donderdag, september 13, 2018

Vernieuwing Valkerijgang

Hieronder een gast-artikel van Tara, ze verstuurde deze brief ook naar het schepencollege.

Er zijn twee grote problemen in haar straatje:
- de bewoners met een auto hebben wel de lusten maat niet de lasten: ze mogen hun wagen parkeren voor iemand anders voordeur (lees: tot tegen). Dat is een slecht ontwerp. Wanneer een straat te smal is om EN toegankelijkheid EN parkeerplaatsen te realiseren, moet men voor toegankelijkheid kiezen.
- foutparkeren, vooral door feestvierders, zonder dat politie ingrijpt. Dat is slecht bestuur.
Er is voldoende parkeercapaciteit in de Vaartkom om deze twee problemen gemakkelijk op te lossen.

---

Al meer dan 15 jaar woon ik in de Valkerijgang te Leuven.

In 2015 werd ik eigenaar van mijn huurhuis.

Sindsdien is er in onze buurt veel veranderd.


Onze buurt werd één grote werf, met verschillende projecten die ons allen ten goede (zullen) komen (foto’s).

Dankzij de Stad werd deze ‘donkere buurt’ geherwaardeerd en kreeg de omgeving van de Vaartkom, bv. het Sluispark, veel aandacht; het werd precies het tweede centrum van Leuven.


Sinds augustus 2016 is er ook een circulatieplan van kracht voor de binnenstad van Leuven met de bedoeling de leefomgeving aangenamer te maken voor de bewoners en bezoekers.

Op verschillende plekken kwamen er autovrije zones om het voetgangersgebied uit te breiden.

Blauw, rood, groen, oranje, paars en geel, er ontstond bijna een kleurenwiel om onze stad in verkeerszones in te delen.
Dankzij de stad werden de buurtbewoners betrokken in de ontwerpfases.

De Valkerijgang is een doodlopende straat en de meerderheid van de bewoners wilden een rustige sfeer met groen en speelmogelijkheden voor de kinderen.

Voor mij was eigenlijk het belangrijkste dat ik een parkeervrije straat wilde.
Er is toen een rondvraag georganiseerd en op het verslag van de buurtraad die naar de stad/het schepencollege verstuurd werd, stond er: “Er reageerden 16 mensen (van de 18 bewoners en 7 studentenhuizen): van de bewoners waren 10 voor het weglaten van parkeerplaatsen, 5 wilden absoluut parking behouden en 1 gezin was neutraal.


Maar er kwamen toch 5 parkeerplaatsen in de straat.

Na het lezen van het document van ruimtelijke ontwikkeling (d.d. 01-08-2013) verbaasde het me wat er genoteerd stond:
Deze voorstellen zijn het gevolg van een buurtbevraging bij 16 buurtbewoners. In de straat zijn er 20 gezinswoningen, 7 studentenhuizen en de vestiging van Leren Ondernemen op het einde van het straatje. In april ontvingen we een petitie waarin 16 ondertekenaars vragen om het parkeren in de straat te behouden.


Hoe kon dit gebeuren?


Bon!

Bij het ontwerp van de stad heb ik wel wat vragen.

De ‘stoep’ is bv. slechts 80 cm breed.

Ik begrijp dat dit de minimummaat is, benodigd voor een enkel persoon.
Maar de stoep ligt op hetzelfde niveau als de parkeerplaatsen. De kleuren en het materiaal van het aanliggende voetpad en de parkeerplaats bevat wel weinig verschil. De accentuering helpt hier ook niet echt. Zonder het niveau verschil van een stoep en de parkeerplaatsen krijgen de parkeerders vrij spel.

Grote auto’s staan nu bijna tegen onze voordeur en we hebben zodoende heel veel moeite om onze woning binnen of buiten te geraken (zie foto’s).


Als er dan nog fietsen tegen de gevel gezet worden (heel regelmatig gebeurt dat, ook door een te vol fietsenrek aan het begin van de straat), kunnen we helemaal niet meer door.

De parking voor mijn deur is bestemd voor 2 auto’s. Maar men volgt de regels niet helemaal en meestal staan ze hier zelfs met 3 auto’s geparkeerd (zie foto’s).


Dit betekent dat de doorgang naar mijn huisdeur heel nauw wordt.Ik mag er niet aan denken dat er iemand in huis ziek wordt of dat er zich brand ontwikkelt.

De hulpdiensten zouden alle moeite van de wereld hebben om ons te bereiken. Ook zouden wij niet tijdig het huis uit geraken, laat staan dat we vlot een rolstoel binnen en buiten kunnen brengen mocht dat nodig zijn.

Mijn dochter zat bv. door een ongeval voor een lange tijd in een rolstoel (voor de her-aanleg van de straat), dus ik weet dat als er ooit nog zoiets gebeurd we door de krappe ruimte tussen de auto’s en mijn voordeur, niet meer zomaar binnen of buiten kunnen.

Ook als ik mijn vrienden (met rolstoel of krukken) uitnodig dan heb ik hetzelfde probleem omdat mijn voordeur bijna niet toegankelijk is.

Als er toevallig 2 kleine auto’s staan die met wat respect mijn voordeur vrijlaten, is het beter. Maar dat gebeurt zelden.

Ook kunnen we onze fietsen nooit in onze gang zetten omdat er gewoonweg niet genoeg ruimte is om ze binnen of buiten te nemen, Als gevolg daarvan zijn de nieuwe fietsen van mijn dochters al twee keer gestolen geweest.


Ook maken de auto’s de planten kapot die naast de muur aan onze voordeur staan.


Dit gebeurt omdat sommige buitenbewoners in deze straat proberen om te keren in plaats van achteruit te rijden en natuurlijk komen hun auto’s hierdoor op mijn geveltuin terecht. Op de foto’s ziet u hoe de mensen hier op een agressieve manier parkeren. Het is bijna onleefbaar geworden. Meestal staan er zelfs 8 à 9 auto’s op de 5 parkeerplaatsen (zie foto’s).

De verkeersregels worden niet gerespecteerd, zeker niet ’s avonds en in het weekend als de feestvierders van De Hoorn hier komen parkeren. Hier dringt zich dus ook meer controle op. Ja, mensen moeten natuurlijk parkeren. Maar er zijn ook parkeerplaatsen in de Glasblazerijstraat en vlakbij is er een parkeertoren. Het zou dus geen ramp zijn om de 5 parkeerplaatsen in de Valkerijgang weg te laten. In tegendeel: deze 5 parkeerplaatsen veroorzaken veel ongemak, (nacht)-lawaai en problemen in het dagdagelijks leven van verschillende buurtbewoners.

En wat voor zin heeft de aanleg van de mooie geveltuintjes dan? Ze zijn nochtans aangelegd mét aanmoediging en toestemming van de stad. Men kan er bijna niet van genieten doordat de auto’s het zicht versperren.  Zelf heb ik ook een auto, maar ik kom alleen in deze straat om te laden en te lossen.
Om te parkeren huur ik een plaats in de parking van Dijledal op het Glasblazerijplein.

Mijn verzoek aan het stadsbestuur is of het mogelijk is om van deze kleine doodlopende straat een echte parkeervrije zone te maken met respect voor de bewoners. Het zou ook het beschermd stadsgezicht meer accentueren (onze huisjes zijn meer dan 100 jaar oud en beschermd als bouwkundig erfgoed). In de website van Kom op voor je wijk’ https://www.leuven2030.be/oplossingen/komop-voor-je-wijk) zag ik dat je een parkeerplaats
kan vervangen met een tof idee. Ik denk dat dit mijn laatste hoop is.Ik zit nu met verschillende ideeën in mijn hoofd en ik droom ervan om tenminste de parkeerplaats voor mijn voordeur (en liefst allemaal…) te kunnen weghalen, zodat ik weer van mijn huis en de omgeving kan genieten. De stad wil absoluut het groot verkeersplan doorvoeren : mag ik dan ook meer aandacht vragen voor een parkeervrije zone in een kleine doodlopende straat?

Het zou mijn inziens het welzijn van de bewoners ten goede komen en een aangenamere sfeer creëren voor de bewoners.


Artikel en foto's: Shuktara Momtaz (www.shuktara.be).

woensdag, september 12, 2018

Breed breder breedst

Gevonden op de website van AWV: de verbreding van het fietspad langs de Tiensevest.

Hoi hoi hoi.
Het dubbelrichting fietspad wordt eindelijk als dusdanig erkend, dat mag wel want het is een stuk van een fietssnelweg.

Ik ben benieuwd naar de nieuwe breedte.
Want het mocht wel breder, daar schreef ik vroeger al een artikel over.
En wat met het stuk naar het station toe, blijft het daar 2m breed? Dat wordt dan wel een afknapper (of eerder een afstapper).


Hopelijk wordt het uitgevoerd met comfortabele asfalt van begin tot einde, maar dat blijft natuurlijk afwachten. En ook of er rekening gehouden wordt met schuwafstanden t.o.v. vaste voorwerpen zoals lantaarnpalen en betonnen muren, maar daar koester ik weinig illusies over.

zaterdag, september 01, 2018

Fietsgeleiding (2)

Vooral het zinnetje "Om reglementair in orde te zijn met de nieuwe wetgeving in het kader van fietsmarkeringen voor het nieuwe schooljaar" prikkelde mijn nieuwsgierigheid: is de verkeerswetgeving met betrekking tot het wegfrezen van de fietsoversteken wel gevolgd?

Ik stelde na het opstellen van het vorige bericht volgende vraag aan aanvullendereglementen@mow.vlaanderen.be:
Geachte,

volgende week worden de fietsoversteek-markeringen aangepast op de Ring van Leuven, zie het bericht op de website van AWV.

Werden hiertoe de nodige aanvullende reglementen ter kennisgeving / goedkeuring overgemaamt? Volgens mij moet vermits de blokkenmarkering volgens de wegcode een verplichting voor de fietser oplegt om op die plaats over te steken, het aanleggen of verwijderen van deze markering vastgelegd worden in een aanvullend reglement of reglementen.

Hoogachtend,

Erik Daems.
en gisteren kreeg ik antwoord:
Geachte heer Daems,

We hebben hierover geen aanvullend reglement ontvangen.

Voor het aanbrengen van verkeerstekens met verordenend karakter (zoals een fietsoversteekplaats) is inderdaad een aanvullend reglement vereist. Voor zover deze verkeerstekens op een later tijdstip worden verwijderd, moet het aanvullend reglement in kwestie worden aangepast en/of opgeheven.

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Team verkeersveiligheidsbeleid

DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN
Vlaams Huis voor de Verkeersveiligheid
Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel
Conclusie: Vlaanderen weet dat Vlaanderen de fietsoversteekplaatsen in Vlaanderen op een onwettige wijze verwijdert, maar niemand in Vlaanderen durft in deze zijn verantwoordelijkheid te nemen.

woensdag, augustus 15, 2018

Gemeenteraadsverkiezingen

Ook deze gemeenteraadsverkiezingen sta ik weer op een politieke lijst, namelijk die van Groen Leuven, omdat die partij naar mijn mening de fietsers het meest au serieus neemt.


De regerende coalitie van CD&V en SP.A bouwen al meer dan 20 jaar aan fantastische luchtkastelen voor fietsers, ook nu weer in hun kiesprogramma voor deze verkiezingen. Tussen de verkiezingen is het telkens weer armoe troef voor de fietser.

Sinds de burgemeester militante tweewielers cyclopaten noemde, is er daardoor ook geen noemenswaardig overleg met Fietsersbond of andere groepen die fietsers vertegenwoordigen mogelijk geweest. Spijtig, aan de verkiezingen voor Fietsstad/fietsgemeente heeft Leuven niet echt deelgenomen, enerzijds wegens geen overleg met fietsers en anderzijds omdat luchtkastelen nu eenmaal niet meetellen.

Mijn berichten kunnen de komende maanden dus enigzins politiek gekleurd zijn.

woensdag, augustus 08, 2018

Fietscultuur in Gent

Tijdens het rondzwalpen op jacht naar een kot in Gent voor onze jongste dochter, kwam ik heel wat tegengefietst.

Vlaamse palen op een fietspad aan het station: me not jalous
Nieuwe tramtunnel, Gent

Kasseien en tramsporen: me not jalous
Lange Steenstraat, Gent
Lange Steenstraat, Gent

Recyclette: me jalous
Koning Albertlaan, Gent

Recyclismo: me jalous
Sluizenkenstraat, Gent


't Velootje: me doubting
Kalversteeg, Gent
Kalversteeg, Gent

Circulatieplan of Genste feesten: me doubting
Belfortstraat, Gent
Belfortstraat, Gent
Drabstraat, Gent

donderdag, augustus 02, 2018

Fietsgeleiding (1)

Hieronder allereerst een kopie van het bericht van wegen en verkeer:

UPDATE 30/07/18: Vanaf maandag 6 augustus start een aannemer met het waterstralen van bestaande fietsmarkeringen op verschillende plaatsen.
Het weghalen van de bestaande markeringen zal een 4-tal dagen duren. Aansluitend worden er dan nieuwe fietsoversteken aangebracht vanaf 8 augustus. De werken zullen in totaal een 10-tal dagen duren en enkel voor lokale hinder zorgen.


Om reglementair in orde te zijn met de nieuwe wetgeving in het kader van fietsmarkeringen voor het nieuwe schooljaar zijn er in de 2e en 3e week van augustus markeringswerken ingepland op verschillende kruispunten van de ring van Leuven in samenspraak met stad Leuven en haar politiekorps.

Het gaat meerbepaald om fietsoversteekplaatsen waarvan de markeringen worden aangepast om een duidelijkere, veiligere verkeerssituatie te bekomen. Eerst worden de bestaande fietsmarkeringen met waterstralen verwijderd vanaf maandag 6 t.e.m. 10/8.

De locaties waar er gewerkt zal worden zijn:
  • het Joanna-Maria Artoisplein
  • het Provincieplein
  • de Tiensepoort
  • de Constantin Meunierstraat
  • de Kapucijnenvoer
  • de Redingenstraat
  • de Tervuursepoort
  • aan campus Gasthuisberg UZ Leuven
De Naamsepoort en Parkpoort hebben reeds conforme markeringen.

Afhankelijk van het type kruispunt - wel of niet geregeld door verkeerslichten - worden dan aansluitend de nieuwe markeringen voor fietsoversteken aangebracht van 8 t.e.m.17/8. Hinder tijdens de werken Deze werken zullen tijdelijk voor overlast zorgen, maar dan zijn de kruispunten op ring van Leuven terug wettelijk in orde voor het nieuwe schooljaar.

De aannemer zal werken tussen 9u en 15u30 en hij zal telkens in twee fasen werken, zodat de helft van de rijweg nog kan open blijven. Het verkeer zal dan tijdelijk beurtelings geregeld worden. Op die manier wil AWV de hinder zoveel mogelijk beperken.

Ondanks de minderhinder-maatregelen verwachten we vooral hinder tijdens de markeringswerken op de drukke kruispunten van de Tiensepoort, Tervuursepoort en het Artoisplein. Wat is het nu: ‘fietspad’, ‘fietsgeleiding’ of ‘fietssuggestiestrook’?
De drie termen worden wel eens door elkaar gebruikt en het is niet altijd duidelijk voor mensen wie wanneer nu voorrang heeft. We zetten hier alles nog eens op een rijtje om de verschillen nog eens te verduidelijken:
Fietsgeleiding
Om het voor de fietsers duidelijk te maken én om alle kruispunten uniform te houden wat betreft voorrang worden er - waar nodig - speciale blokjes en fietslogo’s aangebracht die gelden als markering voor ‘fietsgeleiding’.

Markering in de vorm van ‘fietsgeleiding’ wordt onder andere aangebracht op kruispunten waar fietsers de weg oversteken (‘dwarsen’) op een voorrangsweg. Dat is geldig voor kruispunten mét of zonder lichten. Op de Leuvense Ring [R23] zijn de meeste kruispunten die nu aangepast worden met nieuwe fietsmarkering voorrangskruispunten die met lichten geregeld zijn.


Hierboven zie je zo een voorbeeld van nieuwe markering van een voorrangskruispunt dat met lichten geregeld is:

De paren van blokjes die elkaar volgen, zijn markering voor ‘fietsgeleiding’. Dat betekent dat fietsers ‘letterlijk’ naar de overkant geleid worden, maar de voornaamste reden is hier om de aandacht te trekken voor fietsers van automobilisten en andere weggebruikers die een afslaande beweging maken.

Belangrijk hierbij is dat de fietser altijd voorrang heeft op afslaande voertuigen, want de auto’s voeren een manoeuvre uit.
Alleen bij het niet-functioneren of ontbreken van de verkeerslichten heeft de fietser op de fietsgeleiding geen voorrang op het verkeer op de voorrangsweg.

Ook is er een duidelijke scheiding tussen fietsers en voetgangers op het zebrapad.

Bij de oversteek van een dubbelrichtingsfietspad wordt er dan nog eens een dubbele pijlmarkering in beide richtingen geplaatst.

Fietspaden

Fietspaden die langs een gewestweg liggen, worden ter hoogte van een zijstraat - op kruispunten zonder lichten waar de gewestweg voorrang heeft op de zijstraat - verder doorgetrokken over de zijstraat met een onderbroken markering. Vaak wordt dit geaccentueerd met een rode inkleuring van het fietspad. De fietser heeft, gezien hij op de hoofdweg rijdt, hier voorrang op voertuigen die uit de zijstraat komen.

Fietspaden die langs een gewestweg liggen en waar de voorrangsregeling met zijstraten door verkeerslichten wordt geregeld, worden eveneens doorgetrokken over de zijstraten dmv onderbroken fietslijnen en een rode markering. Verschil: Fietsers dienen de verkeerslichten te volgen die rechts van het fietspad opgesteld staan.

Fietspaden worden aangeduid door aan beide zijden fietslijnen - onderbroken witte lijnen - aan te brengen, ofwel door de ‘gebodsborden’ zoals D7, D9 of D10 te gebruiken bij het fietspad. Bij plaatsing van deze borden, mogen de fietslijnen niet worden aangebracht. De kleur van de verharding van de weg heeft hier geen enkel belang.

Bij fietspaden hebben deze markeringen of verkeersborden een juridisch bindend karakter en leggen de fietser op om het fietspad te gebruiken.

Fietssuggestiestrook

Het doel van een fietssuggestiestrook is om de rijbaan optisch te versmallen en de positie en aanwezigheid van de fietser duidelijk te maken. De optische versmalling van de rijbaan werkt snelheidsremmend voor het gemotoriseerde verkeer.

Fietssuggestiestroken zijn dan ook een vorm van gemengd verkeer, waar auto’s en fietsers zich op dezelfde rijbaan bevinden.

Een fietssuggestiestrook is niet opgenomen in het verkeersreglement, en heeft dus ook geen juridische basis. De fietssuggestiestrook maakt deel uit van de rijbaan, en bijgevolg moet er rekening mee gehouden worden dat de fietssuggestiestrook rechts van de rijrichting gebruikt kan worden door het overige gemotoriseerde verkeer, zowel voor het rijden als het stilstaan en / of parkeren, tenzij plaatselijke omstandigheden dit laatste verbieden. De fietssuggestiestrook die links in de rijrichting van de auto ligt, mag/kan gebruikt worden bij het inhalen.

Fietssuggestiestroken zijn geen alternatief voor fietspaden. Het is de som van de ruimtelijke én de verkeerskundige context die bepaalt of fietspaden noodzakelijk en/of mogelijk zijn.


Een overzicht van de drie begrippen:

OF indien geen fietslijnen aanwezig:

Nieuwe visuele conforme markering

 

Doel en Voorrangsregel Juridisch bindend
FIETSGELEIDING
Speciale blokjes en fietslogo’s aan begin en einde van de fietsgeleiding. Markering in de vorm van ‘fietsgeleiding’ wordt onder andere aangebracht op kruispunten waar fietsers de weg oversteken (‘dwarsen’) op een voorrangsweg. Dat is geldig voor kruispunten mét of zonder lichten.
Fietsgeleiding wil de aandacht trekken van andere ‘afslaande’ weggebruikers. Dit zorgt ook voor een duidelijke scheiding tussen fietsers en voetgangers. De fietser wordt dus letterlijk naar de overkant ‘geleid’. JA
FIETSPAD
Fietspaden worden aangeduid door aan beide zijden fietslijnen - onderbroken witte lijnen -  aan te brengen, ofwel door ‘gebodsborden (zie onder). Aan kruispunten met of zonder verkeerslichten worden ze vaak met rood ingekleurd als accent.
Het fietspad is een onderdeel van de openbare weg. Het is geen onderdeel van de rijbaan waar de auto op rijdt.
Een fietser die op de hoofdweg ter hoogte van een kruispunt zonder lichten fiets heeft voorrang op de zijstraten.
Een fietser ter hoogte van een kruispunt mét lichten moet die lichten volgen.
JA
FIETSSUGGESTIESTROOK
Als de fietssuggestiestrook aangeduid wordt door middel van een gekleurde strook, moet deze okerkleurig zijn of in ander okerkleurig materiaal zoals asfalt of beton. Fietssuggestiestroken mogen bijgevolg niet in het rood aangeduid worden, gezien de mogelijke verwarring met fietspaden.
De fietssuggestiestrook maakt deel uit van de rijbaan, en bijgevolg moet er rekening mee gehouden worden dat de fietssuggestiestrook rechts van de rijrichting gebruikt kan worden door ander gemotoriseerd verkeer.
Fietssuggestiestroken zijn geen alternatief voor fietspaden.
Even stilstaan en parkeren mag, tenzij lokaal anders beslist.
NEE - Het is helemaal geen fietspad,
omdat er geen twee evenwijdige onderbroken strepen of geen verkeersborden zijn
die een fietspad aangeven. Binnen de vernieuwde markeringen zullen deze fietssuggestiestroken in OKER aangebracht worden, omdat andere kleuren zoals rood verwarrend kunnen zijn met de term ‘fietspad’.

OF indien geen fietslijnen aanwezig:

GEBODSBORDEN voor Fietsers en voetgangers
Fietspaden worden aangeduid door aan beide zijden fietslijnen - onderbroken witte lijnen -  aan te brengen, ofwel door ‘gebodsborden’ zoals D7, D9 of D10 te gebruiken bij het fietspad. Bij plaatsing van deze borden, mogen de fietslijnen niet worden aangebracht. De kleur van de verharding van de weg heeft hier geen enkel belang.
Hier wordt de wegcode per gebodsbord gevolgd. JA

zaterdag, juli 14, 2018

Ondertussen aan Wijgmaal Station

Er is al heel wat water door de Dijle gevloeid tijdens het bedenken wat er met het stationsgebouw van Wijgmaal kan gebeuren. Dat wordt nu stilaan duidelijk, er was ook een open oproep voor ideeën voor het inrichten van de gemeenschapsruimte.

Maar ook aan het stationsplein is nog wat werk: het is nu een de facto auto plein waar voetgangers en fietsers in de verdringing komen, zeker net voor en na de schooluren van de Zonnewijzer.

Grote oorzaken zijn de rijrichting van de Stationsstraat, en het wachten van de lijnbussen midden op het plein.

Bestaande toestand stationsplein Wijgmaal.
Autobestuurders en fietsers rijden links of rechts van de wachtende bus, wat voor conflicten zorgt, en pendelaars/schoolgaande jeugd steken het plein ook diagonaal over.

Daarom een eerste voorstel:
- duidelijkere rijrichtingen
- meer plaats voor voetgangers
- meer plaats voor groen
- geen vermindering aantal parkeerplaatsen
- fietssluizen aan spoorwegovergang

Eerste voorstel herinrichting stationsplein Wijgmaal

Ook een tweede voorstel:
- vermindering aantal parkeerplaatsen: enkel nog plaatsen voor cambio en MV op het plein zelf
- duidelijkere rijrichtingen en rotonde ter hoogte van de Privaatweg
- nog meer plaats voor voetgangers
- nog meer plaats voor groen
- fietssluizen aan spoorwegovergang
Tweede voorstel herinrichting stationsplein Wijgmaal


vrijdag, juni 29, 2018

Groen is gras

Dit kwam ik vorig jaar tegen op kunstgrascentrum.be :

Kunstgras in publieke werken maakt veiliger
De randen van paden blijven mooi strak en begaanbaar. En het zicht blijft gegarandeerd. Verder is het voordeel dat fietsers niet gelijk in de zachte berm belanden als ze moeten uitwijken of om andere reden in de berm terecht komen. mochten er tegenliggers tegemoet komen die het hele pad gebruiken. Men kan veilig uitwijken op het kunstgras.
Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. En jaarlijks worden veel fietsers na enkel­voudige fietsongevallen behandeld op de Spoedeisende Hulp. Van de weg afraken en botsen tegen trottoirbanden of ten val komen in de berm is één van ongevalsoorzaken. Daarom is het belangrijk om bermen goed te laten aansluiten op de verharding zonder hoogteverschil en obstakels in de bermen te vermijden, aldus luidt een aanbeveling van het Fietsberaad.
Heeft iemand dit al eens gezien?

woensdag, juni 27, 2018

Eén olifant, twee olifant, drie olifant

Er ontstaan olifantenpaadjes waar de hoeken te recht zijn, er ontstaan olifantenpaadjes om hoeken af te snijden, dat wist ik al. Maar dat er ook olifantenpaadjes ontstaan om het fietsen wat op te leuken, dat was nieuw voor mij.

Gewone olifantenpaadjes:

Marie-Elisabeth Belpairestraat, Kessel-Lo
Marie-Elisabeth Belpairestraat, Kessel-Lo

Olifantenpaadje met avontuurlijke zoenk:

Marie-Elisabeth Belpairestraat, Kessel-Lo

zaterdag, juni 23, 2018

Autoverkalking

Moest Leuven een stad zijn met een hart voor de fiets, en moest Vlaams-Brabant een provincie zijn met een hart voor de fiets, dan had ik misschien dit persbericht kunnen lezen:
Provinciedomein Kessel-Lo vernieuwt inkomzone Eénmeilaan i.s.m. stad Leuven

Eerste spadesteek fietskampeerterrein in Leuven
Dinsdag 15 mei 2018 — Het Provinciedomein van Kessel-Lo start met de herinrichting van zijn inkomzone aan de Eénmeilaan. Deze inkomzone krijgt een nieuw uitzicht met een nieuwe parking, een fietspad en een fietskampeerterrein. Om te voldoen aan de specifieke vraag naar logiesmogelijkheid voor fietskampeertoeristen zetten de provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven het licht op groen voor de aanleg van een nieuw fietskampeerterrein in het Provinciedomein.

Herinrichting inkomzone Eénmeilaan
Het Provinciedomein van Kessel-Lo start met de herinrichting van zijn inkomzone aan de Eénmeilaan. Deze inkomzone krijgt een nieuw uitzicht met een nieuwe parking, een fietspad en een fietskampeerterrein. De firma Krinkels zal dit najaar beginnen aan de uitvoering. Tegen de paasvakantie van 2019 gaat de inkomzone open voor het publiek. Het totaalbudget van dit project bedraagt zo’n 900.000 euro. De stad Leuven subsidieert hiervan 120.000 euro voor de aanleg van het fietskampeerterrein.

Steeds meer vraag naar fietskamperen
Op 10 jaar tijd is er een toename van 66% van het aantal fietskampeerreizen. Hiermee is het fietskamperen één van de snelst groeiende vormen van kampeertoerisme in Vlaanderen. Ook het verblijfstoerisme in Leuven zit in de lift. Bezoekers kunnen in de stad terecht in diverse types logies, van hotel tot BnB, van gastenkamers en hostels tot vakantiewoning. Fietskampeerterreinen ontbreken evenwel op het stedelijke grondgebied en ook in de omgeving van Leuven zijn dergelijke plaatsen zeldzaam.

Om te voldoen aan de vraag naar logiesmogelijkheid voor fietskampeertoeristen zetten de provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven het licht op groen voor de aanleg van een nieuw fietskampeerterrein. Gelegen aan het Provinciaal Domein Kessel-Lo zal het terrein plaats en faciliteiten bieden voor deze specifieke doelgroep toeristen. Het Provinciedomein Kessel-Lo is dan ook een interessante locatie. Het domein ligt in een rustige omgeving, maar toch in de onmiddellijke nabijheid van de toeristische bezienswaardigheden van Leuven. Alles is gemakkelijk bereikbaar met de fiets, en de latere aanleg van de F24geeft dit fietskampeerterrein een groter bereik.

8 kampeerplaatsen
Op het fietskampeerterrein van Kessel-Lo komen er 8 plaatsen en de nodige nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water en toiletten.

De rijzone van het terrein wordt aangelegd met waterdoorlatende betonklinkers. Er komt ook een aparte toegangspoort met een informatiebord.
Er is ook een grote fietskampeernood rond Leuven, maar niemand vind dat belangrijk genoeg om er iets aan te doen.

Katjeswilgenlaan revisited (2)

Vandaag al kreeg ik antwoord. Mooi.
Geachte heer Daems,

Wij danken u voor het aankaarten van de problemen voor de fietsgebruikers op het provinciedomein
Het is zeker nuttig dat u deze informatie overmaakt zodat deze naar de toekomst toe kan meegenomen worden.
Zulke gebruikersinformatie is immers uitermate belangrijk om onze recreatievoorzieningen te kunnen verbeteren.

De provincie zet zich al jaren gestaag in voor een verduurzaming van de mobiliteit in de regio. Ze gaat daar 100% voor.
Di vraagt wel een inspanning op verschillende beleidsdomeinen.
De provincie probeert een evenwichtige en efficiënte verdeling van haar inspanningen op dit vlak te doen.
Alle onze middelen op dit vlak inzetten op onze recreatievoorzieningen is daarom niet mogelijk gebleken.
De verbeteringen voor de fietser op onze provinciedomeinen worden wel gestaag doorgevoerd maar maken deel uit van een investeringsprogramma dat over meerder jaren gespreid is.
In één keer alle problemen oplossen is ook voor de provincie niet altijd mogelijk.

Tien jaar geleden werd u ontvangen door onze diensten en werden de plannen van het toen te vernieuwen fietspad ‘Beemdenpad’ aan u voorgelegd.
Dat is inmiddels gerealiseerd: een 3 meter breed pad, dat de mogelijkheid biedt tot het kruisen van in twee richtingen, werd in asfalt (biedt meer comfort dan het dolomiet dan voordien) aangelegd.
De stad Leuven zorgde voor verlichting.

Het klopt inderdaad dat de ingang aan de Katjeswilgenlaan niet met elke fietskar kan genomen worden.
Er zijn echter andere ingangen, waar elke fietskar vlot binnen kan en bovendien kan gestald worden:
- parking 2, Beemdenstraat
- parking 3, Holsbeeksesteenweg

Binnenkort start de heraanleg van de inkomzone Eénmeilaan op het programma. Daar wordt voor fietsers het volgende gerealiseerd:
- Een fietsverbinding tussen de Eénmeilaan en de Domeinstraat: fietspad in asfalt, 3 meter breed
- Vlotte toegang voor alle fietskarren, kortbij de Grote Speeltuin. Een verbetering voor wie momenteel de toegang aan de Katjeswilgenlaan gebruikt

De fietsbeugels daar werden de afgelopen winter in eigen beheer geplaatst.
Opdat bezoekers hun fiets daar en niet in de Grote Speeltuin zouden stallen.

Waar we de inkomzones heraangelegd hebben, is er dus al een verbetering.
In een volgend project, voorzien in de volgende legislatuur, kan ook de inkomzone aan de Katjeswilgenlaan, met verbetering van de toegang aangepakt worden.
Toch deze bemerkingen:
- directheid, één van de succesfactoren om mensen op de fiets te krijgen, is voor de provincie nog een moeilijk begrip. Je moet als fietser maar rondrijden.
- dat een fiets geen auto is die je aan de rand achterlaat en dan te voet verder gaat, is voor de provincie nog een moeilijk begrip. Fietsers gebruiken hun voertuig als boodschappenkarretje of buggy, die laat je toch ook niet aan de rand van de stad achter wanneer je gaat winkelen? Ook al is er een stalling voorzien.

donderdag, juni 21, 2018

Tweede fiets

Ik beschreef de stallingsnoden in het station van Leuven al eens eerder:
Moest het vertrek- en aankomstpatroon vlak zijn, en helemaal in evenwicht, dan hadden we maar stallingen voor 5000 fietsen nodig. Dagstallers en nachtstallers zouden elkaar mooi afwisselen. Maar bovenstaande grafiek geeft duidelijk aan dat er twee pieken zijn, en dus ook capaciteitsproblemen:
- De ochtendlijke opstapper moet zijn fiets proberen te plaatsen in een stalling die nog vol staat met fietsen van nachtstallers die nog op de trein naar Leuven zitten.
- De avondlijke opstapper moet zijn fiets proberen te plaatsen in een stalling die nog vol staat met fietsen van dagstallers die ook nog op de trein naar Leuven zitten.
Vandaag zie ik dit bevestigd in een Nederlands onderzoek:
Belangrijk om te beseffen is, zegt het KiM, dat de fietsen op de stations dichtbij huis over het algemeen eerder arriveren (begin van de ochtendspits) dan dat de tweede fiets vertrekt (eind van de ochtendspits). Aan het eind van de dag is dit gespiegeld. “Op deze momenten is er dus een overlap en is het beroep op de beschikbare stallingscapaciteit het grootst”, staat in het rapport.


woensdag, juni 20, 2018

Verdringing (1) - Fietsvak

In het circulatieplan van Leuven is onvoldoende plaats voor fietsers gegarandeerd. Ik illustreer dit met een voorbeeld.

Op de hoek van de Tervuursestraat en de Heilige Geeststraat stond er al jaar en dag een fietsenrek op de rijbaan. In 2009 waren dat nog twee rekken van wielplooiers met beugels er tussen om je fiets aan vast te maken.


Wie op Google Streetview inzoomt ziet dat het één rek voor 6 fietsen en één rek voor 4 fietsen waren. Dat zie je ook terug op de volkstelling uit 2011:
Sinds Leuven zelf een plooimachine kocht voor buizen werden al die rekken vervangen door verankerde beugels: deze zie je in 2013. Er waren 8 leunbeugels, dus plaats voor 16 fietsen. We gaan er op vooruit.


De beugels werd in 2015 weggenomen omdat de twee huizen er achter werden afgebroken en vervangen door een appartement. Dit is de situatie sindsdien:


Uiteindelijk resultaat: geen plaats meer voor fietsers, en één autoparkeerplaats er bij! De auto heeft hier en stoemelings 16 fietsers verdrongen.

Eerste blunder: wanneer fietsenrekken / een fietsvak tijdelijk moet verdwijnen omwille van bouwwerken, moet dat ook tijdelijk blijven en niet permanent. Aanbeveling: fietsrekken / fietsvakken niet afschaffen in dergelijk geval, maar wel opschuiven door een andere autoparkeerplaats tijdelijk aks fietsvak in te richten. Nadien kunnen de rekken dan terug op hun oorspronkelijk plaats komen.

Tweede blunder: volgens de wegcode mogen fietsen niet op de rijbaan geplaatst worden, dus al meer dan tien jaar staan fietsers hier illegaal (zoals op meer plaatsen in Leuven, kennis van de wetgeving is niet het sterkste punt van dit stadsbestuur). Er moet dus een vak geschilderd worden op de rijbaan volgens artikel 77.5 van de wegcode, en daar moet een bord E9a met onderbord M1 of M20 erbij opdat fietsen hier legaal mogen staan. (Wanneer er geen vak wordt geschilderd, is het bord dat het stallen van fietsen op de rijbaan toelaat geldig tot aan het eerstvolgende kruispunt. Zo werkt de wet, en zijn al de auto's dus in overtreding).

Maandag stonden ze de fietsen nog altijd te wachten op hun verdwenen fietsrbeugels.


Met het circulatieplan werden de aanvullende reglementen per straat vernieuwd: voorrang, parkeren, zebrapaden, enkelrichting werd opnieuw vastgelegd. In het aanvullend reglement van de H.Geeststraat is echter geen enkel parkeervak voor fietsers beschreven, en dat is geen uitzondering.

Conclusie: het reglementair stallen van fietsen is echt het allerlaatste waar dit stadsbestuur en de verkeerspolitie mee willen bezig zijn.

maandag, juni 18, 2018

Katjeswilgenlaan revisited (1)

Geachte gedeputeerden,

Tien jaar geleden geleden kaartte ik de fietsonvriendelijke ingang(en) van het Provinciaal Domein Kessel-lo al aan, vooral voor fietsers die van uit het Noorden komen, dat wil zeggen Wilsele,  Wijgmaal, Herent of verder.

Ingang Katjeswilgenlaan, Kessel-Lo

Ik heb dit al eens eerder aangekaart, maar tevergeefs.

Enerzijds zijn fietsers de oplossing om mobiliteit klimaatneutraal te kleuren en wordt er volop geïnvesteerd in fietsroutes en fietssnelwegen, zoals de F24 die het provinciaal domein bijna raakt, en
anderzijds zijn fietsers baarlijke duivels die verantwoordelijk zijn voor alle verkeersdoden in de provincie, en dus ook in het provinciaal domein waar ze geweerd moeten worden.

Vorig weekend hebben we helaas weer last gehad van deze schizofrene houding van de provincie ten opzichte van fietsers. Enerzijds plaats men binnen het domein nieuwe fietsrekken om je fiets diefstalveilig aan vast te maken want buiten de poort is er te weinig plaats (omdat alles autoparking is en de beschikbare plaats na drie fietsen op), ...

buiten aan de ingang Katjeswilgenlaan, Kessel-Lo
nieuwe fietsenrekken binnen aan ingang Katjeswilgenlaan, Kessel-Lo

... maar anderzijds blijft je fietskar vast steken in de poortconstructie. Gelukkig waren er behulpzame mensen om de fietskar op te heffen zodat ze kon passeren. Zij hadden hun handen vrij want ze waren met de auto gekomen.

Klemzittende fietskar aan ingangKatjeswilgenlaan, Kessel-Lo

Steeds meer stedelijke bewoners kiezen om zonder auto te leven, en hebben fietskarren en bakfietsen om kinderen en hebben en houwen te vervoeren.

Wie met de auto komt, kan aan elke ingang parkeren en vervolgens het domein binnenstappen.
Wie met de fietskar of bakfiets komt, wordt verwacht even rond te rijden tot aan de Beemdenstraat, en dan binnen het domein kilometers te stappen met de fiets aan de hand tot aan de speeltuin. Want veel fietsers hebben geen buggy mee omdat de fiets, fietskar of bakfiets dienst doet als buggy.

Een maatregel om het fietsgebruik te promoten is om voor voetgangers en fietsers de kortste weg te garanderen. Bij Copenhagenize.com illustreren ze dat als volgt:


Kan de provincie eens voor 100% voor de fiets gaan?