zaterdag, april 22, 2017

Deus ex machina (5)

Wat staat er over de fietspaden in de beschrijvende nota (die niet zichtbaar was in de DIVO viewer omdat het geen pdf was)?
Fietspaden

Het dubbelrichtingsfietspad langs de N26 dat consequent over een groot deel van de Omleiding reeds bestaat (Bijlokstraat tot bij aan de Tildonksesteenweg) wordt doorgetrokken met een breedte van 2m50 (conform Vademecum Fietsvoorzieningen) tot aan de turborotonde.

Aan de binnenzijde van de Omleiding wordt voorzien in een enkelrichtingsfietspad tussen de turborotonde tot net voorbij de Tildonksesteenweg (aansluiting toestand 2012), met een breedte van 1.75m.

Op de turborotonde zelf worden enkelrichtingsfietspaden voorzien met een breedte van 1.75m, en oversteken dwars over de aansluitende takken, met oversteken uit de voorrang. Gelet op de grote verkeersintensiteiten die zowel op de N26 als op de Tildonksesteenweg aanwezig zijn, is dit een te verdedigen maatregel. Waar er voldoende ruimte is, kan de oversteek gebeuren in 2 tijden, met een opstelruimte van 2 tot 2.5m tussen beide rijrichtingen.

De bovenvermelde reeks fietspaden worden voorzien in gedeuvelde rode platenbeton, in aansluiting op de reeds aangelegde fietspaden langs de N26 in vorige fasen. De fietspaden worden gewapend ter hoogte van de voegen, om het grootste nadeel van betonnen fietspaden, met name de overgang tussen 2 niet gelijke kanten van de betonplaten, weg te werken. Op die manier verkrijgt een betonnen fietspad nagenoeg hetzelfde comfort als een asfalt fietspad.

Langsheen de N26 vanaf de rotonde richting Mechelen worden 2 enkelrichtingsfietspaden aangelegd met een breedte van 1.75m, aansluitend op het toekomstig profiel voor de geplande herinrichting van de N26 tussen Herent en Buken.

Langsheen het nieuwe tracé van de Tildonksesteenweg worden 2 enkelrichtingsfietspaden aangelegd met een breedte van 1.50m, dewelke zullen aansluiten op de bestaande fietspaden in de Tildonksesteenweg (in klinkers). Omwille van de beperkte aanwezige breedte in het nieuwe trace en de nood om een zone voor openbare verlichting en signalisatie mogelijk te maken, blijft de breedte beperkt tot 2 x 1.5m.

Bovenvermelde reeks fietspaden worden voorzien in zwarte asfalt. Deze keuze leunt enerzijds aan bij de keuze voor zwart asfalt in de definitieve herinrichting van de N26 tussen Herent en Buken in de komende jaren, en anderzijds voor de onzekerheid en noodzaak aan werken in het kader van aanleg van, en het aansluiten van nutsleidingen voor de toekomstige bedrijvenzone aan de Tildonksesteenweg waarbij lokaal de fietspaden nog zullen moeten worden open gemaakt om de nodige aansluitingen te maken. Een fietspad verharding in asfalt valt nu eenmaal sneller, beter en egaler te herstellen dan een betonverharding, en een nieuwe toplaag is met een beperkte kostprijs opnieuw gelegd eens de KMO zone in gebruik genomen wordt. De fietspaden worden voorzien van de nodige markeringen ten einde het doel duidelijk te maken. Er wordt bewust niet gekozen voor rode asfalt omwille van de kostprijs (5 x de prijs van klassiek asfalt) en omwille van de slechte kleurvastheid, waardoor het effect snel verdwijnt met de jaren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten