donderdag, september 03, 2015

Toespraak tot de hoofden van Vlaanderen

Tot U spreekt de niet-officiële voorzitter van de jonge Ondergrondse Vereniging voor Bevordering van Betunneling in Vlaanderen, of de OVBBV in het kort.

Na het massale succes van de burgerbeweging Ringland bij de inwoners van Vlaanderen, vonden wij het nodig om een vereniging op te zetten om de betunneling van drukke autowegen wat meer in de kijker te zetten. Want niet alleen de grote steden in Vlaanderen hebben recht op betunneling, maar ook de kleinere steden of dorpen.

In het buitenland vinden we vaker tunnels die niet door een berg tunnelen, maar die precies werden aangelegd om het tunnelen op heuvels te oefenen, en niet vaak in landelijke gebieden.

De voordelen van betunneling zijn legio:
- er komt plaats waar zachte weggebruikers de autosnelweg kunnen kruisen
- meer groen voor mens en dier: akkers, bossen
- minder geluidsoverlast in stads- of dorpskernen waar de autoweg dicht bij bewoning passeert.

Enkele buitenlandse voorbeelden ter illustratie:
(door het klikken op het icoontje linksonder kan je door middel van satellietbeelden zien dat er inderdaad geen berg op de tunnel ligt)

a) de E56 nabij en ten zuiden van Wels (Oostenrijk)b) de SS11dir (Strada Provinciale 11) ten zuiden van het Garda-meer
c) de SS54bis (Strada Statale Gardesana Occidentale) ten westen van het Garda-meer


Enkele voorbeelden hoe dit zou kunnen gerealiseerd worden op de E314 nabij Leuven:
E314 Leuven
E314 Leuven

Maar betunneling wordt nog niet door iedereen als positief ervaren.

Er komt in het buitenland dan ook vaak protest tegen de aanleg van tunnels, zoals dit artikel uit Östenreich Heute dd 25-08-2015 laat zien:

(meer voorbeelden vind je hier of hier)

Omdat onze jonge vereniging nog fondsen tekort komt om verdere veldstudies uit te voeren, of om beleidsmakers te overtuigen, zouden wij aan het grote publiek in Vlaanderen het volgende willen vragen :

Bent U VOOR een verdere betunneling van Vlaanderen:
- sponsor onze vereniging financieel, meer info op de website van de OVBBV
- werk mee door het uitvoeren van veldstudie (kan gecombineerd worden met buitenlandse vakanties)
- breng onze vereniging in de media bij lokale overheden

Bent U TEGEN een verdere betunneling van Vlaanderen:
- schaar U achter de Po Protest beweging, en laat een fotogeniek beeld van uw achterste publiceren in de media

Wij danken U voor uw aandacht,
en hopen op een succesvolle betunneling van autowegen in Vlaanderen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten