zaterdag, april 22, 2017

Deus ex machina (5)

Wat staat er over de fietspaden in de beschrijvende nota (die niet zichtbaar was in de DIVO viewer omdat het geen pdf was)?
Fietspaden

Het dubbelrichtingsfietspad langs de N26 dat consequent over een groot deel van de Omleiding reeds bestaat (Bijlokstraat tot bij aan de Tildonksesteenweg) wordt doorgetrokken met een breedte van 2m50 (conform Vademecum Fietsvoorzieningen) tot aan de turborotonde.

Aan de binnenzijde van de Omleiding wordt voorzien in een enkelrichtingsfietspad tussen de turborotonde tot net voorbij de Tildonksesteenweg (aansluiting toestand 2012), met een breedte van 1.75m.

Op de turborotonde zelf worden enkelrichtingsfietspaden voorzien met een breedte van 1.75m, en oversteken dwars over de aansluitende takken, met oversteken uit de voorrang. Gelet op de grote verkeersintensiteiten die zowel op de N26 als op de Tildonksesteenweg aanwezig zijn, is dit een te verdedigen maatregel. Waar er voldoende ruimte is, kan de oversteek gebeuren in 2 tijden, met een opstelruimte van 2 tot 2.5m tussen beide rijrichtingen.

De bovenvermelde reeks fietspaden worden voorzien in gedeuvelde rode platenbeton, in aansluiting op de reeds aangelegde fietspaden langs de N26 in vorige fasen. De fietspaden worden gewapend ter hoogte van de voegen, om het grootste nadeel van betonnen fietspaden, met name de overgang tussen 2 niet gelijke kanten van de betonplaten, weg te werken. Op die manier verkrijgt een betonnen fietspad nagenoeg hetzelfde comfort als een asfalt fietspad.

Langsheen de N26 vanaf de rotonde richting Mechelen worden 2 enkelrichtingsfietspaden aangelegd met een breedte van 1.75m, aansluitend op het toekomstig profiel voor de geplande herinrichting van de N26 tussen Herent en Buken.

Langsheen het nieuwe tracé van de Tildonksesteenweg worden 2 enkelrichtingsfietspaden aangelegd met een breedte van 1.50m, dewelke zullen aansluiten op de bestaande fietspaden in de Tildonksesteenweg (in klinkers). Omwille van de beperkte aanwezige breedte in het nieuwe trace en de nood om een zone voor openbare verlichting en signalisatie mogelijk te maken, blijft de breedte beperkt tot 2 x 1.5m.

Bovenvermelde reeks fietspaden worden voorzien in zwarte asfalt. Deze keuze leunt enerzijds aan bij de keuze voor zwart asfalt in de definitieve herinrichting van de N26 tussen Herent en Buken in de komende jaren, en anderzijds voor de onzekerheid en noodzaak aan werken in het kader van aanleg van, en het aansluiten van nutsleidingen voor de toekomstige bedrijvenzone aan de Tildonksesteenweg waarbij lokaal de fietspaden nog zullen moeten worden open gemaakt om de nodige aansluitingen te maken. Een fietspad verharding in asfalt valt nu eenmaal sneller, beter en egaler te herstellen dan een betonverharding, en een nieuwe toplaag is met een beperkte kostprijs opnieuw gelegd eens de KMO zone in gebruik genomen wordt. De fietspaden worden voorzien van de nodige markeringen ten einde het doel duidelijk te maken. Er wordt bewust niet gekozen voor rode asfalt omwille van de kostprijs (5 x de prijs van klassiek asfalt) en omwille van de slechte kleurvastheid, waardoor het effect snel verdwijnt met de jaren.

vrijdag, april 21, 2017

Deus ex machina (4)

Sinds 23 februari zijn stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning gebundeld in de omgevingsvergunning.

Het zou procedures moeten vereenvoudigen, en er vooral voor zorgen dat omwonenden door procedureslagen geen projecten meer kunnen vertragen. Dat omwonenden alleen maar projecten kunnen laten stilleggen door het geklungel van deze overheid, laten we hier even buiten beschouwing.

De website van het omgevingsloket ziet er momenteel zo uit:


Vrijdag ging ik de plannen van de vernieuwing van de N26 'digitaal inkijken' in het gemeentehuis van Herent. Er werd voor het 'digitaal inkijken' een speciale ruimte ingericht, vlak aan de ingang en het onthaal.

Je kan de plannen inkijken via DIVO, dat is de afkorting van 'Digitaal Visualiseren van bouwplannen bij het Openbaar onderzoek', en je kan de software downloaden via het omgevingsloket.

Eerst waren er problemen omdat de viewer de grote documenten niet kon openen wegens een java overflow dinges ofzoiets. Je kon dan eens proberen om die plannen te openen in een apart venster want dat lukte soms wel, maar dan was de resolutie om te wenen.


Welke vlaamse onbenul heeft er überhaupt beslist dat vlaanderen nood heeft aan een eigen PDF-viewer die draait onder java? Gelukkig kon je met wat zoeken de plannen ook openen met een Adobe Viewer. Waarom men dit digitale inzien niet online organiseert op vlaams niveau zodanig dat iedereen dit van thuis kan bekijken op een computertoestel dat hij gewend is, zal mij wel altijd een raadsel blijven.

donderdag, april 20, 2017

Asperges

Ergens verstopt in Leuven,achter een venster zag ik een Knorr kratfiets staan, voorzien van een bijhorende houten Korr aspergekrat. Asperges zaten er al lang niet meer in.

Korr aspergekrat
Knorr kratfiets

dinsdag, april 11, 2017

Deus ex machina (3)

AWV diende de bouwaanvraag in voor de herinrichting van de N26. Ze is nog tot 2 mei te raadplegen op het gemeentehuis van Herent.

Aan de oude Tildonksesteenweg blijft de verwarring tussen fietspaden en Herentse voetpaden groot: "aansluiten op bestaande toestand" onderaan op het plan is pure nonsens want daar zijn geen fietspaden.


Fietsoversteken over drie of vier rijstroken zonder degelijke middenberm zijn pure waanzin. Dit is niet doenbaar voor fietskarren en bakfietsen, of bij groepen fietsen. Wanneer beseffen Vlaamse ingenieurs dat niet iedereen met een "standaard" fiets rijdt?


zaterdag, april 08, 2017

Beste publieke ruimte

Zo werd het voorgesteld op het infopunt publieke ruimte voor de publieksprijs van 2017:
De historische Voer, een zijriviertje van de Dijle, is na meer dan een eeuw overwelving weer opengelegd. De Kapucijnenvoer is nu een aangename, groene verblijfsruimte. De chaotische verkeerssituatie is aangepakt en er werd een veilige schakel in de fietsas tussen de binnenstad, het sportkot en de Arenbergcampus gecreëerd.
©Tom D’Haenens

Veilige schakel? Fietsas? Sta me enige vorm van kritische twijfel toe.

Hieronder het antwoord dat ik ontving van de stedenbouwkundigen, op mijn vraag om de teksten wat meer waarheidsgetrouw te maken.
Beste Erik

Dank voor uw bericht en voor de interesse in de werking van Infopunt Publieke Ruimte.

De inzendingen voor de Prijs Publieke Ruimte gebeuren via een projectoproep. Ontwerpers en opdrachtgevers kunnen hiervoor een uitgebreid dossier (tekst, plannen en foto’s) indienen dat door een vakjury wordt beoordeeld. Daarbij gaat steeds aandacht naar de integrale kwaliteit van het project. Het is dus best mogelijk dat realisaties op sommige vlakken zeer goed scoren en op andere vlakken minder.
Gezien het grote aantal inzendingen is het onmogelijk om elk project ter plaatse te evalueren. De jury heeft in de tien jaar dat de Prijs Publieke Ruimte wordt uitgereikt zijn deskundigheid bewezen bij de selectie van de genomineerde projecten. We zijn ervan overtuigd dat de Kapucijnenvoer in zijn totaliteit en met zijn minpunten een zeer degelijk project is omwille van de inbreng van groen, water, rust en verkoeling in het stadscentrum.

De informatie die wordt aangeleverd voor het praktijkboek Publieke Ruimte (waarin de beste projecten worden gepubliceerd) is voor rekening van de inzenders.
Infopunt Publieke Ruimte respecteert de overeenkomsten met externe auteurs en de teksten zullen bijgevolg niet worden gewijzigd.

Vriendelijke groet,

... .....
adviseur publieke ruimte | stedenbouwkundige
hoofdredacteur 'publieke ruimte'
Welkom in Vlaanderen. De regio waar stedenbouwkundigen nog steeds bezig zijn om de publieke ruimte aan te passen voor autobestuurders en voetgangers, en waar fietsers steevast worden vergeten.

Stelletje klimaatleugenaars en greenwashers.

woensdag, april 05, 2017

Turbo

Er is nog meer turborotondegeweld op komst, bijvoorbeeld op de Brusselsesteenweg aan het oprittencomplex van den E314. Er zijn enerzijds fietspaden langs de Brusselsesteenweg, en anderzijds een alternatieve functionele fietsroute die de E314 volgt en die de Mechelsesteenweg verbindt met Gasthuisberg.

Op het plan hieronder de rechte Brusselsesteenweg met Leuven rechts en Brussel links. Er zijn plannen om de alternatieve functionele fietsroute te verleggen (onder E314 door, langs KBC territorium en dan met een brug de Brusselsesteenweg over of zoiets).

Wensbeeld Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, Geoloket Vlaams-Brabant
Hieronder de ontwerpplannen van de herinrichting van de Brusselsesteenweg: centraal gelegen de steenweg, met aanliggende ventwegen waarlangs de winkels bereikbaar zijn. De oversteekbaarheid van de steenweg voor fietsers gaat wel naar een ongekend dieptepunt, en ook de aansluiting van de alternatieve fietsroute blijft voorlopig een raadsel (het bestaande traject heb ik hieronder in oranje bijgetekend).

Plannen herinrichting Brsusselsesteenweg.

dinsdag, april 04, 2017

Deus ex machina (2)

Alle mobiliteitsproblemen van Herent centrum gaan opgelost worden naar aanleiding van de heraanleg van het kruispunt Omleiding x Mechelsesteenweg x Tildonksesteenweg. Zo zegt men mij.

Maar AWV Vlaams-Brabant en fietsinfrastructuur, komt dat ooit wel goed?

De bestaande situatie is inderdaad niet ideaal: de fietspaden van de N26 Herent-Buken zijn maar geschilderde fietsstroken, dat wordt verbeterd door ze vrijliggend te maken. De Tildonksesteenweg wordt uitgebogen en komt ook uit op het bestaande kruispunt met de Mechelsesteenweg, waar een rond punt wordt aangelegd.

In ontwerpfase zag het rondpunt er nog 'redelijk' fietsvriendelijk uit: maar één oversteek over drie rijvakken en drie over twee rijvakken.

In de presentatie die de inwoners kregen zag je plots een turborotonde: hier worden twee oversteekplaatsen van vier rijvakken zonder rustpunt in de middenberm voorzien, en twee oversteken over twee rijvakken.

De vieze gewoonte om fietspaden te laten aanschurken tegen de rijbaan tot aan de oversteek waardoor de fietsers eerst 180° achteruit moeten kijken om dan een plotse bocht van 90° te moeten maken om over te steken, is ook nog niet uitgeroeid.

Bestaande fietsinfrastructuur
Fietsinfrastructuur ontwerpplan
Fietsinfrastructuur presentatie inwoners

zondag, april 02, 2017

Deus ex machina (1)

Met kinderen op je eigen fiets rondrijden maakt je pijnlijk bewust van de mankementen van onze fietsinfrastructuur. Wanneer die kinderen dan zelf beginnen te fietsen moet je al wat afstand nemen en moeten zij hun eigen verantwoordelijkheid deels opnemen. Als ouder zit je daar nog dicht op en neem je de risico's er bij: je hebt vertrouwen in je eigen snelle reageren, net zoals de snelle autochauffeur dat heeft in zijn reactiesnelheid en dat van zijn bolide.

Maar soms is snel niet snel genoeg, en dan rijdt er ergens een auto of vrachtwagen over een kind. Weeral. En verandert er niets.

Wanneer je nog wat ouder wordt en je met je kleinkinderen fietst wordt je je nog pijnlijker bewust van de mankementen, omdat je al niet meer zo snel kan reageren, en omdat de mankementen nog altijd dezelfde zijn.

En dan is snel nooit snel genoeg, en dan rijdt er ergens een auto of vrachtwagen over een kind. Weeral. En verandert er niets.

Tot zover de theorie, nu wat praktijk.

Elke schooldag fietsen we van Wijgmaal naar Herent, en zelfs in de zone 30 knal in het centrum van Herent is er niet veel kinderfietsvriendelijkheid te vinden.

Er zijn twee grote problemen: druk sluipverkeer van/naar Brussel, en Herentse foutparkeerders.

Een foto-impressie van dat foutparkeren.

Wilselsesteenweg, Herent
Wilselsesteenweg, Herent
Wilselsesteenweg, Herent

De politie(k) van Herent wacht blijkbaar met handelen totdat er weeral een kind wordt doodgereden.

vrijdag, maart 31, 2017

Fietssnelweg Leuven Brussel

... is weer populairder geworden vertellen ze ons op het nieuws.

Er blijft echter nog wel veel infrastructurele nonsens die nog opgelost moet worden: te diepe goten bij het oversteken, onmogelijke bochten, onnodige hoogteverschillen, slecht onderhoud bermen, ...

De beelden op TV lieten alvast zien dat fietsers op stukken gewoon NAAST de fietssnelweg rijden.

Processiestraat, Wilsele

Wanneer komt er eens budget en visie om deze stommiteiten te verhelpen?

donderdag, maart 30, 2017

In de kelders van Kinepolis

Ik hoorde onlangs iemand sakkeren over de fietsenstalling van Kinepolis Leuven: waar ze vroeger vlak aan de deur naar de cinema was gelegen, was ze nu verplaatst richting inrit, waardoor je een groter stuk te voet door de parking moet wandelen.
De stalling zou dus wel groter geworden zijn, maar tegelijkertijd onveiliger.
Tijd om eens te gaan kijken.

Hmmmm.

De parking wordt tegenwoordig uitgebaat door Alfa Park NV, een firma die volgens zijn eigen website enkel een parking in Brugge uitbaat. Raar maar waar.

Werd de fietsenstalling uitgebreid? Vermits de betonblokken ook in de oude stalling stonden, vermoed ik van niet.

Er zijn geen beugels voorzien om je fiets aan vast te maken, enkel wielplooiende betonblokken
Er is geen afscherming achteraan en opzij met autoparking.
Er is camerabewaking in de parking, maar niet in het fietsgedeelte want de camera's die daar hangen zijn niet bekabeld. Ze dienen dus enkel als afschrikking.
In het parkeerreglement staat niets over fietsen.

Hallo Alfa Park? Is dit het nieuwe fietsparkeren?

Fietsenstalling Kinepolis
Wielplooiers, geen beugels
Camera één fietsenstalling: zonder kabel
Reglement enkel voor autoverkeer
Foute informatie voor fietsers bij het buitenrijden: fietser mogen wel naar links rijden
Camera twee fietsenstalling: kabel eindigt op stekker die niet is aangesloten

woensdag, maart 29, 2017

Wachtwagens

Geparkeerde vrachtwagens in woonwijken zijn problematisch. De andere Kris Peters schreef er al iets over.

Fietsersbond Herent luidde recent de alarmbel op de Omleiding over fout geparkeerde vrachtwagens of opleggers. Meerbepaald over dit stukje, waar het onderscheid tussen parkeerstrook en fietspad zeer onduidelijk is:


Wat zegt de wegcode over het parkeren van vrachtwagens en slepen?


Maar ook verderop waar het fietspad reeds verhoogd werd uitgevoerd is het moeilijk voor fietsers omdat er geen bufferstrook werd voorzien tussen boordsteen en fietspad. Een vrachtwagen of sleep die met zijn wielen tot tegen de boordsteen staat, hangt zo ook een stuk over het fietspad. Hopelijk houden de klunzen van AWV wel rekening met een bufferstrook wanneer ze binnenkort hier de fietspaden vernieuwen.dinsdag, maart 14, 2017

Spaanse Kroon

Volgens de nieuwste publicaties van Leuven is de Fiets Koning geworden te Leuven.

Hmmmm.

In de praktijk blijkt het verschil tussen blabla en boemboem nog altijd even groot als vroeger. Fietsinfrastructuur, dat is altijd iets dat er ooit eens zal komen. Het stadsbestuur blijft vooral beslissingen nemen met een voorruitperspectief.

Een voorbeeld.

Al meerdere keren werd in de media aangeklaagd dat de Brugstraat, die ooit de as van de fietssnelweg Leuven-Tienen zal vormen, vol met stilstaande auto's komt te zitten.Het probleem: files op de steenweg en sluipverkeer door de woonwijk.


Een simpele oplossing die al in 2015 werd uitgedokterd: de woonwijk opsplitsen in twee delen met ongeveer evenveel bewoners zodat sluipverkeer geen nut meer heeft. het autoverkeer op de toekomstige fietssnelweg wordt bovendien sterk beperkt.De inwoners uit de Spaanse Kroon, het grootste gebied rechts op de foto, zijn hiermee echter niet zo blij. Zij beschouwen de zone van de Brugstraat als hun "natuurlijke uitvalsweg".

Dit is de oplossing zoals ze nu voor ligt: de harde knippen worden vervangen worden door dynamische borden die de toegang regelen, en ANPR camera's die de overtreders beboeten.


Mooi, maar duur. Waar een harde knip in eerste instantie kan gerealiseerd worden door middel van enkele paaltjes of bloembakken, heeft dit slimme systeem heel wat meer budget nodig:
- ANPR camera's: aankoop en onderhoud hardware, licenties software
- dataserver: aankoop en onderhoud
- beheer whitelist van nummerplaten inwoners en vrienden
- verwerking van overtredingen en uitsturen van GAS-boetes, met de nodige opvolging
En dat allemaal voor automobilisten die absoluut door andermans straat willen rijden.

Dat alles staat in schril contrast met het aalmoesbudget voor fietsvriendelijke mobiliteitsoplossingen.

zondag, maart 12, 2017

Pizzafietsers

Een eerste gevolg van het nieuwe circulatieplan en van de uitgebreide voetgangerszone is dat pizzabrommertjes langzaam aan verdrongen worden door pizzabezorgfietsen.

Langzaam.

Waar speedelecs eerst werden verbannen uit de autoluwe zone, kwam het stadsbestuur daar al op terug. Zouden ze brommertjes nog gaan verbieden?

Die van King Slize waren de eerste, die zagen we gisteren (als reclame) rondfietsen.
Oude Markt, Leuven
Die van Domino's volgen enkele maanden later.
Diestsestraat, Leuven

Nu de rest nog.

Volgens Takeway.com zijn er een twintigtal pizzazaken in Leuven waar je je pizza kan laten bezorgen. Ik kleurde op het kaartje de bovenstaande al groen.


Zijn er nog pizzazaken die leveren per fiets?

woensdag, maart 08, 2017

Fietsherstelzuil (2)

Buiten die van de KUL vind je volgens mij nog geen fietsherstelzuilen in Leuven, alhoewel dat in de fietsbeleidsnota werd aangekondigd.

Wel zijn er nog enkele openbare fietspompen:
- fietsenstalling Station (VELO)
- fietsenstalling Rector De Somerplein
- Velo Hollestraat

Weet er nog iemand publieke fietspompen staan?

dinsdag, maart 07, 2017

Fietsherstelzuil (1)

In Leuven staan momenteel al enkele fietsherstelzuilen van de KUL, hieronder wat info van hun pagina fiets en mobiliteit:

Velo Fix Stations en fietspompnetwerk

Momenteel zijn er in Leuven 16 fietsherstelbogen beschikbaar, waarvan 6 voor iedereen vrij toegankelijk:
  • Campus FaBeR: onder het fitnessgebouw
  • Campus Sociale Wetenschappen: achterkant Alma II, tegenover Agora
  • Residentie Camilo Torres: kant Kaboutermansstraat
  • Departement Elektrotechniek (ESAT II)
  • Studentenwoonwijk Arenberg - De Waag
  • Arenbergbibliotheek: in de fietsstalling
Deze constructie is voorzien van de nodige werkinstrumenten waarmee kleine fietsherstellingen kunnen gebeuren. Een degelijke voetpomp is ook aanwezig. De Fix Stations worden onderhouden door de Bicycle Stewards, en eventuele defecten kan je bij hen melden.

woensdag, maart 01, 2017

Deelfietsen: Namen

Het dagje Namen was of veel te kort om de Li Bia Velo uit te proberen, of de binnenstad was veel te klein: mijn allerliefste en ik hebben alleen maar wat rondgewandeld en de HoReCa gesponsord.

Wat ons opviel was dat de auto er nog altijd koning is, en dat er nog veel werk is om de binnenstad terug te geven aan de mensen.

Ik zag er weinig fietsen, en al helemaal geen deelfiets. Dus kan ik enkel wat foto's tonen.

Place de la station, Namur
Rue de l'Ange, Namur
Rue du Collège, Namur
Place de la station, Namur

Van Leuven naar Mechelen

Goede fietsinfrastructuur is zeldzaam, vooral waar ruimte schaars is en wanneer AWV betrokken partij is.

Een voorbeeldje uit Herent waar ik regelmatig passeer.

Het tweerichting fietspad is ook de ontsluitingsweg voor twee woningen. Dat de voetgangers geen voetpad kregen in een zone 30, dat valt voor fietsers nog mee.

Maar om de auto's te dwingen een scherpe bocht te nemen en zo hun snelheid in te perken, of om fietsers niet rechtdoor te laten rijden maar wel op een stukje onnodig fietspad, of om auto's van het fietspad te weren, werd er ooit een kasseiheuveltje op het kruispunt gelegd. Er bovenop stond ooit nog een paaltje, maar dat werd er al lang afgereden.

Niet alleen de auto's van de bewoners moeten deze bocht nemen, maar ook de jeep met grote aanhangwagen van de tuinman. En dus wordt het heuveltje ontweken door over fietspad en stoep te rijden tussen kasseiheuvel en de haag. Waar de verharding van het voetpad dan stopt vormt zich bij regenweer een grote plas, met als gevolg veel modder op het fietspad.

Resultaat: als fietser moet je je bocht nemen op een bemodderd stuk fietspad.
Omleiding, Herent
Omleiding, Herent
Omleiding, Herent
Omleiding, Herent

donderdag, februari 23, 2017

Vaartkommer en kwel (3)

Ook op Twitter wordt er hard gevloekt over de ontbrekende fietsinfrastructuur

woensdag, februari 22, 2017

Vaartkommer en kwel (2)

Er wordt druk gewerkt om de omleiding voor fietsers te verbeteren: er werd een nieuwe helling gelegd in cement.

En tot dat uitgehard is moeten de fietsers maar een beetje op de rijbaan tussen de auto's gaan rijden.

Hadden ze niet eerst de fietsomleiding kunnen aanleggen vooraleer de kraan te verplaatsen?

Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven

dinsdag, februari 21, 2017

Vaartkommer en kwel (2)

Sinds vandaag zijn de nadarhekken nog uitgebreid naar de oude spoorwegbrug. Het smalle gedeelte is voor de fietsers dus nog toegenomen.