zondag, juni 30, 2013

Verhuizen

Er hing een affiche in de etalage van weer een winkel die uit het kernwinkelgebied vertrekt.

De balk van Beel kreeg een uitstekend BREEAM-certificaat, onder andere voor dit puntje:
  • Transport: De stadswijk Tweewaters is een autovrije wijk en er zijn verschillende fiets- en wandelpaden.
Hhhhm. Doodlopende straten met een voetpad, waarom word ik daar niet wild van, en meneer BREEAM wel? Omdat er uiteindelijk nooit veel plaats voor fietsers voorzien wordt, en het steeds weer duidelijk wordt dat transport vooral een auto-zaak is. Met de auto rijdt je zo de ondergrondse parking binnen, en dan neem je de lift naar je appartement. Met de fiets moet je eerst en vooral nog veilig oversteken, aan de in- en uitrit van diezelfde parking.

Fietsers worden al te vaak opgezadeld met rest-ruimte.

Bicycle Oriented Developement, of Bicycletecture zoals Steven Fleming dat noemt, daar moet in de Leuvense ruimtelijke ordening toch nog hard aan gewerkt worden.

vrijdag, juni 28, 2013

Fietsparkeren

Het stadsbestuur van Leuven volhard in het verdraaien van wettelijke fietsfeiten. Sinds kort staan er speciale bordjes bij de fietsstallingen rondom de festivalparameter. Zie je de P staan, dan mag je je fiets er 'parkeren', wordt het bordje dichtgeklapt, dan mag het stadsbestuur je fiets plots ramsjen. Zogezegd om de weesfietsen te bestrijden.
Smoldersplein, Leuven
Een 'fietsenstalling' wordt stilzwijgend een 'fietsenparking', alsof daar een wettelijke basis voor bestaat. Zo staat het enerzijds in het heden geldende polititiereglement:
g. Een stalling: Een al dan niet overdekte structuur of voorziening, bestemd voor het plaatsen of vastmaken van rijwielen, met inbegrip van rekken (constructie bestemd voor één of meer rijwielen te stallen of te parkeren, waarbij dat rijwiel voldoende stabiliteit wordt geboden) en parkeerplaatsen (ruimte die nodig is om een rijwiel lang of kort te parkeren). Deze voorzieningen werden hiertoe door de overheid zelf
of met goedkeuring van de overheid geplaatst.
Maar anderzijds staat er in de wegcode:
2.15.1. "Rijwiel" : elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler.

De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel.

Het niet bereden rijwiel wordt niet als voertuig beschouwd.
Het parkeren van voertuigen wordt wel geregeld door de wegcode, het stallen van fietsen niet. Daarom zijn er ook geen verkeersborden in de wegcode te vinden voor dit 'fietsparkeren'.

Is het dan normaal dat oude mannen a la Berlusconi zomaar vinden dat hun beslissingen boven de wet staan, of dat ze het recht hebben om desnoods zomaar wetten zelf te fabriceren?

donderdag, juni 27, 2013

Een wereld van verschil

Onze oudste dochter heeft haar middelbare studies afgemaakt, in het Campus Lyceum te Mechelen. Gisteren was er 's avonds een plechtige proclamatie en receptie, gevolgd door een galabal voor de jongeren.

Terwijl we voor de ingang van de stadsschouwburg stonden te wachten, kwamen verscheidene ouders aan met de fiets, deftig opgekleed.

Stadsschouwburg, Mechelen
En zie: zij konden hun fiets gewoon stallen voor het gebouw want daar was een stalling voorzien. En er was ook nog plaats vrij aan het busstation op de aangrenzende Veemarkt. Wat een verschil met Leuven, waar bezoekers van de schouwburg geacht worden hun fiets allemaal ondergronds te stallen op een afstand van 170m.

Wanneer fietsers in Leuven dezelfde fiets-attitude aannemen als in alle andere Vlaamse steden, heten ze in Leuven 'slons'.

woensdag, juni 26, 2013

Mijnleuven

Alles is belangrijk in Leuven, behalve de toegang tot een VERPLICHTE fietsenstalling! Er was wel een 'doorgang' gelaten onderaan, maar dat was boven niet heel duidelijk. Fietsers krijgen al zo weinig plaats, daar moet echt niets meer afgenepen worden, om welke reden dan ook.
Rector De Somerplein, Leuven
Rector De Somerplein, Leuven
Meer foto's hier op facebook.

dinsdag, juni 25, 2013

TRAPHETAFMETUWEVELO

Ik las dit bij de commentaar op een belaagd fietspad in molenbeek.
Wildparkeren op voetpaden, fietspaden en zebrapaden, dubbelparkeren, etc ... is in Molenbeek een algemeen fenomeen waar ik in de zes jaren dat ik er woon intussen nooit wat heb zien tegen gebeuren. Aan politiekantoor Mettewie kan je het zelfs doodgemoedereerd en ongestoord doen vlak voor de deur. Wat dat betreft verandert er niets, ook niet met dat nieuwe bestuur dat alles zou veranderen... En dat het kabinet Grouwels alles op de voet volgt zal me worst wezen, datzelfde kabinet vind de compleet waanzinnige heraanleg van de Gentsesteenweg een topvoorbeeld van hun so called STOP principe, waarin de T voor wat de Gentsesteenweg betreft veeleer 'TRAPHETAFMETUWEVELO' betekent...
Ahhaaaah! Dus dat is de betekenis! Ik denk dat onze T het STOP-principe ook nog altijd zo leest:
Slonzigefietser
Traphetafmetuwevelo
Ofiklaatde
Politieuweveloafpakken

maandag, juni 24, 2013

Verzetje

Nog drie keer slapen, en dan is het zover. Eindelijk eens wat fietsprotest is hard nodig in Leuven, mijn gedacht.


zondag, juni 23, 2013

Autovrij, autoarm, autoluw

Het verschil is niet altijd even duidelijk.

Uit een brochure van het BIVV uit 1998.

zaterdag, juni 22, 2013

Domleiding (5)

Je bent als fietser nog niet helemaal gewend aan de ene omleiding, of er volgt al een andere zoals vrijdag aan de Vaartkom. Deze keer is het fietspad langs de Kolonel Begaultlaan aan de beurt. Misschien heeft het iets te maken met de brug.

Kolonel Begaultlaan, Leuven

Dit is dus de ruimte die de massa fietsers krijgt wanneer ze de HST-route volgen, of wanneer ze het nieuwe Bloso MTB-netwerk eens willen uitproberen dat er passeert, en waarvan de paaltjes prijken naast het fietspad als fietsprikkers.

Kolonel Begaultlaan, Leuven
Kolonel Begaultlaan, Leuven
Kolonel Begaultlaan, Leuven
Zaterdag was de signalisatie weer weg, maar stond de container nog wel vierkantig op het fietspad. Zonder verlichting. Wie weet wat maandag brengt?

vrijdag, juni 21, 2013

Leuven is perfect bereikbaar

Er zijn veel werken rond Leuven die de auto-bereikbaarheid van de Leuvense binnenstad mogelijks zouden verminderen. Een gedroomde kans voor een stad die duurzaamheid hoog in het vaandel denkt te hebben om een modal-shift aan te moedigen, een transitie in mobiliteit.

Persoonlijk denk ik bij bereikbaarheid nog altijd aan de fiets: geen files, geen gedoe. Onderweg een praatje doen met mensen die je tegenkomt. Lekker relaxed aankomen. De enige extra stress komt doordat aanschuivende auto-files op de fiets-omleiding de doorstroming van fietsers bemoeilijkt, en we bijgevolg verplicht worden om op de stoep te rijden, of in de auto-file tussen de uitlaatgassen mee aan te schuiven.

Winkeliers denken daar anders over. Voor hen is bereikbaarheid louter een auto-verhaal. Auto's tot in de binnenstad lokken is dan ook hun hoofddoel. Soms worden ook de randparkings gepromoot.

Studenten denken daar soms nog anders over. Deze student heeft alleszins een filevrije route gevonden.
Kanaal Leuven-Mechelen ter hoogte van de Studio's Manhattan

donderdag, juni 20, 2013

Bakzeil

Een fait divers, amper opgemerkt.

d'Eynattenstraat, Leuven
Eerst werd er van de hoogste toren geblazen tegen parkeren in de smalle hernieuwde straten tussen Vaartkom en Engels Plein. Dit wordt namelijk een prestigieus voetgangersgebied!

Er was als tussenoplossing voor de klanten van de handelaars een grote parking in de buurt voorzien. En misschien kwam er nog een brug over de vaartkom als shortcut naar deze parking.

Maar de wet van de korte beentjes zegeviert toch.

d'Eynattenstraat, Leuven
d'Eynattenstraat, Leuven

Plots zijn er schuine parkeervakken aangelegd in de Baron d'Eynattenstraat, en mag er wel tijdelijk geparkeerd worden.
Baron d'Eynattenstraat (15/06/13 - 31/12/13)

Naar aanleiding van het kortparkeren in de Baron d'Eynattenstraat te Leuven zijn van 15 juni 2013 om 12.00 uur tot 31 december 2013 om 24.00 uur de hiernavolgende verkeersmaatregelen van kracht:
het kortparkeren (30 minuten) wordt toegelaten op de parkeervakken aangeduid door signalisatie E9a met onderbord "30 minuten"
De fietsers aan het station vragen ook meer stallingsplaats, maar krijgen niets. STOP-principe? Mobiliteitsbeleid?

woensdag, juni 19, 2013

Moderne mobiliteitsproblemen (5)

Moet fietsinfrastructuur niet dringend uitgebreid worden met landingsstroken?

dinsdag, juni 18, 2013

Fietsparkeren

Ik wil pleiten dat overheden op fietsgebied correcte taal gebruiken die gestoeld is op Belgische wetgeving. Al te vaak wordt voor het stallen van fietsen in Vlaamse steden het Nederlandse woord 'fietsparkeren' gebruikt. Het klinkt hip. Het klinkt alsof men van aanpakken weet. Het klinkt alsof men een probleem oplost.

Het tegendeel is waar. Omdat volgens de Belgische wegcode een niet-bereden fiets geen voertuig is, wordt een afgestapte fietser gewoon een voetganger, en mag de fiets mee over het voetpad. De niet-bereden of gestalde fiets (die geen voertuig is) valt dus niet onder de artikels in de wegcode die handelen over het parkeren van voertuigen.
2.15.1. "Rijwiel" : elk voertuig met twee of meer wielen, dat wordt voortbewogen door middel van pedalen of van handgrepen door één of meer van de gebruikers en niet met een motor is uitgerust, zoals een fiets, een driewieler of een vierwieler.
De bevestiging van een elektrische hulpmotor met een nominaal continu vermogen van maximaal 0,25 kW, waarvan de aandrijfkracht geleidelijk vermindert en tenslotte wordt onderbroken wanneer het voertuig een snelheid van 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen, brengt geen wijziging in de classificatie als rijwiel.
Het niet bereden rijwiel wordt niet als voertuig beschouwd.
Er is de wegcode maar één artikel van toepassing op het fietsparkeren:
23.3. Fietsen en tweewielige bromfietsen moeten buiten de rijbaan en de parkeerzones bedoeld in artikel 75.2 opgesteld worden zonder het verkeer van de andere weggebruikers te hinderen of onveilig te maken, behalve op plaatsen gesignaleerd zoals voorzien in artikel 70.2.1.3°.f.

In Nederland valt de niet-bereden fiets wel onder de wegcode, en bestaan er dan ook aangepaste parkeerverbodsborden.
Laten we dat dan ook duidelijk signaleren. Zoals hier: je MAG je fiets hier stallen op de rijbaan omdat het verkeersbord erbij staat. In Leuven wordt dit 'mogen' geïnterpreteerd als 'moeten', en worden fietsen buiten stallingen aangepakt.

Vismarkt, Leuven
Vismarkt, Leuven

In een poging om overlast te verminderen pogen gemeentebesturen, zoals Leuven, om het stallen van fietsen te geleiden en te reglementeren via een aanvullend polititereglement, met GAS-boetes dus. In principe is daar niets op tegen, wanneer er maar voldoende stallingsplaatsen worden voorzien. Overal. Altijd. Helaas is dat nog niet gerealiseerd. Alles wat dus van ver op een stalling lijkt, wordt dan ook gebruikt als stalling.

Tiensestraat - Hooverplein, Leuven
Maar het woord fietsparkeren zet vooral een verkeerde discussie in gang, namelijk dat auto's zich reglementair moeten parkeren en (luie) fietsers dus ook maar. Parkeren is immers parkeren!

Er wordt zo al te gemakkelijk voorbij gegaan aan het feit dat de openbare ruimte niet alleen ontoegankelijk wordt gemaakt door fietsen, maar ook door allerlei andere voorwerpen die ook niet onder de wegcode vallen, maar die wel op straat staan. Een bloemlezing van enkele andere parkeertekorten, die nog niet bij politiereglement worden geregeld. Ter info: in alle Leuvense winkelwandelstraten uitgezonderd de Diestsestraat is de rooilijn de geleidelijn voor blinden en slechtzienden.

Bloempotparkeren
Mechelsestraat, Leuven
Ligstoelparkeren (let op de sticker achter de ligstoel)
Mechelsestraat, Leuven
Terrasparkeren
Mechelsestraat, Leuven
Mechelsestraat, Leuven
Oude Markt, Leuven
Vuilbakparkeren
Zeelstraat, Leuven

maandag, juni 17, 2013

Blauwdruk voor de nieuwe stationsomgeving van Leuven


Nog een brochure uit de oude doos, waarvan we vooral deze quote onthouden:
Het wordt de "mooiste parking van België" waar zelfs voetgangers graag zullen doorlopen.
Dat is gek! Ik ken eigenlijk niemand die voor zijn plezier door ondergrondse parkingen gaat wandelen, op mezelf na. Maar nog veel liever fiets ik erdoor.

Dit bordje ontbreekt dus eigenlijk nog op het Martelarenplein:

donderdag, juni 13, 2013

Holle wegen / Bolle wegen

Vermits ik niet de luxe heb om me naar Velo-city in Wenen te kunnen begeven, had ik het boek "Cycle Infrastructure" van Artgineering besteld om er als surrogaat wat in te bladeren. Zo kondigden de schijvers het aan:
This is a book about bicycle infrastructure. It's not, however, merely a book highlighting good examples of cycle ways. It is an integral part of a greater road map. An important page in a growing, global instruction manual. It will provide you with a glimpse of the past and the key to the future of our cities. *

*Excerpt from Mikael Colville-Andersen’s foreword to Cycle Infrastructure

Er in bladerend kwam ik zelfs iets over Leuven tegen: de befaamde Parkweg aan Belle-Vue.

Hmmmm.

Twee betonstrookjes met een bolle kasseiworst ertussen, waar heb ik dat idee nog gezien?

Toen de provincie Vlaams-Brabant de fietsroutes Tienen-Leuven en Aarschot-Leuven aankondigde, vroeg ik wat uitleg daaromtrent. Dit is een deel van het antwoord dat ik in februari kreeg:
Voor deze trajecten zal in beide gevallen normaal gezien het bovenlokaal functioneel netwerk gevolgd worden. Voor Leuven-Tienen zijn er geen aanpassingen nodig aan het netwerk in Leuven. De veranderingen die daar komen zijn het fietspad langs de talud vanaf de Tiensesteenweg tot de Tivolibrug (en in een latere fase tot de brug aan Abdij van Park). In de Hoegaardsestraat zouden comfortstroken komen.
Ahha! Nu zie ik het! De Parkweg, de door het stadsbestuur bejubelde 'fietsstraat der fietstraten' is in wezen gewoon een bol kasseiweggetje met twee comfortstroken. We mogen er als fietsers de hele breedte van de weg gebruiken! Hoi hoi! Ook de bolle kasseien! Hoi hoi! Aangenaam en comfortabel mijn gat. Parkruimte is weeral veel belangrijker gebleken dan comfort en veiligheid voor fietsers.

Ze hadden er mijns inziens beter een smalle ventweg met kasseien voor de auto's gepland, en een afgescheiden functioneel fietspad in asfalt, dat aansluit op een echte snelfietsroute via de Delta-brug. Weer wordt duidelijk welke kansen Vlaamse en Leuvense besturen hebben laten schieten bij het aanleggen van de HST-lijn. En ook nu nog elke dag laten schieten.

Soms weet ik niet goed of ik daarmee moet lachen, of wenen. Of allebei.

woensdag, juni 12, 2013

De rust die drukte leefbaar maakt (1)

Ik breng even een oude brochure onder jullie aandacht, die nog dateert uit 1997, de eerste legislatuur van onze huidige burgemeester.


Deze brochure vertelt over het nieuwe verkeersplan, waarvan toen de eerste fase net was afgerond (Grote Markt en Naamsestraat) en over de 3 fases die de daarop volgende jaren nog zouden volgen.

Typerende voor het aankondigingsbeleid van de nog altijd regerende coalitie moeten we constateren dat in fase 3 (1998) de Vismarkt nog altijd niet autovrij werd gemaakt door de bouw van een parkeergebouw in de Lotharingenstraat, en dat van fase 4 (1999) het autovrij maken van het halve Hooverplein en het Ladeuzeplein nog altijd niet werden uitgevoerd. Dit werd bij de recenste verkiezingen weer opgepikt als een nieuw idee voor het herwerken van het mobiliteitsplan.

Ook toen reeds werd de fietser een 'ereplaats' beloofd, en werd er het FAP ( fietsactieplan ) ingevoerd, dat sindsdien een vrijgeleide voor de politie was voor een jaarlijks rondje 'fietsertje pesten', en dat momenteel aan het verworden is tot een nultolerantie voor gestalde fietsen in de binnenstad.

Je moet het dan ook lezen voor wat het eigenlijk is: propaganda! Een mengeling van zekerheden, waarschijnlijkheden en onmogelijke wensdromen. Vakkundig vermengd en voorgesteld als een 'planmatig beleid'.

dinsdag, juni 11, 2013

Domleiding (4)

Een fotoverslag van onder naar boven, fietsend van Mechelsepoort naar Aarschotsepoort dus.

De eerste pijl voor fietsers die je aan de Mechelsepoort ziet, staat al aan de verkeerde kant van de straat. Zou het de bedoeling zijn dat fietsers eerst oversteken en dan naar beneden spookrijden over de klepperende betondallen? Achter het bushokje stond ook nog een verlegen pijl verstopt, die je dus pas ziet als je de straat al bent overgestoken, besluit toch maar niet spook te rijden, en staat te wachten tot je terug kan oversteken om aan de juiste kant naar beneden te rijden.
Mechelsepoort, Leuven
Mechelsepoort, Leuven

Aan het kruispunt van de Donkerstraat met de Ridderstraat is weer weinig te zien, er staat er enkel diagonaal aan de overkant. Komende van de Aarschotsepoort is de pijl richting Mechelsepoort helemaal verdwenen, enkel de voet staat er nog. Zou het zo moeilijk zijn deze pijlen te verankeren aan andere studenten en spelende kinderen bestendige palen? Die staan er toch al genoeg in het straatbeeld.
Donkerstraat x Ridderstraat, Leuven
Donkerstraat x Ridderstraat, Leuven
Donkerstraat x Ridderstraat, Leuven

Ik stel voor dat de aannemer zijn licht eens gaat opsteken in Cité Delvaux.
Donkerstraat x Cité Delvaux, Leuven

Beneden aan den Boelenberg staan twee correcte pijlen, al verandert hun stand elke dag wel wat. De pijl richting Ridderstraat was bijvoorbeeld op een dag niet te zien komende vanuit de Burchtstraat. Ook deze pijlen zouden beter aan andere palen worden vastgemaakt.
Ridderstraat x Mechelsestraat x Burchtstraat, Leuven
Ridderstraat x Mechelsestraat x Burchtstraat, Leuven

Rond de voormalige Vaartkom, nu Havenkant genoemd, staan heel wat pijlen voor wie van de Aarschotsepoort komt gefietst, los door andere werken.
Aarschotsepoort, Leuven
Havenkant, Leuven
Havenkant, Leuven
Havenkant, Leuven

Richting Aarschotsepoort kom je na de Ridderstraat geen enkele pijl meer tegen tot aan de Balk.
Verder staan er aan het viaduct van de Lüdenscheidsingel nog pijlen voor nog een andere omleiding, je mag niet meer overal onder het viaduct doorfietsen omdat ze de betonnen leggers gaan vervangen.
Havenkant, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven

Komende van het station ( HST-route ) kom je deze pijlen tegen.
Redersstraat, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven

De omleiding voor auto's is niet enkel met pijlen aangeduid, maar vooral met overzichtsborden die niet zomaar omgedraaid kunnen worden of gevandaliseerd. Een overzichtsplannetje aan elk begin van de omleiding, waar fietsers kunnen zien op welke manier ze moeten omrijden, dat ontbreekt alsnog.

Maria Artoisplein, Leuven
Maria Artoisplein, Leuven
Aarschotsesteenweg, Leuven

En de plakband van de vorige werken aan de Aarschotsesteenweg werd ook nog niet verwijderd. Hoe belangrijk is signalisatie eigenlijk voor wegbeheerder en aannemer?
Redersstraat, Leuven

Onderhoud

De helft van de Vlamingen is blijkbaar ontevreden over de kwaliteit van de snelwegen, omdat de kwaliteit lager ligt dan in Nederland. Voor fietspaden is dat nog veel schrijnender.

Misschien moeten we eens vragen om te wisselen, dan mogen zij met hun karretje op de fietspaden rijden, en mogen wij fietsen op de autostrades.

maandag, juni 10, 2013