donderdag, maart 31, 2011

Gezonder

Voor wie er nog aan twijfelde. Fietsen is ...

woensdag, maart 30, 2011

Kop van Kessel-Lo

Zicht vanop terras 10de verdieping (Zuid)


Zicht door raam 9de verdieping (Noord-Oost)

En dan zeggen dat ik geen camera meehad toen ik gisteren op het dak stond. Foei foei! Volgende keer beter.

Bio Agnello

Toekomstig Kubisme

Op de foto zien we de werfzone van de Martelarenlaan. Vooraan is het fietspad reeds dubbelzijdig aanliggend enkelrichting aangelegd, achteraan is men bezig met het enkelzijdig afgescheiden dubbelrichting aan te leggen aan de kant van de huizenrij. Ergens in het midden, vlak voor de slanke brug, zullen de 'experten' van Stad Leuven met veel fietspadkubisme en onnodige paaltjes deze twee verschillende vormen aan elkaar breien. Zucht! Weer een functionele fietsroute onherroepelijk verloren.

Op de volgende foto kan je dan weer het kruispunt met de IJzerenwegstraat zien, waar de ingang van de pendelparking is gelegen. Binnenkort ook met de onvermijdelijke dodehoekconflicten rechtdoorrijdende fietsers / rechtsafslaande automobilisten.

dinsdag, maart 29, 2011

Kubisme (2)

Ook tussen Wijgmaal en Leuven zien we fietspadkubisme, meer dan goed is voor veiligheid en vlot fietsverkeer. Want om de fietsers veilig door deze scherpe bochten te leiden, moet hun snelheid omlaag gebracht worden vind het stadsbestuur, en dan is er niets beter als overal paaltjes plaatsen waar je als fietser net niet tegen botst.


Enquete mobiliteteitsplan Vlaanderen

Vanaf vandaag in te vullen: de enige echte mobiliteitsenquete.

Mooie ambities, zelfs het STOP-principe komt aan bod. Hopelijk blijft basismobiliteit hierbij geen alleenrecht van het openbaar vervoer. Binnen de bebouwde kom zou er in eerste plaats ALTIJD een degelijk voetpad moeten liggen, daar bestaat al regelgeving voor. Toch wordt het nog systematisch genegeerd. Degelijke fietsroutes moeten er natuurlijk ook zijn, niet enkel een stukje fietspad hier en een stukje daar.

maandag, maart 28, 2011

50 jaar te laat

Na een jaar denken komt een hoop 'slimme' mensen tot 10 aanbevelingen voor een land zonder files. Ik bedoel daarbij inderdaad Metaforum. Files zijn niet altijd slecht, ze zijn immers een stimulans om op andere vervoersmodi over te schakelen, zoals de andere Kris Peeters stelt.. Ze moeten er alleen maar zijn, en ook aantrekkelijk voor fietsers.

A) Ze gaan er verkeerdelijk vanuit dat ze een file op autosnelwegen kunnen verminderen door 'lokaal' verkeer eraf te halen en via regionale wegen te sturen.- deze regionale wegen zijn echter NIET leeg op het moment wanneer er files op de autostrade staan! Geef die professoren een fiets en laat ze eens tussen Rotselaar en Leuven fietsen dat ze het zelf zien. Het is net omdat je via de regionale wegen nergens meer geraakt dat iedereen via de autosnelweg wil rijden. Een gevolg van jarenlang slechte ruimtelijke ordening.
- er bestaat zelfs geen regionale weg tussen Rotselaar en Haasrode, hiervoor kan men het snelste (zelfs bij file) terecht via de autostrades. Dit is het befaamde 'kapstokmodel' uit het mobiliteitsplan van Stad Leuven, dat deze werkgroep blijkbaar is vergeten te lezen.
- Men kan deze afstand tijdens de ochtend of avondspits zelfs sneller met de fiets afleggen als met de auto. Velen nemen deze stap nog altijd niet, omdat geen enkele overheid investeert in degelijk fietsroutes die ergens naartoe leiden, je moet je namelijk voor de korste weg over nauwelijks fietsbare veldwegen en holle kasseiwegen wagen. Fietsonvriendelijkheid ten top.

B) De grondoorzaak dat er zovele wagens personenwagens meer als halfleeg in de file staan wordt zelfs geen woord gerept: Leasing! Zolang werknemers een deel van hun loon uitbetaald worden in de vorm van een persoonlijke wagen, zal dit ook niet veranderen. Men krijgt immers geen leasingwagen om vervolgens met de fiets of de trein naar het werk te gaan. Neen, het is en blijft een statussymbool waar men verplicht mee in de file moet gaan staan.

Vijftig jaar geleden waren dit misschien relevante opmerkingen, maar vandaag de dag zeker niet. Er zijn gewoon teveel wagens op de weg, dat moet veranderen.

zaterdag, maart 26, 2011

Kubisme (1)

Wanneer gemeentediensten en overheidsdiensten fietspaden ontwerpen, doen ze dat altijd met de beste bedoelingen, maar dikwijls loopt het toch mis, zoals hier. Momenteel ziet het er aan het station van Herent zo uit:
De paaltjes (en ook de pijnlijke pijl) werden verplaatst, maar niet verwijderd, terwijl ze eigenlijk niet op een fietspad thuishoren. Zelfs niet vlak ernaast. Schuwafstand. Een beetje verder werden ze zelfs helemaal niet verplaatst, en nemen ze nog onnodig veel ruimte voor de fiets in.

Waarschijnlijk had iemand ergens al wel eens iets gelezen over een minimale breedte, maar niet over obstakelvrij zijn en schuwafstanden, noch over minimale draaicirkels. Dan krijg je vanzelf manifestaties van fietspadkubisme. Op onderstaande foto moet je als fietser de Leuvenseweg op de voorgrond oversteken, en daarna een hoek kleiner als 90° naar rechts maken om de Mechelsesteenweg over te steken. Aan de overkant mag je dan weer een mooie rechte hoek naar links nemen. De rijbaan daarentegen loopt altijd mooi vloeiend verder.Ook op het kruispunt van de Mechelsesteenweg / Gebroeders Massantstraat / Winkselsesteenweg zien we kubisme:

Om vanuit de Winkselsesteenweg, waar ik stond om de foto te nemen, naar de Gebroeders Massantstraat te fietsen (rechtdoor aan de overkant), moet je hier eigenlijk het fietspad oprijden, mee naar links volgen, achter de bosjes (helemaal links op de foto) terug naar rechts, de Gebroeders Massantstraat oversteken en dan links inrijden. Menig fietser blijft hier dus gewoon op de rijbaan rijden. De eerste keer dat ik hier met de fiets langskwam, reed ik braaf het fietspad op. Daarna de eerste rechte bocht naar rechts, en daar reed ik plots in de Mechelsesteenweg. Gefuikt.

vrijdag, maart 25, 2011

Studie Spoordoortocht Wijgmaal (L53)

De denkoefening die het stadsbestuur maakte kwam al in de krant. Het staat komende maandag ook op de agenda van de gemeenteraad:
De goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomsten 'spoorkruising Naamsesteenweg' en 'spoordoortocht Wijgmaal'.
Op 16-03-2011 was er een infovergadering in de zaal van het VaarTTheater. Dit is mijn verslag.

Wat?
Infrabel heeft de doelstelling om tegen 2015 een 200-tal overwegen af te schaffen, om de veiligheid te verhogen. Een dik jaar geleden ofzo vroegen zij aan het stadsbestuur of het mogelijk was om de spoorwegovergangen in Wijgmaal te sluiten. Stad Leuven en Infrabel zullen een samenwerkingovereenkomst sluiten om een studie hieromtrent te laten uitvoeren. Deze studie zal uitmonden in een masterplan, dat de algemene tendens zal aanduiden. Dit zal geen uitvoeringsplan zijn met exacte maten, die studie moet daarna nog beginnen.

Waar?
Het betreft de volgende spoorwegovergangen
OW30 Wakkerzeelsebaan
OW31 Baron Descampslaan
OW32 Gebroeders Tassetstraat
OW33 Remylaan

Waarom?
- verkeerveiligheid verhogen
- stopplaats Wijgmaal moderniseren
- spoorwegnet veilig en bedrijfszekerder maken
- overgangen vervangen
- woonkernen verdichten
- natuurlijke structuur uitbouwen
- openbaar vervoer verbeteren
- barrièrewerking verminderen
- leefkwaliteit verhogen

Wanneer?
midden 2011: start studie
midden 2012: finaliseren masterplan
najaar 2012: presentatie van dit masterplan aan de inwoners.

Gevolgen?
Het RUP Wakkerszeelsebaan (woonuitbreidingsgebied) is even op hold gezet zodat men dit gebied ook in de studie kan meenemen, bijvoorbeeld zou men de Wakkerzeelsebaan via dit gebied kunnen laten uitstulpen omdat de bebouwing aan de overgang zelf wat krap is.

Commentaar uit Wijgmaal?
- verkeerschaos: toen men enkele jaren geleden toeritdosering wou invoeren op de Baron Descampslaan zorgde dit ook voor verkeersopstopping.
- inspraak: vele Wijgmalenaren hadden toch de vraag om hun stem te mogen laten horen eens de alternatieven uitgewerkt zijn, en voor de 'experten' van Infrabel en Stad Leuven hiertussen zullen kiezen welke uitgewerkt worden voor het masterplan.
- spoorwegtraject in een sleuf leggen zou voor de doorgang en de leefbaarheid de beste oplossing zijn.

Moesten er nog mensen uit Wijgmaal zijn met vragen en opmerkingen, Infrabel cel buurtbewoners verzamelt ze en stuurt ze door naar de juiste betrokkenen: Ingenieurs van Infrabel of Ruitelijke Ordening Stad Leuven.

De ingescande presentatie die werd uitgedeeld vind je hier.
De versie van Infrabel vind je hier.

woensdag, maart 23, 2011

Ravenstraat

In de persmedeling voor de lancering van de campagne 'Dertig doet deugd' stond te lezen:
De stad wil op die manier de leefbaarheid in de binnenstad vergroten. Deze collegebeslissing van jaren geleden werd vorig jaar door de gemeenteraad bevestigd. Gedurende de voorbije jaren werd hier rekening mee gehouden telkens er een straat werd heraangelegd: er werd meer plaats voor voetgangers en fietsers voorzien. Het recentste voorbeeld hiervan is de Ravenstraat die als woonerf werd ingericht.
Maar wat constateren fietsers die door dezelfde Ravenstraat rijden?


Verkeersborden
Waar fietsverkeer voor de herinrichting in twee richtingen was toegelaten, is dit nu verboden.
Vroeger:
Nu:

In de even brede Willemsstraat, die nog niet werd vernieuwd, is wel tweerichting fietsverkeer (deels) mogelijk.
Kant Justus Lipsiusstraat: fietsen in twee richtingen toegelaten

Kant Bogaerdenstraat: fietsen NIET in twee richtingen toegelaten

In de aangrenzende Mussenstraat, reeds jaar en dag woonerf, en nog smaller, verbied men geen fietsers, maar daar werd het autoluwe karakter dan ook verzekerd door een harde knip.


Boordsteen
Een boordsteen van 4cm is zeer ongemakkelijk en bij nat weer bovendien gevaarlijk. Aan de boordstenen op de kruispunten van de Vanderkelenstraat en Vital de Costerstraat met de Bondgenotenlaan zien we dat het wel mogelijk is om een minimale boordsteen van rond de 0,5cm aan te leggen. Waarom kan dit dan niet aan de Ravenstraat? In de Ravenstraat werd de boordsteen trouwens niet verlaag, maar juist verhoogd. Door het verhogen van de goot werd dit (ogenschijnlijk) gecamoufleerd.
Bemerk ook de rioolduiker voor opwaarts lopende regenwater, heel zelden waargenomen in Leuven sinds Fiere Margrietje.

Parkeren
Fietsplaatsen versus autostaanplaatsen:
Fiets: 8+3 beugels => 22 plaatsen
Auto: 22

dinsdag, maart 22, 2011

Fietsstraat

Na het vorige artikel las ik nog wat literatuur over fietsstraten, bijvoorbeeld dit. Daarin vond ik vooral deze passage het onthouden waard:
Functionele eisen en beperkt autoverkeer
Functionele eisen voor fietsstraten vallen grotendeels samen met die voor hoofdfietsroutes:
1. Veel fietsers maken gebruik van de route, waarbij ‘veel’ enerzijds relatief opgevat moet worden: binnen de lokale verhoudingen, maar anderzijds zeker ook absoluut: minstens 2.000 fietsers/etm.
2. Het volgen van de route dient ‘vanzelf’ te gaan. Op keuzepunten kan daartoe geleiding van de fietsers nodig zijn.
3. De route moet aantrekkelijker zijn: gestrekt en zonder veel oponthoud (voorrang), zodat hij fietsers aantrekt. Dat laatste lukt alleen als de route geen omweg in tijd of afstand inhoudt.
4. De rijsnelheid en de intensiteit van het gemotoriseerde verkeer dienen hoe dan ook aan maxima te worden gebonden, hetzij door verleiden, hetzij door afdwingen.
5. Het comfort van de fietsers vraagt een blijvend vlakke verharding.
6. De route moet goed in de omgeving passen en sociaal veilig zijn.

Tijd om mijn foto's uit Amsterdam even boven te halen, en ze even in te delen volgens dezelfde types. Terwijl we er één dagje kinderloos rondliepen heb ik zomaar in de wilde weg wat fietsinfrastructuur getrokken, zonder ergens speciaal aandacht aan te besteden. Wat ons van gedrag opviel was dat fietsers consequent bellen nog voor ze een kruispunt oprijden, om zo dwarsende fietsers en voetgangers tijdig te waarschuwen. En ook om dwalende toeristen van de fietsstraat op het voetpad te jagen. Wat ons van infrastructuur opviel, was dat alhoewel elke straat een andere vorm van fietsstraat heeft, het voor de fietsers wel allemaal op elkaar aansluit, en zeker op de kruispunten.

Type 1 Woonstraat
Opvallend was dat elke woonstraat een zone 30 was. De verbindingsstraten, vooral gekenmerkt door de zichtbare tramlijnen, dan weer niet, maar zoals je hier zit, toch soms ook met een snelheidsbeperking tot 30km/u.
Utrechtsestraat x Utrechtsedwarsstraat
Utrechtsedwarsstraat


Type 2 Fietsers ruim aan de zijkant
Amstel x Nieuwe Herengracht
Amstel x Nieuwe Herengracht

Type 3 Fietsers meer middenop
Rembrandtplein
Waterlooplein
Staalstraat x Zwanenburgwal


Type 4 Rijbaanscheiding
Door het park rijden alleen fietsers en trams.

Frederiksplein
De éénrichtingsfietsstraat links op de foto wordt ook gebruikt door de leveranciers van de winkeltjes.
Rokin

maandag, maart 21, 2011

Paal

Dit zijn voetgangerszones, maar is het tegelijkertijd ook steeds minder en minder. Ook de fietser is er geluukig toegelaten.

Er is altijd nog plaats voor een extra informatiebord, naast een illegale motorfietsenstalling, bloembakken, illegaal parkerende werfcamionetten, een bouwwerf zelf, horeca terrassen, bomen, paaltjes, straatmeubilair, gestalde fietsen tegen de gevel, ... . Uiteindelijk moeten voetgangers, en fietsers, zich tevreden stellen met de centrale loper van 3 to 4 meter, de minimaal vrij te houden doorgang voor de hulpdiensten.

Uiteraard is dit te smal op drukke momenten. Wordt het niet een beetje tijd om dit beter te vergunnen? Het betreft toch altijd maar weer het inpalmen van openbaar gebied. Bijvoorbeeld in Amsterdam doet men dit reeds.
Om als ondernemer, terrasbezoeker, voetganger of handhaver in één oogopslag te kunnen zien wat de vergunde terrasruimte is, bevinden zich zilverkleurige terraspinnen in de grond. Dan is het voor iedereen duidelijk en overzichtelijk.

Leopold Vanderkelenstraat
Vital Decosterstraat

zaterdag, maart 19, 2011

Privaatweg weg

In het centrum van Wijgmaal ligt 'Den Dreef', een erfenis van Edward Remy. Het verbond zijn nieuwe fabriek aan de vaart met het kerkplein. Ongeveer in het midden lag de Foyer, de vroegere feestzaal voor zijn bedienden, nu de Zonnewijzer. Het werd de Privaatweg genaamd. De verkeersborden die er stonden waren al een beetje gedateerd.

Ik vond het altijd al een beetje grappig: een straat met de naam 'privaatweg' en een verbodsbord voor 'privaatweg', wou dat dan zeggen verboden toegang voor 'privaatwegen'?

In september 2009 werd het wegdek halverhard.

Later kwamen er nog de borden zone 30 bij, en nog eens 'privaatweg'.

Ergens in februari hief deze ongerijmdheid zichzelf op, vermoedelijk omdat één van de vele illegaal geparkeerde wagens ertegen was gereden.

De technische dienst kwam langs, de straat werd nu 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.

Er kwam nog een kleine aanpassing in deze halfverharde straat. Plots mocht hier dus wel geparkeerd worden. Elke ochtend en avond moeten de schoolkinderen nu in de zone 30 laveren tussen gehaaste asobakken. Hopelijk overleven ook de bomen deze aanslag op hun leefbaarheid.

Op woensdag, tijdens de info-avond van Infrabel en Stad Leuven over de nieuwe studie over het beveiligen van de spoorwegovergangen, beweerde de Ruimtelijke Ordening van Stad Leuven nog:

Het is dus niet de bedoeling een grote pendelaarsparking aan te leggen. Maar de pendelaars zijn er wel! Volgens deze 'experten' gaat zich dat vanzelf oplossen als de 'grote randparking' van Leuven Noord wordt aangelegd, of als ander Openbaar Vervoer beter wordt uitgebouwd. Helaas kunnen of willen ze niet goed rekenen: van Wijgmaal Station naar Leuven Station rijdt je met de auto 9 min. en dan moet je ook nog ergens parkeren en naar het station wandelen, met de snelste bus doe je er 14 min. over, met de trein 5 min en dan sta je bovendien op het perron.

Het stadsbestuur droomt verder vol goede bedoelingen, maar is ondertussen wel blind voor de realiteit. Spijtig!

vrijdag, maart 18, 2011

Einde der werken

Dit zie ik graag: de werf wordt opgeruimd, de gaten gedicht. Binnenkort fietsen we terug op een degelijk fietspad, in plaats van tussen toeterende auto's en vrachtwagens.

Aan de Duitse brug daarentegen zijn ze nog maar pas begonnen. Hadden ze nu het fietspad (links in beeld) al geasfalteerd VOOR ze met de bouw van de brug waren begonnen, dan hadden fietsers hier nog kunnen passeren. Niet dus.

dinsdag, maart 15, 2011

Duct tape & tie wrap

Zelf ben ik meer een spanbandfan, maar er zijn anderen die boven alles plakband verkiezen.

Je kan ze ook combineren om er verkeerslichten mee repareren.

maandag, maart 14, 2011

Recht er over

Tante Crevits is druk bezig. Er komen meer en meer fietspaden. Honderden kilometers per jaar, ofzo, ik hoorde het van de week nog op de radio. We zouden moeten blij zijn, maar toch. We mogen dan ook de komende jaren ook meer omrijden, en omrijden, en omrijden. Want men kan toch geen fietspad aanleggen zonder jarenlange wegomleggingen voor diezelfde fietsers?

Tussen Leuven en Mechelen ligt een kanaal, in Leuven noemen we dit de Leuvense Vaart. Er ligt (bijna overal) een jaagpad aan de linker- en rechterkant. Daar wordt heel veel op gefietst, functioneel zowel als recreatief. Zeker nu de lente begint.

Het was een rustige zondag. De eerste in 200 jaar. We vertrokken op de fiets richting Mechelen. We konden niet overal door waar we wilden: een stuk tussen Wijgmaal en Tildonk was onderbroken, en ook een stuk tussen Kampenhout-sas en Boortmeerbeek. Misschien komt er wel nieuwe asfalt.


In Wijgmaal lazen we:

In Kampenhout-sas:

In Boortmeerbeek.

En zoals gewoonlijk: enkel toegang voor rijwielen en voetgangers verboden. Bromfietsen klasse A mogen blijkbaar wel door.