vrijdag, december 30, 2011

Graaf aksident

Laatst ging het aantal beschikbare fietsstallingsplaatsen in de Leuvense binnenstad weer met enkele eenheden naar beneden. Er kwam wel geen bloed aan te pas, maar het was toch geen smakelijk zicht.
Naamsestraat, Leuven
Naamsestraat, Leuven
Naamsestraat, Leuven

Maar deze berg fietslijken verborg nog een andere gruwelijke misdaad: wurgmoord. Als je goed zoekt kan je op de eerste foto nog een wurgsnoer zien bengelen.
Naamsestraat, Leuven

donderdag, december 29, 2011

Speed

Regelmatig lees je in de krant:
Zaterdag werden 68 chauffeurs betrapt op te snel rijden op de Koning Boudewijnlaan. In totaal werden 1.013 voertuigen gecontroleerd. De hoogst genoteerde snelheid bedroeg 110 km/uur daar waar de maximale snelheid 70 km/uur is.
De Boudewijnlaan werd aangelegd in de jaren 50 opdat Leuvenaars met de auto snel en ongestoord naar expo '58 konden rijden. Hiervoor werden de enkele restanten van de stadsomwalling die nog resteerden grif opgeofferd. Vandaag de dag kan je er 's morgens snel mee naar de file op de E40 rijden, die zich uitstrekt van Bertem tot aan de Brusselse ring of het scheelt niet veel. Blijkbaar zijn er veel mensen gepresseerd om in de file te gaan staan, anders was het natuurlijk geen file.
 
In de sfeer van toen (groot, groter, grootst) werd hier een autosnelwegachtige straat aangelegd: 2x2 rijvakken met een pechstrook lijkende parkeerstrook. Omdat hier ook fietsen toegestaan is, en er zich gelijkgrondse kruispunten met lichten bevinden, is de snelheid beperkt op 70km/h. Voor fietsers is deze baan allesbehalve uitnodigend: je mag er op de rijbaan fietsen tussen de snelheidsmaniakken die aan 70km/h of nog sneller langs je heen flitsen, of wanneer er geen vrachtwegens e.d. geparkeerd zijn kan je op deze parkeerstroken fietsen conform artikel 9.1.2.4° van de wegcode. Er zijn nochtans fiets-alternatieven voor de fietsers uit Egenhoven: via het Groenveld kan je via de fietstunnel onder de Boudewijnsnelweg door naar het sportkot, of je kan op de Ring via de Grote spuye het Sportkot naar binnen fietsen.

Deze tunnel is de beste fietstunnel van Leuven en omstreken: voetpad verhoogd aangelegd naast fietspad, ruimte, licht, zichtbaarheid: allemaal toppie. Spijtig dat de aansluitende Kapeldreef verderop in het bos al jaren versleten is.

Spijtig genoeg was de rest van de infrastructuur in het Sportkot reeds versleten toen ik hier als 15-jarig met de jeugdbeweging doorfietste, daar is nog niets wezenlijks aan veranderd, en aan de Celestijnenlaan kan je niet echt zinnig je weg naar Egenhoven vervolgen: één of andere pipo heeft gemeend dat de fietsers veiliger af waren met een serieuze asverschuiving, zodat ze niet te snel zouden oversteken.

Bouwverordening (1)

Op een vergadering van NDL vertelden stadsmedewerkers dat ze soms de vraag kregen van een kotbaas om een fietsstalling op straat voor de deur te plaatsen. Wat ze lachend weigerden, natuurlijk, want Leuven heeft een verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsenstallingen buiten de openbare weg die kotbazen (en inwoners) verplicht zelf te voorzien in stallingen.
5.4.8 Gebouwen bestemd voor kamers
Normering:
- nieuwbouw: 1 parkeerplaats per begonnen schijf van 3 kamers
- verbouwing: 1 parkeerplaats per bijkomende begonnen schijf van 3 kamers.
- Minimum aantal parkeerplaatsen voor gehandicapten: 1 parkeerplaats per 10 kamers
- Minimum aantal fietsenstallingen: 1 fietsenstalling per kamer
 

Vrijstelling:
- indien het maximum aantal kamers beperkt wordt tot 3 is er geen parkeerplaats nodig voor deze bestemming
- indien de kamers zich bevinden in het kernwinkelgebied zijn geen parkeerplaatsen nodig
Helaas zijn deze inpandige fietsstallingen nog altijd de grote uitzondering in Leuven. Deze verordening zou een middel moeten zijn in een gestructureerd fietsparkeerbeleid. We zien echter dat dit enkel een doel lijkt om in orde te zijn naar hogere overheden toe qua subsidiëring ofzo. Wie hier beter in thuis is mag mij altijd corrigeren.

(foto bogaardenstraat, de uitzondering)

Dit kwam weer naar boven naar aanleiding van de brochure Fiets Suite van Mobiel21, waar ze zeggen:
Als je een fiets buiten stalt, zal hij sneller verslijten en hij is ook niet beschut tegen vandalisme en diefstal.
In de stallingswijzer vinden we dit terug:
4.9.2 Woonwijken met overwegend hoogbouw.
Indien er garagefaciliteiten voorhanden zijn, zou er vanuit de gemeentelijke overheid de
verplichting moeten gelden om voldoende parkeerruimte voor fietsen te voorzien.
Indien geen garages in de buurt te vinden zijn dienen andere maatregelen te worden onderzocht. Deze kunnen bestaan uit het plaatsen van fietsen in de hal, wat zelden een goede optie is. Daarnaast kunnen kluizen of fietstrommels, die aan een aantal bewoners ter beschikking gesteld worden, een oplossing bieden.
Nog een andere mogelijkheid bestaat erin dat er gezocht wordt naar mogelijkheden om inpandige buurtstallingen te organiseren. Hierbij dient terdege rekening te worden gehouden met alle aspecten inzake technopreventieve beveiliging. Dit teneinde inbraak te vermijden.
In elk geval dienen voldoende kleine hoeveelheden aanbindsystemen, voorzien van een overkapping, in het straatbeeld te worden opgenomen. Dit laatste geldt trouwens ook voor straten waar veel studenten gehuisvest zijn.
Ik las ooit in een detectiveroman: als alles onduidelijk lijkt, volg dan de stroom van het geld. Ik maakte in gedachten dus deze oefening:
- de huisbaas houdt nog altijd meer geld over door een kamer extra te verhuren en een boete te betalen. De verordening helpt niet omdat ze geen gedragswijziging teweegbrengt en dus beleidsmatig nutteloos is,
- de gemeentekas wordt gespijsd doordat de boete laag wordt bevonden waardoor bijna iedereen ze vierkantig betaalt of een uitzondering aanvraagt,
- de student-fietser stalt zijn fiets dan maar op a) op het voetpad waar hij in overtreding is, b) in een overvolle stalling of c) in de gang wat niet altijd doenbaar is voor veel fietsen,
- de inwoner-fietser vind de stallingen altijd overvol wanneer hij met de fiets stadinwaarts komt, dit kan een beetje worden verbeterd door een werkend weesfietsenbeleid,
- de inwoner-voetganger vindt de voetpaden aan studentenkoten versperd door fietsen.

Kortom, dit draait enkel positief uit voor het stadsbestuur, die dit geld dan weer kan besteden aan 'Red de stoep' acties, zonder dat er effectief ook maar ergens één stallingsplaats wordt voorzien. Voor de fietsers zijn alle nadelen. Dit perverse effect stoorde mij destijds al aan deze lachende weigering.

Zie je zelf ergens een stallingsoplossing die wel het vermelden waard is? Stuur dan de gegevens door, eventueel vergezeld van een foto.

dinsdag, december 27, 2011

Wetenschapsfietser

Vrijdag keerde ik naar huis terug na een walking dinner in restaurant Arenberg. Ik fietste langs de oude spoorwegbedding naast het Wetenschapspark Arenberg.

Terwijl de knappe koppen van Imec van gebouw naar gebouw kunnen wandelen zonder buiten te komen, lijkt het er op dat deze wetenschappers tegelijkertijd van zichzelf als voetganger verweesd zijn. Teveel rondgesjeesd op een personal mobility device? Aan de uitrit van de parking staan onnoemelijk veel borden om op tweerichtingsverkeer van voetgangers te wijzen, of op ander wegverkeer. De voetgangers hebben daarentegen op straat geen infrastructuur gekregen om voetganger te zijn. Een verslag.

De Kapeldreef die door het Egenhovenbos loopt, werd reeds lang geleden verkeersvrij gemaakt. Helaas wordt dat de laatste tijd wat ontweken. Ook mag deze straat wel eens heraangelegd worden als echte fietsstraat, dat wil zeggen zonder de oncomfortabele kasseien met smalle comfortstrookjes.
Kapeldreef, Egenhoven
Op de oude spoorwegbedding, met op de achtergrond het opgehoogde terrein wat eens natuurgebied was, klaar om een nieuwe uitbreiding te ontvangen.
Steengroevenlaan, Heverlee
Op het wetenschapspark is er wel iets voor de fiets aangelegd, maar je kan er ook gegarandeerd hoofdpijn van krijgen, met de complimenten van Imec.
Gaston Geenslaan, Heverlee
Even buiten het wetenschapspark stoppen de voetgangers- en fietsvoorzieningen dan weer volledig, deze straat heeft wel een 30km/u regime.
Steengroevenlaan, Heverlee

 Voetgangersverkeer op de straat (zonder voetpad)
Steengroevenlaan, Heverlee
Steengroevenlaan, Heverlee

Steengroevenlaan, Heverlee

Steengroevenlaan, Heverlee

Steengroevenlaan, Heverlee

Tegen de Celestijnenlaan aan, is er aan de andere kant een soortement fietspad naar de ingang van een Imec parking, waar ook enkele fietsstallingen zijn. Het fietspad is er onder andere te smal, de oversteekplaats onvoldoende ruim.
Steengroevenlaan, Heverlee

Steengroevenlaan, Heverlee

Steengroevenlaan, Heverlee

Verder gaat het dan over de Steengroevenlaan, ook weer zonder voetpad, met diepe putten her en der in het asfalt.
Kapeldreef, Heverlee

Vanaf hier is er een fietspad annex voetpad, dat door de beste fietstunnel van Leuven loopt, waarna de fietsroute weer stopt.
Kapeldreef, Heverlee

Moest Leuven een echte fietsstad zijn, dan zouden de verschillende routes tussen Egenhoven en Leuven eens eindelijk uitgebouwd worden tot echte ... fietsroutes. Geen brokje hier en een brokje daar. Fietsbult benoemde het ooit al: een korreltjesbeleid.

Ook in de nieuwe plannen voor deze zone vinden we nog niet veel samenhangend fietsbeleid terug

zondag, december 25, 2011

Fietsafhandelcentrale

Wat gaat er juist allemaal in Leuven komen? Dat werd nog altijd niet duidelijk gecommuniceerd aan de inwoners. Ik had al eens gehoord dat het was gebaseerd op een Nederlandse voorbeeld, en dat begint zo:
Weesfietsen zijn fietsen die op openbaar terrein gestald staan en al langere tijd niet meer zijn gebruikt. Het op structurele basis verwijderen van deze fietsen gebeurt in steeds meer gemeenten en levert grote voordelen op voor de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. De stationsomgeving, vaak toch het visitekaartje van de gemeente, biedt een veel prettiger aanblik wanneer die er opgeruimd uitziet, zonder dat her en der grote aantallen fietsen staan. Dit handboek biedt tal van praktische handvatten om het verwijderen van weesfietsen structureel vorm te geven.
Het verwijderen van weesfietsen leidt in de eerste plaats tot verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte. De aanblik van de omgeving van stations en andere gezichtsbepalende locaties gaat er sterk op vooruit en de bereikbaarheid neemt toe. Een ander direct voordeel is het vrijkomen van stallingscapaciteit, waardoor er minder noodzaak is tot het uitbreiden van het aantal fietsenklemmen of -rekken. Verder wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd wanneer er een goede en nette gelegenheid is voor het stallen. Een goed fietsbeleid draagt bij aan duurzaamheid.
Daarnaast heeft het verwijderen van weesfietsen gunstige neveneffecten. Het levert een bijdrage aan anti-diefstalbeleid, doordat gestolen fietsen worden opgespoord. Verder daalt de inspanning van de gemeente voor het verwijderen van foutgeparkeerde fietsen en fietswrakken. Het verwijderen van weesfietsen biedt arbeidsplaatsen in de sociale werkvoorziening. En, omdat het verwijderen van weesfietsen in het algemeen wordt gewaardeerd, draagt het bij aan een positief imago van het gemeentelijk beleid.
Jos Van Dikkelen van Velo opperde vorig jaar het idee van een fietsasiel:
We hoorden ook een pleidooi voor een "fietsasiel", waar "fietsen kunnen thuiskomen". In een stad als Leuven is er immers een groot komen en gaan van studenten, die vaak bij vertrek niet weten wat aan te vangen met hun fiets. Zo'n fietsasiel kan ook fungeren als een overslagplaats waar koerierdiensten pakjes kunnen doorgeven aan de fietskoerier, die ze vervolgens per fiets aflevert in de stad.
Vorige week nog lazen we in de krant:

Het stadsbestuur wil één miljoen euro investeren in een fietsdepot voor drieduizend fietsen aan de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo. Fietsen die lange tijd stof staan te vergaren in stedelijke fietsenstallingen verhuizen naar daar. 'Dat depot is niet alleen een oplossing voor zulke weesfietsen, maar ook voor de zomerstalling van fietsen van studenten die tijdens de zomer drie maanden uit Leuven weg zijn', zegt schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (SP.A).

Ondertussen moet je voor de fietsendienst wel naar een naburige gemeente:
De Fietsendienst van de Leuvense politie is van donderdag 15 december tot en met dinsdag 20 december gesloten. Tijdens deze periode verhuist de Fietsendienst van de loods in de Mechelsestraat naar haar nieuwe onderkomen in de voormalige DAVA-gebouwen op De Vunt 2 in Holsbeek (grens Wilsele).
...
Op de nieuwe locatie, die eigendom is van de stad Leuven zal werk worden gemaakt van een degelijk beheer- en stapelsysteem zowel voor fietsen als motorvoertuigen. De mogelijkheden ter zake worden op dit ogenblik bestudeerd.
En al zegt de fietsendienst nu nog:
Terug aan eigenaar
De politie probeert fietsen die worden opgehaald terug te bezorgen aan de oorspronkelijke eigenaar. Wanneer het gaat om een gegraveerde fiets is de eigenaar makkelijk op te sporen. Is dat niet het geval, dan is het meestal afwachten tot de eigenaar zich zelf meldt in de fietsenstalling. Een groot aantal fietsen wordt nooit afgehaald. Dat geldt ook voor de gegraveerde exemplaren. Nochtans krijgen eigenaars die hun rijwiel terug komen ophalen geen boete of kosten aangerekend.

maar anderzijds staat dit wel op de agenda van de gemeenteraad van december:
  • de opheffing van het bestaande gecoördineerde politiereglement en de goedkeuring van de nieuwe, aangepaste versie 
  • de invoering van een retributie voor het bewaren van rijwielen die verwijderd werden conform het gecoördineerd politiereglement

Er wordt heel veel tegenstrijdige rook gespuwd, maar uiteindelijk nog altijd weinig nuttige informatie aan de fietsende inwoner gegeven.

zaterdag, december 24, 2011

There's no place as Uplace

Op vrijdagmorgen 23 december versperde een reeks autootjes van een bekend drieletterig merk, toebehorende aan het Uplace Pro Triathlon Team, al parkerende het fietspad op de brug van de Martelarenlaan.
Martelarenlaan, Leuven
Martelarenlaan, Leuven
Martelarenlaan, Leuven
Martelarenlaan, Leuven
De motard die werd opgetrommeld om deze overtreders te verbaliseren, vond er niet beters op om zijn moto te parkeren ... op datzelfde fietspad. Foei foei!

Fietsstad Leuven?
It's a long way to Tipperary,
It's a long way to go.

vrijdag, december 23, 2011

De opgenomen handschoen

De vorige jaren sprokkelde ik al fietsende enkele collecties bij mekaar tussen Wijgmaal en Leuven. Het begon allemaal met fietssturen, ging over fruit, en eindigt dit jaar met handschoenen. Vanaf het komende voorjaar zal dit afgelopen zijn, vermits het bedrijf waar ik werk in zijn geheel verhuist naar Wijgmaal, op net iets meer als een kilometer van thuis. Gedaan dus ook met even door de Leuvense binnenstad fietsen om wat fietscultuur te snuiven, en dat zal zijn weerslag hebben op deze blog: gedaan met de eindeloze stroom fietsinfrastructuurfoto's die ik elke dag verzamel. Ik vermoed dat mijn berichten meer gethematiseerd zullen worden, dat ik eerst een ontwerp zal uitwerken, en dan een fietstocht plannen om de foto's erbij te verzamelen. Maar dat zien we dus wel volgend jaar.

En met deze foto van het topstuk uit mijn nieuwe collectie wens ik iedereen aangename feesten, en een gelukkig nieuw(fiets)jaar.

donderdag, december 22, 2011

De slag om Stallingrad (5)

Ooit had Leuven ambitie om een echte fietsstad te zijn. Sindsdien heeft het stadsbestuur deze voornemens diep begraven (samen met de sjacosj van de bomma), en gaat ze voor de prijs van imaginaire fietsstad terwijl het openbaar domein ondertussen te grabbel wordt gegooid als autoparking of horeca-terras.
Hieronder een stukje uit de streefbeeldstudie van de Leuvense ring (augustus 2004) die eveneens werd begraven. Momenteel is men bezig met een totaal nieuwe streefbeeldstudie, de modellen zouden zo ongeveer klaar zijn, maar verder is men nog geraakt. Eens benieuwd of ze ook iets over fietsparkeren zullen schrijven.

woensdag, december 21, 2011

Kernwinkelgebied (1)

Met de fiets naar de markt

Afgezien van het feit dat de vrijdagmarkt op het Ladeuzeplein de fiets-invalsroute vanuit Kessel-Lo wekelijks gewoon doorknipt, is er weinig stallingsplaats voor fietsers voorzien. Wat is er nu aanwezig? Ik reed dinsdagmiddag eens rond en rond het plein.

De stalling op het Ladeuzeplein zelf
Capaciteit: 12 fietsen, gestald: 29 fietsen
Ladeuzeplein, Leuven
Ladeuzeplein, Leuven

De eerste stalling in de Jan Stasstraat (op de hoek met de Bondgenotenlaan)
Capaciteit: 34 fietsen, gestald: 56


Jan Stasstraat, Leuven
Jan Stasstraat, Leuven

De tweede stalling in de Jan Stasstraat
Capaciteit: 32 fietsen, gestald: 32

Jan Stasstraat, Leuven

De fietsenstalling van de Universitaire Bilbliotheek
Capaciteit: 72 fietsen, gestald: 104

De eerste stalling in de Arendstraat.
Capaciteit: 7+10 fietsen, gestald: 20

Arendstraat, Leuven


De tweede stalling in de Arendstraat.
Capaciteit: 18 fietsen, gestald: 28
Arendstraat, Leuven

De stalling in de Leopoldstraat
Capaciteit: 24 fietsen, gestald: 26
Leopold I straat, Leuven

De stalling in de Bogaardenstraat
Capaciteit: 16 fietsen, gestald: 16
Bogaardenstraat, Leuven

In theorie plaats voor 225 fietsen, in praktijk staan hier 311 fietsen terwijl er geen markt is. Bovendien stonden er nog 68 fietsen los in aanpalende straten:
Leopold Vanderkelenstraat, Leuven

Vital Decosterstraat, Leuven

Wat zegt de stallingswijzer over markten?
4.5 MARKTEN, FOREN, MANIFESTATIES
Bij markten, foren en openluchtmanifestaties is er meestal uitsluitend nood aan fietsparkeervoorzieningen tijdens de duur of openingsuren van de activiteit. Om uiteenlopende redenen is het aangewezen om aan de invalswegen mobiele bewaakte stallingen te organiseren binnen een goed afgebakende periferie. Na de activiteit kunnen deze voorzieningen dan weer verwijderd worden. De kwaliteit van het fietsparkeersysteem is hier ondergeschikt aan de dienstverlening.
De organisatie hiervan kan in eigen beheer geschieden of uitbesteed worden aan allerlei organisaties die dit tegen een bescheiden vergoeding op zich willen nemen. Eventueel kan deze vergoeding verhaald worden op de gebruiker. Het is van groot belang dat de betrokken overheid hier het initiatief neemt of stimulerend optreedt, zodat de kostprijs voor de gebruiker tot het absolute minimum beperkt blijft.
Zou er nog meer permanente/tijdelijk plaats voor fietsers in de buurt kunnen gevonden worden?

Enkele voorstellen

In de Blijde Inkomssttraat staat tijdens de markt een dranghekken-eiland dat als tijdelijke marktstalling zou gebruikt kunnen worden. En tijdens de koudste wintermaanden hier warme chocomelk uitdelen aan elke fietser zou nog wat meer autoverkeer uit de binnenstad weg houden.
Blijde Inkomststraat, Leuven

Hooverplein: net buiten de markt kunnen enkele parkeerplaatsen opgeofferd worden om een permante stalling te voorzien.
Herbert Hooverplein, Leuven

Ladeuzeplein zelf: bestaande wielplooiers vervangen door een grotere stalling, een fietsvak of permanente stalling naast de andere ingang van de ondergrondse parking.

De hele Arendstraat: stalling uit te breiden tussen twee bestaande.

Vital Decosterstraat: fietsvak voor de FNAC tussen huidige lompe arduinstenen

Leopold Vanderkelenstraat: fietsvak voor Museum M, permanente stalling aan binnenplein museum.

Erasmusplein: in het park achter dit plein ligt een grote KUL-stalling die misschien ook zou kunnen gebruikt worden, of op het pleintje zelf kunnen ook enkele parkeerplaatsen opgeofferd worden.

Fietsroute
Nog een voorstel om fietsers beter te laten doorstromen vanuit de Blijde Inkomststraat naar de binnenstad: BEV op de straten rond het Ladeuzeplein, die zijn daar uiteindelijk breed genoeg voor, en de binnenstad is ondertussen al bijna een jaar zone30. Aansluitend een verkeersverbod in een stukje Ravenstraat, zodat fietsers vanuit de Blijde inkomststraat rechts de Ravenstraat (nu enkelrichting) in kunnen rijden, dan links de Arendstraat indraaien, rechtdoor langs het Ladeuzeplein (nu enkelrichting), rechtdoor de Vital Decosterstraat (winkelwandelstraat, fietsen toegelaten) naar de Bondgenotenlaan. Een snelle schets met de huidige knelpunten. Fotoreportage volgt nog.