zaterdag, juni 09, 2018

Melding

Ergens bij de stadsdiensten begint het te dagen dat haaientanden pas reglementair zijn wanneer er een voorrangsbord staat. Dat is snel, het staat nog maar sinds 1975 in het verkeersreglement:
76.2. Een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken, duidt de plaats aan waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen ingevolge een verkeersbord B1.
De voorrang wordt geregeld door het verkeersbord, en niet door de haaientanden die maar een indicatie zijn van de plaats waar je zo nodig moet stoppen.

Dus nu worden er paaltjes met omgekeerde driehoeken geplaatst aan rondpunten waar vroeger al haaientanden werden geschilderd maar waar nog geen verkeersbord bij stond.

Hmmm, ik reed er gelukkig net niet tegen met de fietskar

Eén Meilaan, Kessel-Lo
Kesseldallaan, Kessel-Lo
Het Vademecum vermeld ook nog:
Bij de plaatsing van palen (verlichting, verkeersborden, parkeermeters…) langs fietspaden dient dus de nodige omzichtigheid in acht genomen te worden. Het is ook niet de bedoeling het probleem te verschuiven naar voetpaden. Bij plaatsgebrek wordt best geopteerd voor andere oplossingen (b.v. uitkraging, ophanging aan gevels…).
Vermits éénzijdige ongevallen voornamelijk door slechte infrastructuur (onvlakheid en paaltjes) worden veroorzaakt zou dit toch wel een aandachtspunt mogen zijn.

Vermits het Vademecum Fietsvoorzieningen dateert uit 2002, komt met dezelfde snelheid het besef dat veiligheidsafstanden voor fietsers noodzakelijk zijn pas in 2045! Ik hoop dat ik dat nog mag meemaken.

PS dit is de eerste keer dat ik iets meld sinds het meldpunt fietspaden is opgegaan in het meldpunt wegen.

Update 19-06-2018
Ik was aangenaam verrast dat het paaltje op de eerste foto al verplaatst was naar de grasberm, en dus ook niet op het voetpad in de weg stond.
Het paaltje op de tweede foto staat er nog ongewijzigd.
En ik voeg hier nog een derde foto toe.
Kesseldallaan, Kessel-Lo
Hmmm. Misschien kijken ze tegenwoordig enkel nog op de Lambert-coördinaten van de melding, en moet je elk euvel apart melden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten