maandag, februari 25, 2008

Tildonk sas

Zondag terwijl de grote kinderen naar de Chiro waren, zijn we met Wiebe langs de vaart naar café Maritime gefietst om aldaar in het winterzonnetje gezeten een trappistje te drinken. Dadelijk bij aankomst hebben we een petitie getekend om de brugjes boven op de sasdeuren te behouden. NV zeekanaal wil deze verwijderen omdat er ergens anders een fietser is geaccidenteerd op een dergelijk brugje. Er staat wel een bordje met 'Verboden te betreden. KB xxxx' dus staan hier twee illegaaltjes op de foto.
Moest er nog iemand met een petitie gestaan hebben om dat onnozel kiezelweg getje rondom Cargill te verharden, zouden we die ook direct getekend hebben.

zaterdag, februari 23, 2008

Immortelle (2)

Het paaltje werd terug geplaatst, maar met het bord 180° gedraaid. Op 2008-03-20 naar de technische dienst van Stad Leuven gemaild, en diezelfde dag nog stond het bord terug zoals vroeger.

vrijdag, februari 22, 2008

Immortelle

Volgens de wegcode is dit nog een fietspad:

en dit niet meer:donderdag, februari 21, 2008

Provincieplein

Na jaren van zinloos knokenschudden krijgen fietsers terug een fietspad langs het provinciegebouw. Hopelijk wordt het zodanig aangelegd dat het voor alle weggebruikers en in alle richtingen op het eerste zicht duidelijk is dat het een fietspad is.

Op een andere weblog las ik:
De voetgangersstrook krijgt een grijze afgeplatte granieten klinker, de fietsstrook een rode. Beide stroken sluiten aan op het bestaande voetgangers- en fietspad.


woensdag, februari 13, 2008

Dell + Ubuntu in België?

Toch nog niet helemaal, en voorlopig moeilijk te vinden: eerst naar Dell surfen, dan zoeken op 'ubuntu' en hij vind onder 'products' volgend masjien (priceless):

tot ik nieuwsgierig naar de prijs probeer te configureren en bestellen:

vrijdag, februari 08, 2008

Kruispunten en fietspaden

Ook hier is in Leuven geen eenduidigheid te vinden. In theorie heb je twee mogelijkheden:
- ofwel fietspad (2 evenwijdige rijen strepen): fietser heeft voorrang!
- ofwel fietsoversteekplaats (2 evenwijdige rijen vierkanten): fietser heeft geen voorrang!

Indien de aanleg uniform en duidelijk zou zijn, dan zouden fietsers en automobilisten zich veel beter kunnen aanpassen aan mekaars gedrag.

soms zijn de rijen verdwenen, dan is het niet duidelijk wat het juist is.
(voorbeeld)
soms heb je 2 rijen strepen, met vlak voor het kruispunt voorrangstekens, dit is dus zou dus eigenlijk een fietsoversteekplaats moeten voorstellen.

Indien het een fietspad is, zou het zowel qua kleur, vorm en materiaal mogen doorlopen over de te kruisen rijbaan, juist om de voorrang van de fietsers te benadrukken: de automobilist steekt eigenlijk het fietspad over en niet omgekeerd.
(voorbeeld)
Bij een fietsoversteek mag het materiaal wel wijzigen.
(voorbeeld)
Maar liefst niet te veel veranderingen in nivo
(voorbeeld)

zaterdag, februari 02, 2008

Er blijkt geen standaard plan te zijn voor de beste aanleg van een fietspad in Leuven, gezien de variatie in materiaal, kleur, breedte en aanduiding.
TITEL I: Inleidende bepalingen Artikel 2: Bepalingen
2.7. "Fietspad" : het deel van de openbare weg dat voor het verkeer van fietsen en tweewielige bromfietsen klasse A is voorbehouden door de verkeersborden D7, D9 of door de wegmarkeringen bedoeld in artikel 74.
TITEL III: Verkeerstekens HOOFDSTUK III: Wegmarkeringen
Artikel 74: Overlangse markeringen die een fietspad aanduiden
Het deel van de openbare weg dat afgebakend is door twee evenwijdige witte onderbroken strepen en dat niet breed genoeg is voor het autoverkeer, is een fietspad.
Voor mij is de beste aanduiding nog altijd artikel 74 van de wegcode, namelijk 2 evenwijdige onderbroken strepen. Want wat als het paaltje met bord D7 of D9 dat een fietspad aanduidt na een kruispunt, omver wordt gereden en vervolgens verdwijnt, is dan de rode strook nog een fietspad? Of rijdt je op dat moment op het voetpad? Afgezien van de zichtbaarheid bij donker en nat weer, of voor andere weggebruikers zoals voetgangers, of automobilisten die net hun wagen geparkeerd hebben.
Geen aanduiding fietspad NA het kruispunt.

Zo is er ook geen standaard plan voor de kruising van een oversteekplaats voor voetgangers en het fietspad. Moet het zebrapad doorlopen over het fietspad, of niet? Het lijkt wel een welles-nietes spelletje.Niet, wel, niet, wel.

Situatieschets: Bij het oversteken van de Aarschotsesteenweg ben ik eens bijna omvergereden met al mijn kinderen door een bromfiets die op het fietspad reed. Deze kon ons niet zien aankomen omwille van het vrachtwagenverkeer dat voor het zebrapad stond te wachten. Hij kon het zebrapad niet zien, en wij konden de brommer niet zien aankomen. Het zebrapad is enkel aangebracht op de rijbaan, op het fietspad niets. Zou het voor de duidelijkheid niet beter zijn als het zebrapad zou doorlopen over het fietspad, zodat er door fietser/bromfietser geen interpretatie meer moet gebeuren zo van: ja op het zebrapad heeft de voetganger voorrang, maar op dit punt is er geen zebrapad, of toch wel???

vrijdag, februari 01, 2008

Paaltjes op het fietspad zijn gevaarlijk!

In Nederland weten ze het al, hier in België, meerbepaald in Leuven is het nog altijd schering en inslag om fietspaden te vervaarlijken door paaltjes knal in het midden te plaatsen. Nochtans is een vrije doorgang van 1m25 minimaal voor een fiets, die samen met zijn aanhanger volgens het verkeersreglement tot 1m breed mag zijn. Dikwijls zetten ze de paaltjes ook zo neer dat een fietser heel kort moet slalommen om ertussen te geraken, en met een aanhangfiets of fietskar gaat dat dan niet.
Om auto's te beletten om op een fietspad te rijden, moet men niet altijd een paaltje in het midden zetten, er zijn vele plaatsen waar een versmalling tot 1m50 bijvoorbeeld voldoende om autoverkeer tegen te houden, en toch fietsers vlotte doorgang te verlenen.
Er staan ook dikwijls paaltjes waarvan niemand kan begrijpen wat ze daar eigenlijk doen, behalve fietsers pesten. Zo heeft Jorun eens op het Watermolenpad in Wijgmaal (rechtse foto) met haar vingers tussen een paaltje en het stuur van de aanhangfiets gekneld gezeten. Als ouder had ik veel goesting om dat paaltje toen eigenhandig te verwijderen en op de technische dienst te gaan afleveren. In 2005 hebben we het nog in een fiets-enquete van Stad Leuven ingevuld als KNELpunt. Ondertussen is er nog altijd niets veranderd. Ik zal het toch eens zelf moeten doen.

Locatie van dit knelpunt

Hoogspanning

In het noordelijkste noorden van Leuven (op 200m van de grens met Rotselaar) komt er een nieuw hoogspanningsstation lees ik gisteren voor het eerst, op 700m van onze deur of zo.

gemeentelijke Blog's

Leuven blogt
Wilsele blogt
Heverlee blogt niet
Kessel-Lo blogt niet
Wijgmaal blogt niet maar heeft wel een website.

Politie wil aantal fietsongevallen omlaag

Als we een artikel van de leuvense politie bekijken, dan zien we dat zij wel zeggen dat ze 'zowel op het rijgedrag van de fietsers als op dat van de autobestuurders' gaan inspelen, maar het hele artikel gaat wel enkel over het aanpakken van de fietsers. Je zou je als fietser in Leuven voor minder geviseerd voelen.
Met auto stilstaan op fiets- of voetpad meteen beboet
Politie wil aantal fietsongevallen omlaag
De ochtend- en avondspits wordt sinds begin deze maand weer beheerst door fietsende scholieren. Binnen enkele dagen komen daar nog eens duizenden hogeschool- en universiteitsstudenten bij. Het aantal ongevallen waarin fietsers betrokken zijn, ligt nog steeds te hoog. Om de ongevallen terug te dringen, wordt van sommige automobilisten meer respect verwacht voor de fietsende medemens. Anderzijds moeten sommige fietsers ook meer zelfdiscipline aan de dag leggen.

Niet voor niets worden fietsers, net zoals bromfietsers en voetgangers, tot de categorie van de kwetsbare weggebruikers gerekend. Vooral fietsers scoren hoog wat betreft hun aandeel in het totaal aantal gekwetsten bij ongevallen. Alhoewel sommige fietsers zich roekeloos of met het verstand op nul door het verkeer bewegen, is het niet altijd hun schuld dat zij zware klappen incasseren. Er zijn ook autobestuurders die niet beseffen dat zij niet alleen op de baan zijn en dat zij met een potentieel moordwapen rondrijden. De politie probeert zowel op het rijgedrag van de fietsers als op dat van de autobestuurders in te spelen. Waar voor fietsers in een eerste fase veelal vermanend of sensibiliserend wordt opgetreden, geldt dit niet voor automobilisten. Chauffeurs die zwakke weggebruikers in gevaar brengen door hun rijgedrag, worden meteen beboet. Zo levert parkeren op fiets- of voetpaden bij vaststelling door de politie altijd een fikse geldboete op.

PROJECTMATIGE AANPAK
Het terugdringen van het aantal ongevallen met kwetsbare weggebruikers is een prioriteit voor de Leuvense politie. Een projectgroep werkt verschillende pistes uit om deze doelstelling te bereiken. Daarbij horen preventieve en sensibiliserende acties, maar er is tevens een repressief luik. De politie richt zich naar jong en oud. Vooral aan het sensibiliseren van jonge fietsers en voetgangers wordt heel wat aandacht besteed. Met voordrachten, knelpuntwandelingen en fietsexamens wordt geprobeerd de zwakke weggebruiker te motiveren zich veilig te verplaatsen. In de adoptieklasjes bereiden wijkagenten de zesdejaars voor op hun overstap naar het middelbaar. Ook daar is verkeersveiligheid een belangrijk item. De studentenagent richt zich tot het iets oudere publiek. Ieder jaar informeert hij honderden buitenlandse studenten hoe ze zich veilig met de fiets kunnen verplaatsen in Leuven. Onder meer de vele Chinese studenten hebben helemaal geen brood gegeten van onze verkeersregels en brengen zichzelf door onwetendheid meer dan eens in gevaar.

CONTROLES
De politiecontroles zullen de komende weken gevoelig opgedreven worden. Niet om zoveel mogelijk boetes uit te schrijven, wel om een zo groot mogelijk aantal fietsers te motiveren zich - omwille van hun eigen veiligheid - aan een aantal belangrijke regels te houden. De vier belangrijkste regels zijn:
1. een goede fietsverlichting; een goede zichtbaarheid is een absolute noodzaak om de kans op een ongeval te verkleinen
2. in éénrichtingsstraten mag niet gefietst worden in de verboden richting, behalve wanneer dit expliciet is aangegeven door een onderbord; in enkele Leuvense straten zoals de Tiensestraat, blijft het verbod om in tegenrichting te fietsen, gehandhaafd omwille van de veiligheid van de fietsers
3. ook fietsers moeten stoppen voor het rode verkeerslicht; rechts afslaan terwijl het verkeerslicht op rood staat is een zware overtreding waarop een geldboete staat van €175
4. fietsers moeten, net zoals andere weggebruikers, de voorrangsregels respecteren; dat wil zeggen dat ook zij moeten stoppen voor een autobus die zijn halte verlaat, dat zij voorrang moeten verlenen aan het verkeer dat van rechts komt of aan voetgangers op een zebrapad, ...
Info, opmerkingen: VOM (dienst verkeersorganisatie en mobiliteit), Philipssite 4, 016 21 07 60 of via vom@leuven.be
Deze houding van de politie laat zich verklaren doordat zij zich allemaal per auto verplaatsen om fietsers te verbaliseren, wanneer gaan we flikken op de fiets door Leuven zien rijden om de automobilisten te verbaliseren?