donderdag, oktober 19, 2017

Wegbeheerdertje spelen (1)

Soms komt er na jaren wachten wat fietsinfrastructuur bij.

Zoals aan de kolonel Begaultlaan, waar een korte verbinding werd aangelegd tussen Brandweg en Hagelandstraat.

Het is helaas alleen maar wat aalmoesinfrastructuur voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Lodewijk schetste de mankementen al even in:

Brandweg x Kolonel Begaultlaan, Wilsele
Vraag: Waarom krijgen de fietsers hier niet hun wettelijke voorrang conform artikel 16 van de code van de wegbeheerder?
Antwoord: Omdat overheden graag wegbeheerdertje spelen zonder hun verantwoordelijkheid op te nemen. Gevaarlijke infrastructuur veroorzaakt verkeersongevallen!

Dit zegt de Leuvense politie met veel kennis van het STOP-principe er van:
Beste,

Het klopt dat de K. Begaultlaan een voorrangsweg is en dat de Brandweg voorrang dient te verlenen.  In de Brandweg is dit duidelijk aangegeven met een stopbord (B5).

Nu is het zo dat het verkeersreglement zegt dat men moet stoppen thv de STOPSTREEP en bij ontsteltenis van degelijke steep thv het stopbord zelf.  In dit geval ligt de stopstreep vlak aan de aansluiting met de K. Begaultlaan, wat ook nodig is om het kruispunt te kunnen overzien. Het stopbord bevindt zich een aantal meter voor deze stopstreep.  Tussen het verkeerbord en de stopstreep komt een fietspad toe. Dit komt erop neer dat de wagens geen voorrang aan de overstekende fietsers  moeten verlenen.  Daarom werden er omgekeerde driehoeken voor de fietsers geplaatst.

De fietsers dienen dus voorrang te verlenen en eventueel te stoppen aan de omgekeerde driehoeken op het fietspad.  De wagens kunnen dan doorrijden tot aan de stopstreep waar zij dan MOETEN stoppen.

Indien men dit zou willen veranderen zouden er voor de wagens komende uit de richting van Herent twee stopstrepen (één voor de doorsteek van fietsers en een thv de K. Begaultlaan) moeten voorzien worden en de omgekeerde driehoek voor de fietsers weggenomen worden.  Bijkomend zou men dan een fietsoversteek moeten maken (wegmarkeringen).

Hier valt dan nog op te merken dat fietsers geen absolute voorrang hebben op een oversteekplaats voor fietsers (dit in tegenstelling bij een oversteekplaats voor voetgangers).

Concreet zou dit willen zeggen dat de fietsers dan voorrang zouden hebben tegenover de wagens die uit de richting van Herent komen doch niet tegenover die uit de andere richting.

Zoals u merkt zou dit alternatief helemaal verwarrend worden.

Mvg,
Hier is vooraf niet over nagedacht, dat is duidelijk. Het budget is blijkbaar ook en stoemelings van de camion gevallen.

Grandioos hoe de verkeerspolitie het bedenken van verzinsels belangrijker vindt dan het toepassen van de wet.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten