dat aan de Dirk Boutslaan. Artikel 5 van de wegcode indachtig, mag je de voetgangerszone dus vanuit 4 straten in fietsen (rode pijlen), en via de Jodenstraat mag het zelfs altijd zonder beperking van uren (groene pijl). Dus wanneer oom agent je in dit voetgangersgebied al fietsend tegenhoudt, zeg dan steeds dat je gefietst kwam via de Jodenstraat.

Toegangsbeperking fietsers in voetgangersgebied Mechelsestraat, Leuven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten