dinsdag, november 30, 2010

En 's avonds

en 's avonds en 's avonds was het goed.
De medewerkers van Stad Leuven hebben hun veeg- en strooi ronde gedaan. Dat zie je hier:

Op sommige kruispunten waren er nog wat schoonheidsfoutjes, die we door de vingers kijken. Al bij al puik werk.


Minder puik was het op de Ring gesteld, waar het Gewest verantwoordelijk is.
Ofschoon de laatste mobiliteitsbrief uitvoerig berichtte over de modaliteiten van het ruimen van fietspaden,
Gladheid bestrijden gebeurt het best met een borstelwagen met pekelstrooier. Is de sneeuwlaag te dik, dan ruimt u beter eerst met de sneeuwschop. Zo raakt de borstel niet verzadigd door de sneeuw. Meteen nadat de sneeuw geruimd is, moet er gestrooid worden met pekel.

werd hier wel gestrooid, maar niet geveegd. De twee lijntjes zout ...

smelten wat plekjes sneeuw, maar fietsers hebben daar niet veel aan:


Op de aanliggend fietspaden van de Tiensesteenweg en de Aarschotsesteenweg lag geen sneeuw meer.

Aan de gemeentegrenzen kon je ook een verschil merken.

Eerste ochtendsneeuw

Eindelijk, onze oudste dochter is er zo zot van als een jong hondje, sneeuw.

Het sneeuwvegen vorig jaar schiep hoge verwachtingen voor dit jaar. De Fietsersbond schreef de gemeentes aan. Het kon dus enkel nog beter worden, en het was eigenlijk, op de gewestwegen na, al redelijk goed geweest. Al waren niet altijd prioritair de hoofdroutes aangepakt, en werden fietsoversteekplaatsen aan kruispunten nogal eens vergeten.

Op mijn fietstocht deze morgen kwam ik maar een stukje veeg tegen: langs de Vaart van Schuiteniersbrug tot Vaartkom. Tiens tiens. Werd daar niet gewerkt?

Zo vertrok ik in Wijgmaal.

Hmmm. Toch maar niet langs het Lijnloperspad langs de Dijle, het fietspad naast de Vaart zal wel gestrooid zijn (vorig jaar was dat toch telkens het geval).

Hmmm. Toch niet, maar het ziet er nog niet glad uit.

Ha! Eindelijk, hier werd geveegd, spijtig genoeg is dit fietspad afgesloten en moet je eigenlijk de omleiding volgen.
 
 

De fietspaden langs de Ring hadden nog niet veel liefde van Crevits gekregen:
 
 
 

maandag, november 29, 2010

Kathedraal

De bovenste verdieping van de Bondparking lijkt wel een ondergrondse kathedraal, spijtig genoeg alleen voor autogebruikers.Terwijl het stadbestuur blijft dromen met projectontwikkelaars en aannemers en landschapsarchitecten, droomt deze fietser verder over mobiliteit en fietsinfrastructuur. Onlangs las ik wat ze in Utrecht gaan doen:
In de fietsenstalling wordt een doorgang voor fietsers gecreëerd, waardoor de doorgaande fietsroute wordt gewaarborgd. De fietser rijdt straks tot onder het plein, stalt zijn/haar fiets op één van de verdiepingen en is zo in het station.
Hmmmm.


Als de fietser nu eens voor het provincieplein een tunnel kon inrijden die langs het fietspunt passeert, langs De Bond parking, en tenslotte aan de Diestsepoort weer opduikt. Ik doop hem de fietsparkeertunnel.

Nog enkele sfeerbeelden vanaf de bestaande helling (op de bovenste foto helemaal rechts).

 Een schets van de ruimte die een fietsstalling zou kunnen innemen.

zaterdag, november 27, 2010

Fochplein

1-11-2010, met spotprent.

17-11-2010, het asfalt werd ondertussen ook opgebroken.

donderdag, november 25, 2010

Oud Nieuws uit Duitsland

Gelijkberechtiging voor fietsers.
Das Gericht bestätigte, dass Radfahrer im Regelfall auf der Fahrbahn fahren dürfen und Städte und Gemeinden nur im Ausnahmefall Radwege als benutzungspflichtig kennzeichnen dürfen
Fietsen op fietspaden gevaarlijker dan op de rijbaan.

Nach Auswertung von Statistiken kam er zu dem Resultat, dass die meisten Radunfälle auf dem Radweg passieren.
De 10 geboden van de fietser.


Meide Radwege soweit möglich. Und wenn du auf ihnen fahren musst, dann nur mit besonderer Vorsicht. Besondere Gefahrstellen bilden jede Kreuzung, Einmündung, jede Ein- und Ausfahrt. Hindernisse, schlechter Belag, Verschmutzungen oder, einfach übersehen zu werden, sind auf wegen wesentlich häufiger als auf der Fahrbahn.

Diestsepoort

Sinds mijn melding was er al iets veranderd, maar ik vond het gisteren nog niet voldoende veilig dus ik kroop nogmaals in mijn pen, en schreef naar de verkeerspolitie:
Is er ook aan de aannemer uitgelegd hoe hij deze 'veilige en vlotte doorgang' voor fietsers en voetgangers moet realiseren? Stadsdiensten en Gewest zijn er in meer als 10 jaar tijd enkel in geslaagd een 'redelijk veilig maar absoluut niet vlotte' doorgang van dit kruispunt te maken. Een willekeurige aannemer moet dat dan maar beter kunnen? Niet dus.

In concreto komt het fietsverkeer in tegenrichting, dwz naar de Vuurkuisenlaan toe, vooral in het gedrang: de aannemer heeft aan de andere kant (kant stelplaats) wel een corridor afgebakend, waardoor het verkeer richting Martelarenplein geneigd is tot tegen de stoeprand van het VAC te rijden. Deze corridor is wel niet breed genoeg voor tweerichting fietsverkeer, alhoewel ze tweerichting staat aangeduid. De fietsers die naar beneden rijden, gaan voor meer dan 90% naar de Diestsesteenweg of het Brugbergpad (naar het Maria Artoisplein fiets je gewoon langs de Diestesevest). Daarom rijden zij nu massaal rechts op de rijbaan, net waar het tegenverkeer ook al rijdt. En dat rijdt hier nog altijd aan 50km/h naar boven!


Ik vind het spijtig dat een aangekondigde opbraak van een bovenlokale fietshoofdroute door de stadsdiensten zo onveilig en chaotisch wordt aangepakt: het verleggen van deze fietsroute had al tijdelijk gesignaleerd kunnen worden VOORDAT het fietspad opgebroken werd, en vanaf bovenaan, niet ergens halverwege. Alle verantwoordelijkheid hiervoor bij de aannemer leggen, die de plaatselijke situatie tenslotte niet kent, is al te gemakkelijk. Fietsers en voetgangers zijn met deze chaos en onveiligheid niet gebaat.

Deze morgen was de aannemer weer bezig met zijn signalisatie. Ik vrees dat het nog altijd niet voldoende veilig is. Deze foto's trok ik deze morgen.
 's Avonds was het niet veel beter:

Alle gemototoriseerd verkeer weren naast deze werken was de enige echt veilige verkeersmaatregel geweest, waarvoor men in Leuven uiteraard niet kiest.

woensdag, november 24, 2010

Martelarenlaan / Diestsesteenweg (2)

Uit de oude doos
Diestsesteenweg - Diestsepoort - Brugbergpad


Ooit zag het er zo uit:

Omdat het tweerichtings fietspad links van de Diestsepoort werd gelegd, moesten (en moeten in te toekomst, momenteel mogen ze op straat rijden) alle fietsers richting Diestsesteenweg één keer voor het rode licht staan om gewoon hun weg naar rechts onder de brug te volgen. Fietsers die van de Diestesesteenweg kwamen stonden drie keer voor het rood voordat ze het fietspad op de Diestsepoort konden bereiken.

Zo zag het er in 2008 dan uit, na de riolerings- en vernieuwingswerken:


Na het toevoegen van nog een oversteekplaats (al veel eerder), moesten ze nog maar twee keer voor het rood staan koekeloeren.


Functionele hoofdroute MY ASS. Als het tweerichtings fietspad rechts van de Diestsepoort was gelegd, zouden fietsers naar de Diestsesteenweg geen rode lichten meer hebben, en de fietsers in omgekeerde richting maar één keer. Dat zou pas een functionele hoofdroute waardig zijn.

Je zag ook wel fietsers de Diestsepoort op de rijbaan naar beneden rijden, en dan 'rechtsaf door rood' toepassen als er geen dikke bussen in de weg stonden.


Voor wie het zich nog moeilijk kan voorstellen: Zo zag de aansluiting met het Brugbergpad er tot 2008 uit (ook te zien op de eerste luchtfoto, en op foto 3.19 in het Vademecum Fietsvoorzieningen). Foto's van november 2000.


Deze zomer werden de fietsoversteekplaatsen van de hoofdroute weggefreesd. De lange stopstreep is terug een beetje zichtbaar geworden.

dinsdag, november 23, 2010

Snel

Ik heb mijn knelpunten nog maar net gepubliceerd, of ze worden al weggewerkt! Haha. Serieus nu. Wat gaan ze hier nu weer fabriceren? Ik ging het vragen aan de werkmannen die in hun camionette een middagse friet aan het nuttigen waren.
Wacht, ze hadden ergens een plannetje liggen. Ik ging er misschien niets van snappen want het was nogal onduidelijk. Het was een beetje verfrommeld. Er hing gelukkig geen saus aan.
Momenteel heeft de Diestsepoort twee rijstroken: één in elke richting. Nu gaan ze de parkeerstrook verwijderen vanaf de inrit naar de huidige stelplaats, en het fiets/voetpad wat opschuiven, zodat er plaats is voor drie rijstroken. De rijstrook naar de Vuurkruisenlaan wordt namelijk ontdubbeld: één afslagstrook voor links, en één voor rechtdoor/rechts. Het was niet helemaal duidelijk of het fietspad daarbij aan breedte zou inboeten, het leek wel zo, maar om zeker te zijn was het plannetje te onduidelijk.

Zo werd het aangekondigd op de website van Leuven (niet onder 'openbare werken', maar onder 'verkeersmaatregelen').
Verkeersmaatregel Diestsepoort
Van 22 november 2010 om 7.00 uur tot 24 december 2010 om 18.00 uur wordt op de Diestsepoort het eenrichtingsverkeer ingesteld met verboden rijrichting van de Martelarenlaan naar de Vuurkruisenlaan.
Zucht. MartelarenPLEIN mannen, PLEIN! De Martelarenlaan ligt achter het station.

En nu deze functionele hoofdroute zomaar wordt opgebroken, is er dan een degelijke signalisatie voor fietsers voorzien???
Een eenzaam bordje 'uitgezonderd fietsers' is het enige wat fietsers moet vrijwaren van hordes toeterende lijnbussen.

Hier zijn al geen uitzonderingsbordjes meer te bespeuren.

De fietsers op de foto keken raar op aan de overkant.

Dat wordt weer een melding, en ongetwijfeld vervolgd.

Help! Leuven krimpt!

Dacht ik toen ik wat met Google Maps 'Hulpmiddel voor het meten van afstand' aan het spelen was.

Ik wou namelijk de afstand meten van de 'nieuwe" fietsenstalling naar het station. Om de nauwkeurigheid te testen mat ik ook even de Bondgenotenlaan na. Volgens de overlevering is die net één kilometer lang, dit leren mijn kinderen trouwens ook op school, net zoals ik vroeger.
Het Monseigneur Ladeuzeplein, zoals het er vandaag ligt, is eigenlijk ontstaan uit een
reeks van toevalligheden. Het plein, dat eerder Volksplaats en ook eens ‘Place Napoléon’ werd genoemd, heeft een oppervlakte van ca. 1 ha en wordt in de Leuvense lagere scholen aan de leerlingen getoond als de visuele voorstelling van deze oppervlakteruimte, zoals dit ook gedaan wordt met de Bondgenotenlaan die een visuele voorstelling geeft van de lengtemaat van één kilometer.
Ik vond deze afstand echter niet terug.

Gemeten vanaf de hoek met het Fochplein tot op de hoek van het Martelarenplein: 778m.

Vanaf 'Fonske' gemeten tot aan de Ring: 883m.

Vanaf de pui van het Stadhuis tot aan de ingang van het stationsgebouw: 1020m.

De lengte van de ring klopt wel met de afstand die ik in mijn hoofd had: 7,25km.

Als er iets met stelligheid wordt beweerd, dan wordt dit niet meer nagemeten of nagekeken. Iemand anders zou dat al wel gedaan hebben, redeneren we dan, het zal dus wel juist zijn. Het lijkt een beetje op de beweringen van het stadbestuur dat er aan het station voldoende fietsstallingsplaats is, toch staan Martelarenplein en aanpalende straten vol met wildparkeerders, en worden er anderzijds nog nieuwe mirakelstallingen beloofd.

Update 2014-01-13
Google Maps heeft ergens van juli 2014 terug een meetfunctie, de functie hierboven beschreven was een Google Labs app die bij het vernieuwen van Google Maps in 2011 niet werd overgenomen. De kaartgebruikers die exacte meters wilden kennen bleven verweesd achter, jarenlang. Tot nu dus.
Eén km aangeduid op grondplan Leuven
Meting lengte Bondgenotenlaan.