woensdag, januari 13, 2016

Agorafobie of cyclofobie?

Eind december werden weer fietsen op het Martelarenplein opgehaald.

De donderdag ervoor beweerde de Leuvense politie op facebook dat alle fietsen zouden gelabeld worden en alles legaal zou verlopen.


De nieuwe 'verbodsborden' rond het plein zijn afgedekt, dus er was een aparte politieverordening nodig om een 'fietsparkeerverbod' in te stellen.
Bondgenotenlaan, Leuven

Dat 'fietsparkeerverbod' heeft maar een zwakke argumentatie.


Bovendien is een verkeersmaatregel pas geldig wanneer ze op een reglementaire manier aan de weggebruikers wordt betekend, dus ofwel door een bevoegde persoon ter plaatse, ofwel met verkeersborden uit het verkeersreglement.

Deze keer was het bijna correct.

Het onderbord van de losse borden is volgens mij nog niet reglementair, omdat onderborden voor fietsers altijd een witte achtergrond hebben en geen blauwe. Bovendien is een E1 enkel geldig op de rijbaan en in de berm. Dus het verbod geldt niet op het voetpad, en dus niet op het voetgangersgedeelte!

Hiermee wordt de gebruiker dus niet op reglementaire wijze op de hoogte gebracht van de verkeersmaatregel.
Marterenplein, Leuven
Marterenplein, Leuven

Om de gebruikers op de hoogte te brengen van het 'fietsparkeerverbod', worden er nog oude labels gebruikt met het onwettige verkeersbord waarvan de rechter heeft geoordeeld dat het niet mag gebruikt worden.

Hiermee wordt de gebruiker dus niet op reglementaire wijze op de hoogte gebracht van de verkeersmaatregel.
Marterenplein, Leuven

Om het allemaal NOG wat duidelijker te maken plaatste de politie nog een verlicht bord, maar wel met nog een ander verkeersbord (stilstaan en parkeren) dat helemaal niet mag gebruikt worden om het stallen van fietsen te regelen.

Hiermee wordt de gebruiker dus niet op reglementaire wijze op de hoogte gebracht van de verkeersmaatregel.
Marterenplein, Leuven
Marterenplein, Leuven

Geen opmerkingen:

Een reactie posten