maandag, augustus 31, 2009

Terug naar school ...

... voor de leerlingen van de Leuvense Steinerschool hier in Wijgmaal niet zonder hindernissen.

Vakantie

Als afsluiter van de vakantieperiode hadden wij met een groepje oud-scouts-leiding een woudloperskeuken gepland. Wat is er ontspannender dan rond een kampvuur bij te praten met een glaasje wijn, herinneringen op te halen en naar de spelende kinderen te kijken. Natuurlijk ging dit weer door op de terreinen van de Kluis, waardoor we weer terug goesting kregen om met allerheiligen nog eens een weekendje in het bos te organiseren, ver van de drukte.

zaterdag, augustus 29, 2009

vol - leeg

Volle stallingen:
Lege stallingen:

Naarmate er meer stallingen komen op de openbare weg, worden ze langzamerhand volgeplaatst met studentenfietsen/weesfietsen/wrakken waardoor er altijd onvoldoende capaciteit is voor de fietsende bezoeker van Leuven. Nochtans hebben de KUL-faculteiten meer als voldoende stallingscapaciteit om het lang stallen op te vangen. Kan er hier dan niet eens deftig samengewerkt worden?

Kan er voor de volledig stad geen totaal fietsstallingplan opgesteld worden? Met een verwijzing aan elke openbare stalling:

Is deze stalling vol? De dichtsbijzijnde stallingen bevinden zich:
- faculteit ZUS, [adres], capaciteit 100 fietsen, op 50m
- faculteit ZO, [adres], capaciteit 25 fietsen, 75m
- Tiensestraat 153, capaciteit 50 fietsen, 35m

Of wachten we op fietsendieven om terug meer stallingscapaciteit te creëren? Neen, natuurlijk niet, want die laten weesfietsen natuurlijk staan/hangen en gaan met de duurdere modellen lopen, waardoor fietsers meer met oude wrakken gaan rijden, die dan bij mankementen worden achtergelaten wegens toch niets waard.

vrijdag, augustus 28, 2009

Nieuwe ...

... fietsstallingen in de Dagobertstraat:
Alvast bedankt stadsbestuur.

Hopelijk zien ze er na één academiejaar (door het al jaren uitblijven van een degelijk weesfietsenbeleid) niet uit zoals die van de Bogaardenstraat:

De eerste plooifiets staat nochtans al klaar om in de lege stalling verweesd te geraken:

donderdag, augustus 27, 2009

St. Bernardsesteenweg - Hoboken

Ik had klaarblijkelijk het antwoord nog niet gepubliceerd dat ik in mei op mijn vraag had ontvangen.

Betreft : St Bernardsesteenweg – Hoboken - signalisatie


Geachte heer,

Ingevolge uw mail aangaande bovenvernoemde aangelegenheid kan ik u als volgt inlichten.

De heer XXXXX XXXXXXX van de verkeerspolitie heeft telefonisch bevestigd dat deze plaatjes reglementair zijn indien het verkeersbod D9 wordt geplaatst (nu staat er een D7). Er werd reeds opdracht gegeven om dit bord te vervangen.

Het betreft hier geen fietspad (D7) maar een gecombineerd fiets- en voetpad. De scheiding tussen de twee is minder duidelijk

In het verkeersregelement bij het bord D9 staat het volgende vermeld:

‘De scheiding tussen het voetgangersgedeelte enerzijds en het gedeelte voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen klasse A anderzijds wordt gerealiseerd door hetzij:
- een witte doorlopende lijn;
- een andere wegbedekking (een andere kleur of materiaal);
- om het even welke fysische scheiding (hoogteverschil, ander legpatroon); => plaatjes
- een combinatie van één of meer van deze middelen.
Desgevallend worden op dit verkeersbord de symbolen van de weggebruikers omgewisseld’ (Art. 10.5. van het MB van 11.10.1976).

De heer XXXXXXX meldde ook dat deze manier van afbakenen ook werd gebruikt op de Mechelse Steenweg en Plantin en Moretuslei te Antwerpen; ook hier werd een D9 bord geplaatst.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend.

ir. YYYY YYYYYYYYY
afdelingshoofd
Vlaamse Overheid
Agentschap Wegen en Verkeer
Wegen en Verkeer Antwerpen
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen
tel : 03/224 68 11
fax : 03/224 68 99
wegen.antwerpen@vlaanderen.be
Het blijft natuurlijk discutabel of 'plaatjes' kunnen gebruikt worden als fysische scheiding vermits zij geen lineair element zijn. En of een 'gecombineerd fiets- en voetpad' wel bestaat volgens de wegcode. En of een 'minder duidelijke scheiding' wel bevorderlijk is voor de veiligheid. Volgens het vademecum toegangkelijk domein (§2.1.3.1) duidelijk niet:

woensdag, augustus 26, 2009

Leuven Fietsstad

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAARGHHHH!

Andere steden tonen meer fietsstad initiatief als Leuven. Frustrerend.

dinsdag, augustus 25, 2009

Antwerpse fietsnagels

Ooit deed ik een melding i.v.m. onduidelijkheid van het fietspad langs de SintBernardseSteenweg in Hoboken, waar onduidelijke fietsnagels werden gebruikt.
Gelukkig is men op het Antwerpse Astridplein toch tot de vaststelling gekomen dat het gebruik van fietsnagels absoluut NIET duidelijk maakt waar fietspad en voetpad eindigen, en worden ze ondertussen verwijderd.
De spaanse architect zal het misschien duidelijk hebben gevonden, maar zelf sta ik ook niet echt te kijken van de fietsvriendelijke aanleg in Spanje. In het dorpje San Pere Pescador, waar we op een camping zaten, legt men fietspaden zo aan: een verharde berm, waar men dan verlichtingspalen en verkeersborden op plant, en die dan bovendien ook nog eens het enige beschikbare voetpad moet voorstellen.
Het autoverkeer kan inderdaad vlotter doorstromen, fietsers en voetgangers moeten hun conflicten maar in de kant oplossen. Deze gedachtenkronkel zit echter ook bij ons nog in te veel beleidshoofden.

maandag, augustus 24, 2009

You park like an asshole

of zoiets heb ik tijdens onze vakantie in Spanje dikwijls moeten denken.

zondag, augustus 09, 2009

Wedstrijd Ecowerf

Lotte deed in juni mee aan de tekenwedstrijd van Ecowerf en het resultaat: ze wint een nieuwe fiets. Haar oude fiets wordt de zoveelste reservefiets die ik in de kelder mag stockeren.

zaterdag, augustus 08, 2009

Kinderlaan

Twee van onze kinderen waren deze week met Jonna op kamp in Nieuwpoort aan zee. Gelukkig stonden ze niet net op het kruispunt toen er een wielertoerist werd doodgereden. Toen ze een kwartier later passeerden op weg naar het strand was de gruwel gelukkig al toegedekt door politie en brandweer.
Eerst werd er gedacht aan een dodehoekongeval. Maar later bleek het dat zelfs niet te zijn. Een spijtig geval van het kiezen voor conflictueuze kruispunten. Elke jaar zijn er 1500 doden te wijten aan dodehoekongevallen in Europa, hoog tijd voor meer veiligheid.

donderdag, augustus 06, 2009

Fietsende klanten

Voor de middenstand zijn fietsers een interessante klantengroep. Zij bezoeken het stadscentrum vaker dan automobilisten. 75 Procent van de fietsers gaat minimaal één keer per week de stad in, tegen 42 procent van mensen die de voorkeur geven aan de auto. De hoge bezoekfrequentie van fietsers wordt deels verklaard doordat zij gemiddeld dichter bij het centrum wonen. De trouwste klanten wonen het dichtst bij de winkel. Maar ook fietsers die wat verder weg wonen, bezoeken het centrum vaker dan autoliefhebbers bij hen in de wijk. Kennelijk is voor mensen die gewend zijn te fietsen de drempel om even de stad in te gaan lager. De fiets staat voor de deur en men weet de weg en de stallingen.
In Nederland weten ze dit al beter omdat er onderzoek naar gebeurt. In Leuven denken de beleidsmensen nog altijd dat winkelklanten ENKEL met de bus of de auto komen. Een engeltje heeft hun dat in het oor gefluisterd. Cijfers worden gemeden, waarschijnlijk wegens te confronterend. Ze zouden hun (uiteraard perfect logische) wereldbeeld eens moeten herzien.
Voor de Leuvense klanten zijn er ook bijna geen lege stallingen meer, wegens het nooit opruimen van weesfietsen, waardoor elke klant op slag een misdadiger wordt wanneer en omdat hij zijn fiets naast de stalling zet.

Vorige week telde ik nog aan Jeeskes Boom 8 fietsen met platte banden of ergere mankementen, op een totaal van 17 fietsen, in een stalling van 9 beugels.

Aan de andere stalling stonden 4 weesfietsen op een totaal van 12, in een stalling van 4 beugels.

Met deze ellende worden fietsende klanten elke dag geconfronteerd. Met deze ellende profileert Leuven zich als Fietsstad EN winkelstad. De doelstellingen in de beleidsnota 2007-2012 waren nochtans nobel.
3. FIETSERS
De fiets is een gezond, milieuvriendelijk en handig vervoermiddel en moet volgens het stadsbestuur zoveel mogelijk ondersteund worden.
• De stad wil het fietsroutenetwerk verder uitbouwen door het aanleggen van nieuwe fietspaden in fietsvriendelijke materialen.
Actiepunten:
• 50 km nieuwe of te herstellen fietspaden
• het doortrekken van het Jan Vranckxpad tot aan de Diestsesteenweg
• De stad wil waar mogelijk fietspaden gescheiden aanleggen van het autoverkeer.
• De stad wil veel aandacht geven aan ‘missing links’.
Actiepunten:
• zoeken naar ‘binnenwegen’ en ‘doorsteken’ en ‘linken’ tussen verschillende routes
• De stad wil extra aandacht schenken aan fietsenstallingen.
Actiepunten:
• het aantal beveiligde fietsstallingen verdubbelen met veel aandacht voor bijkomende stallingen in het centrum en aan lokalen van jeugdverenigingen
• een grote bewaakte fietsenparking met fietshersteldienst en fietsuitleendienst aan het station
• een experiment met fietsenstallingen waarbij een timer op het slot wordt geplaatst.
• fietswrakken regelmatig verwijderen uit fietsenstallingen
• de aanleg van een ondergrondse goed bewaakte en verlichte fietsenstalling met opbergkastjes voor boodschappen op het Fochplein
• fietsstallingen aanleggen in overleg met de K.U.Leuven

• fietsenstallingen aan randparkings
• De stad wil het gebruik van de fiets in het algemeen stimuleren en vergemakkelijken.
Actiepunten:
• een specifieke wegenkaart uitgeven voor zachte weggebruikers, waarop fietsroutes, schoolfietsroutes, doorsteken voor voetgangers en fietsers aangeduid worden
• fietsopstelstroken voorzien aan kruispunten met verkeerslichten
• invoeren van een specifieke bewegwijzering van veilige fietsroutes
• sensibiliseringsacties (bv. Belgerinkel naar de winkel, fietsen naar Kyoto) verder zetten

dinsdag, augustus 04, 2009

Zwarte punt Diestsesteenweg

Hmmm...

Omwille van de aanpassingen voor de Kop van Kessel-lo, zal de uitvoering er blijkbaar helemaal anders gaan uitzien als de fiche. Zo werden de FOP's al op enkele breedte gebracht cfr. onderstaand plan, en over enkele jaren, als de KvK-werken af zijn volgen dan andere 'verbeteringen' zoals veranderen rijrichting IJzerenwegstraat, OFOS en verkeerslichten.
In plaats van zoals nu twee keer over te steken om van de Diestsesteenweg naar de Martelarenlaan te rijden, mag je dan via een OFOS linksaf. Spijtig dat ze een borduur van 2cm willen steken waar je terug op het fietspad moet. En dat je net achter de bocht de Martelarenlaan toch nog moet oversteken omdat over de 'slanke' brug een tweerichting fietspad aan de overkant ligt. Ware het niet beter geweest om het tweerichting fietspad van de Martelarenlaan door te trekken tot op het kruispunt met de Diestsesteenweg, en tweerichting FOP over Diestsesteenweg te behouden?
Om van de Brugberg de Leuvense straat in te rijden krijgen we dan weer een OFOS-variant waar je twee keer voor het rood mag gaan staan wachten, dit is hoe veel mensen het nu ook al doen. Om van de Leuvensestraat naar de Martelarenlaan te rijden blijft de gevaarlijke situatie bestaan.