dinsdag, februari 06, 2018

Patatten met zout (3)

Binnen de 24u na mijn melding was de Watergroep met man en macht bezig om het lek te herstellen.

Remylaan, Wijgmaal

Logisch. De waterleidingen zijn waardevol voor de Watergroep en zijn klanten.

Vergelijk dat even met een melding van mankement aan fietspaden. Ik heb al dingen gemeld waar na jaren nog altijd niets mee gedaan werd. Putten, waterplassen, overgroeiende takken, ...

Het standaard antwoord van het Agentschap Wegen en verkeer zegt veel:
Beste

In antwoord op uw melding over de overgang van het fietspad langs de Aarschotsesteenweg te Leuven kunnen wij u meedelen dat wij op de hoogte zijn van de problematiek, maar op dit moment helaas niet kunnen overgaan tot de heraanleg of herinrichting van deze weg.

Het Agentschap Wegen en Verkeer staat in voor het beheer en onderhoud van bijna 7000 kilometer gewest- en autosnelwegen en 6700 kilometer fietspaden. Door het uitgestrekte wegennet dat wij beheren, zijn wij genoodzaakt om in functie van de beschikbare budgetten bepaalde prioriteiten te stellen. Hiervoor maken wij gebruik van een aantal instrumenten zoals het Rapport toestand van het wegennet, het Rapport staat en inrichting van fietspaden en de classificatie van gevaarlijke punten en wegvakken. Meer informatie over deze instrumenten kan u terugvinden op onze website www.wegenenverkeer.be.

Wij doen er alles aan om deze problematiek zo snel mogelijk op te lossen. Wij volgen de situatie van dichtbij op en indien de verkeersveiligheid in het gedrang komt, proberen wij de verkeersveiligheid in tussentijd te garanderen met kleinere ingrepen.

Wij willen u graag bedanken voor uw bezorgdheid over de weginfrastructuur en de veiligheid van de weggebruikers en hopen u hiermee voldoende te hebben geīnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Beheer en onderhoud? Daar is vaak weinig van te merken.

Fietsinfrastructuur lijkt wel waardeloos voor Vlaamse ingenieurs, die moeite hebben met tellen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten