woensdag, januari 06, 2016

Zone zone zone (1)

Het stadsbestuur heeft een groot probleem met het wettelijk invoeren van zonale verkeersmaatregelen.
Bijvoorbeeld een zone waar het verboden is je fiets te parkeren aan het station of rond de Sint-Pieterskerk.

Het probleem is weer die achterlijke Belgische verkeerswetgeving (opinie van de burgemeester wel te verstaan).
Artikel 6.7.5.2° van het reglement voor de wegbeheerder luidt namelijk:
6.7.5.2° Binnen een zone mogen andere reglementeringen met zonale draagwijdte ingevoerd worden, voorzover het aantal zonale reglementeringen die door de weggebruikers moeten worden toegepast, op geen enkele plaats binnen de zone meer dan twee bedraagt.
Dus aan het station (of aan het Rector Desomerplein):
- eerste zone = ZF4a (zone 30)
- tweede zone = ZE1 (zonaal parkeerverbodsbord E1)

Een derde zone kan dan niet meer legaal ingevoerd worden.

In de Leuvense binnenstad, die al zone 30 is, mag je dus maar één zone bijkomend invoeren, en geen twee.
Waar de éne zone begint, moet de andere reglementair stoppen.
In de Diestsestraat is dat mooi te zien: ZE1 stopt waar ZF103 eindigt.

Diestsestraat, Leuven
Welke zone gaat men laten eindigen waar ZE1+M8 begint?
ZF4a zodat we weer aan 50km/u rond de kerk kunnen vlammen?
ZE1 zodat de auto's weer op de rijbaan mogen parkeren en de bussen niet meer door kunnen?

In de Bondgenotenlaan zien we ook weer een mooi voorbeeld: binnen de zone 30 van de binnenstad worden twee zones ingesteld. Eén ervan kan bijgevolg niet reglementair zijn.
Bondgenotenlaan, Leuven

Een nog mooier voorbeeld vind je wanneer je van het Maria Artoisplein via de Diestsevest de Diestsestraat inrijdt:
- eerste zone = ZE9a (blauwe zone)
- tweede zone = ZF4a (zone 30)
- derde zone = ZE1+M8 (zonaal parkeerverbodsbord E1 + onderbord M8 voor fietsers die men in wil voeren)
- vierde zone = ZE1 (zonaal parkeerverbodsbord E1)
- vijfde zone : ZF103 (voetgangerszone)

Ik durf bij deze te stellen dat de burgemeester en de politiezone intellectueel lui en slonzig zijn.

1 opmerking: