maandag, april 22, 2019

OmleidingBinnenkort beginnen de laatste werken om van de Aarschotsepoort het mooiste stukje Vlaamse aalmoesinfrastructuur te maken.

Dat kan je afleiden aan de mooie fietsomleidingen die er zijn uitgedokterd.

Zo staat het uitgetekend op de website van Leuven:

Hinder van ongeveer 23 april tot 16 mei 2019

Hinder van ongeveer 17 tot 24 mei 2019

Alleen zag vorige week de kant waar op de luchtfoto staat "Engels plein" er nog zo uit:
Engels plein, Leuven
Hmmmm.

Dat wordt dus slalommen los door een werfzone, en 500m omrijden omdat de wegbeheerder er niet aan denkt dat fietsers ook gewoon over het comfortabele asfalt van de rijbaan kunnen rijden.


Ik zal mijn veiligheidsschoenen en helm maar opzetten.

Krap

Binnenkort beginnen de laatste werken om van de Aarschotsepoort het mooiste stukje Vlaamse aalmoesinfrastructuur te maken. Wat kunnen we nu al vaststellen?

Opstelruimte
Om de één of andere reden vinden de Vlaamse ingenieurs het grappig om fietsers voor het rode licht te laten wachten dwars op het fietspad van de fietsers die groen licht hebben.
Het was vakantie dus er was nog niet veel passage, normaal staan hier 30-50 fietsers te wachten.
Aarschotsepoort, Leuven

Drukknoppen
Om de één of andere reden vinden de Vlaamse ingenieurs het grappig om fietsers op een knopje te laten duwen om groen licht te krijgen om rechtdoor over te steken. Ze doen dat steeds van een artificiële voorrangsdenken (voor het gemotoriseerde verkeer natuurlijk). Zo krijgen de fietsers die de F3 of F8 volgen, er na het drukken op het knopje wel 6 seconden tijd om over te steken, een hele verbetering want vorige maand waren het nog maar 4 seconden.
Aarschotsepoort, Leuven

Schuwafstand
Drukke tweerichtingsfietspaden met veel bochtenwerk, dat verdient ook veel palen op 30cm van de rand van het fietspad. Echt waar!
Aarschotsepoort, Leuven

Verder zijn er nog veel mankementen te bespeuren, wat vooral te maken heeft met een pertinente onwil om het kruispunt volledig te herdenken.

Wat had hier beter gekund? Eerst en vooral een keuze om volledig conflictvrij te werken, en daardoor meer opstelruimte voor fietsers te creëren. En dan denk ik vooral aan Nederlandse fietsinfrastructuur.

Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven

Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Bijschrift toevoegen

dinsdag, april 16, 2019

Leuven Noord

Ik las het volgende op de website van Leuven Noord:
Nieuw asfalt tussen viaduct E314 en kruispunt Vuntcomplex. 
Het deel van de Aarschotsesteenweg tussen het viaduct van de E314 en het kruispunt met de gewestweg Vuntcomplex krijgt een nieuwe asfaltlaag en wegmarkeringen.
Dat zou volgens de planning zomer 2019 - zomer 2020 plaatsvinden. Het asfalt werd nog maar enkele jaren geleden al eens vernieuwd, en toen werd er geen aandacht geschonken aan de toestand van de verzakte fietspaden. Zou dat nu beter zijn?

Ik vroeg het eens na bij de klantendienst van AWV, en dit was hun antwoord:
Beste mijnheer Daems

Bedankt om contact op te nemen over de geplande werken langs de Aarschotsesteenweg in Wilsele.

De voorziene werken hier zijn enkel om het asfalt op de weg te vernieuwen. De betrokken dienst binnen ons agentschap gaat hier wel een volledige opmeting maken van de fietspaden tussen de Duitse Brug en het Vuntcomplex. Zo kunnen we bekijken hoe we hier ook de fietspaden optimaal kunnen herstellen.

De herstellingen aan het fietspad zullen wel pas begin volgend jaar kunnen plaatsvinden. Eerst zullen de nutsmaatschappijen hier hun leidingen verplaatsen. Zo vermijden we dat we het fietspad twee keer op korte termijn moeten opbreken en opnieuw herstellen.

Hiermee heeft u meer informatie over onze plannen voor het fietspad hier.

Met vriendelijke groeten
Klantendienst AWV
Het is voor wegbeheerders nog altijd geen evidentie om eens naar de toestand van de fietspaden te kijken wanneer men constateert dat de rijbaan een nieuw laagje asfalt nodig heeft.

En hopelijk kiest AWV eindelijk eens voor comfortabel asfalt in plaats van betonklinkers, en wordt het bijgevolg 'heraanleggen' en niet gewoon 'herstellen'.

dinsdag, maart 26, 2019

Leuven Noord Light

Volgens de laatste berichten zou het rondpunt aan het Vuntcomplex er niet meer komen, en alles uitgevoerd worden in een light versie.Zo zal er waarschijnlijk ook weer niet veel geld zijn voor fietsinfrastructuur, want wat is de achterliggende motivatie voor Leuven Noord?
Een vernieuwde infrastructuur op enkele gewestwegen ten noorden van Leuven, moet de mobiliteit en economie een belangrijke boost geven.
Juist ja.

De oorspronkelijke bedoeling was net om fietsers/lokaal verkeer en zwaar vervoer van/naar E314 te scheiden, maar daar komt nu niet meer veel van in huis.

Je vind wat oudere plannen terug hier, hier en hier.

dinsdag, maart 19, 2019

Mechelen

Afgelopen weekeinde logeerden we in Mechelen, hierbij wat mobiliteitsimpressies.

Dode hoek
De Lijn Mechelen is hier fietsvriendelijker dan de De Lijn Leuven, of is dat iets provinciaals?

bus aan Technopolis, Mechelen

Mobipunten
Op de Veemarkt was er ook een Bluebike punt.

Veemarkt, Mechelen

Ik heb nog wel altijd niet de facturele verrassing verteerd van toen mijn dochters met de Bluebike van station Mechelen-Nekkerspoel naar station Mechelen waren gefietst met een Bluebike:
20€ relocatiekosten. Dat doet m.i. de voordelen van heel het systeem teniet.

Freefloating
Daar hebben de stadsfietsen van Mobit dan weer geen last vast: 3€ om een hele dag met dezelfde, of meteen andere fiets rond te fietsen, want je koopt een dagkaart. De app downloaden, waarborg betalen en dagkaart kopen nam in totaal maar 10 minuten in beslag, en ik was aan het fietsen. Niks relocatiekosten!

Vismarkt, Mechelen.

vrijdag, maart 15, 2019

Deelsteps

In Leuven had ik dat nog niet gezien, maar in Brussel zijn die heel populair.

Grasmarktstraat, Brussel
Grasmarkt, Brussel

Zo populair blijkbaar dat de Brusselse regering meent dat zij wat betreft het stallen van voortbewegingstoestellen door middel van een ordonnantie boven de federale verkeerswetgeving kan staan.

Dat kan tellen als bevoegdheidsoverschrijding. Een verkeersmaatregel zoals een stallingsverbod kan namelijk enkel volgens de verkeerswetgeving opgelegd worden, en vervolgens aan de weggebruiker betekend worden door middel van de verkeersborden vastgelegd in de wegcode.
Art. 6. § 1. De exploitatievoorwaarden van de diensten voor vrije vloot fietsdelen worden door de Regering vastgelegd. De Regering kan een onderscheid maken tussen de verschillende categorieën fietsdeelvoertuigen. Hierbij worden ten minste volgende beginselen toegepast :
  1° fietsdeelvoertuigen die in het kader van een dienst voor vrije vloot fietsdelen ter beschikking worden gesteld, mogen enkel gestald worden overeenkomstig de Wegcode en de ter zake geldende gewestelijke regelgeving ;
  2° fietsdeelvoertuigen mogen niet gestald worden in zones die noodzakelijk zijn om in te stappen of af te stappen uit het openbaar vervoer ;
  3° de Regering kan, na consultatie van de gemeentes, zones vastleggen waarin het tijdelijk of permanent verboden is om fietsdeelvoertuigen te stallen. Deze zones worden aan de operatoren onmiddellijk ter kennis gebracht en opgelegd aan de gebruikers van de dienst voor vrije vloot fietsdelen ;
  4° fietsdeelvoertuigen die ter beschikking gesteld worden door de operatoren mogen niet beschadigd zijn en dienen op elk ogenblik te voldoen aan de technische voorschriften ;
  5° de Regering kan, na consultatie van de gemeentes, een maximale concentratie van fietsdeelvoertuigen op een bepaalde oppervlakte vastleggen. De maximale concentratie kan betrekking hebben op de fietsdeelvoertuigen van elke individuele operator of van alle operatoren samen ;
  6° de Regering kan een minimale rotatiegraad opleggen voor de fietsdeelvoertuigen.
  De Regering kan overeenkomstig het 3° en het 5° tijdelijke zones vastleggen voor een duurtijd van maximum 3 maanden en licht elke betrokken gemeente daarover in.

zaterdag, maart 02, 2019

Olympia Wijgmaal (2)

De fietsenstalling werd vernieuwd ...
Ymeria, Wijgmaal
en er werden wielplooiers binnen de omheining geplaatst.
Ymeria, Wijgmaal
Het probleem met wielplooiers is dat men dan de illusie kweekt dat je je fiets enkel daar mag plaatsen, maar dat dat eigenlijk geen extra veiligheid oplevert voor de fietser.

Openbare wegen - private wegen: voorbeeld

Enkel jaren geleden plaatste het stadsbestuur verkeersborden op de parkings aan sporthallen, bijvoorbeeld hier aan Ymeria Wijgmaal.

We zien deze borden:
Ymeria, Wijgmaal
Ymeria, Wijgmaal
Ymeria, Wijgmaal
We bekijken de situatie eens volgens de mogelijke argumentaties uit een vorige post.

Argument 1: Het uitzicht van de weg
Er zijn geen borden met 'privaat' te zien. De weg is 24u op 24u toegankelijk en er is ook geen poort aanwezig die zou kunnen gesloten worden en de toegang beperken. Bovendien is de parking voor iedereen die naar Olympia Wijgmaal gaat, naar de turnzaal van PPW, naar Ymeria (BOW cafe, sportzaal, diverse lokalen o.a. gebruikt door Kind en Gezin).
=> dit duidt op een openbare weg

Argument 2: Toegang voor iedereen
De toegang wordt beperkt tot een bepaalde categorie van personen (= gebruikers infrastructuur) en niet van voertuigen.
=> dit duidt op een private weg

Argument 3: Daad van de overheid
Er zijn parkeerborden geplaatst, parkeervakken bijgeschilderd, en ook borden voor éénrichtingsverkeer waardoor de overheid (in deze stad Leuven) aangeeft dat dit een openbare weg is waar de wegcode van toepassing is.
=> dit duidt op een openbare weg

Oftewel is dit een openbare weg (waar veel argumenten voor zijn) maar dan kan je volgens de wegcode geen parkeerverbod inrichten voor niet-gebruikers omdat dat niet in de wegcode is opgenomen (mag alleen voor categoriën van voertuigen), oftewel is dit privaat domein maar dan heeft de politie er strafrechterlijk niets te zeggen en dus ook niets te verbieden, en moeten alle verkeersborden worden verwijderd.

donderdag, februari 14, 2019

Gesnoeid

Aan de kant van het autoverkeer werd deze week de begroeiing gesnoeid.

Wijgmaalsesteenweg, Wilsele

Aan de kant van het fietsverkeer werd de begroeiing al twee jaar niet gesnoeid.

Wijgmaalsesteenweg, Wilsele

Dat wordt weer tof in de lente!

dinsdag, februari 12, 2019

Glad

Het is dit jaar godverdoemme al glad geweest.

We hebben al wat sneeuw gehad, maar deze week is het vooral ochtendlijke ijzel.

Op het Dijlebrugje vielen weer veel fietsers, dat kan je blijven zien aan de nieuwe kerven in de planken.

Dijlebrug Lijnloperspad, Wijgmaal
Dijlebrug Lijnloperspad, Wijgmaal

zondag, februari 03, 2019

Gel

De combinatie van winterse temperaturen met versleten gel-zadels levert altijd weer hallucinante beelden op.
Zoals bij deze weesfiets.

Station Wijgmaal
Weesfiets? Jazekers!

Station Wijgmaal
Station Wijgmaal

woensdag, januari 30, 2019

Los derdoor

Deze morgen, toen ik op het werk mijn fiets op slot aan het zetten was, zag ik een glazen doos uitsteken boven het betonnen muurtje van de parking.
Raar, dat was er gisteren precies niet.
Ik ben het eens van dichterbij gaan bekijken.

Remy-site, Wijgmaal


Het was een glazen kotje voor de rokers, heel ongelukkig ingeplant op de doorgang voor de helft van de Remy-site.
En ook een beetje raar want de rokers stonden op die plaats al droog.

Heel vervelend voor de medemens met een beperking dacht ik nog.

's Avonds bleek dat ik niet de enige was die zich hier aan stoorde, gezien de ludieke stickers.

Remy-site, Wijgmaal

Het kwam ondertussen al in de krant.

dinsdag, januari 29, 2019

IJs

Het was de tweede keer al dit jaar dat het 's nachts nog regende, en dat het aansluitend 's morgens vroor.

Het zijn harde, ijzige tijden voor fietsers. Ik zag er vallen, rechtkrabbelen en verder fietsen. Gelukkig bleef er niemand liggen.

Spijtig dat er bijvoorbeeld op de Aarschotsesteenweg wel geld was voor het vernieuwen van het asfalt van de rijbaan, maar geen geld voor het vernieuwen van de verzakte fietspaden. Hallo, Ben Weyts?

De slogan van deze wegbeheerder lijkt wel: "Laat ze hier opnieuw vallen!". Jaar na jaar na jaar.

Aarschotsesteenweg, Wilsele
Aarschotsesteenweg, Wilsele
Aarschotsesteenweg, Wilsele
Aarschotsesteenweg, Wilsele
Aarschotsesteenweg, Wilsele
Aarschotsesteenweg, Wilsele
Aarschotsesteenweg, Wilsele

Maar ook elders loert het valgevaar.

Tweewatersstraat, Leuven

zondag, januari 27, 2019

Dikke billen

Soms parkeren chauffeurs hun kleine auto op de oprit, maar zijn ze zich er niet van bewust dat die in de loop der jaren is gegroeid, of of dat die dikkere billen heeft gekregen. En dan wordt de doorgang voor voetgangers of op de stoep fietsende kinderen plots heel smal.

Sint Hadrianusstraat, Wijgmaal
Kroonstraat, Wijgmaal

De eerlijkheid gebied me te melden dat onze auto ook soms last heeft van dikke billen. Dat zal ons leren om hem uit te lenen.

Kroonstraat, Wijgmaal

maandag, januari 21, 2019

Openbare wegen - private wegen: voorbeeld

Al even geleden verloor het stadsbestuur een rechtszaak tegen een man die zijn parkeerschijf vergat te leggen. Diens argumentatie was dat de parking een private weg is waar de wegcode niet geldt.

Het stadsbestuur reageerde vervolgens krampachtig door een (onwettig) bord te plaatsen: het blauwe bord met "Openbare weg". Dat heeft geen enkele juridische betekenis want het druist in tegen de "soevereine appreciatie van de rechter ten gronde".

We bekijken de situatie eens volgens de mogelijke argumentaties uit de vorige post.

Argument 1: Het uitzicht van de weg
Er zijn geen borden met 'privaat' te zien. De weg is 24u op 24u toegankelijk en er is ook geen poort aanwezig die zou kunnen gesloten worden en de toegang beperken.
=> dit duidt op een openbare weg

Argument 2: Toegang voor iedereen
De toegang wordt niet beperkt tot een bepaalde categorie van personen, er is enkel een beperking van hoogte en een beperking voor bussen, en die hebben te maken met de afmetingen van de poortgebouwen en het gebrek aan manoeuvreerruimte op de historische site.
=> dit duidt op een openbare weg

Argument 3: Daad van de overheid
De weg heeft een officiële naam met naambord, er staan verbodsborden en voorrangsborden waardoor de overheid (in deze stad Leuven) aangeeft dat dit een openbare weg is.
=> dit duidt op een openbare weg

Abdij van Park, Leuven
Abdij van Park, Leuven
parking aan Abdij van Park, Leuven

Het standpunt van de rechter lijkt bedenkelijk want er is (volgens lezing van het krantenartikel) geen enkel argument dat het private karakter bevestigd.

Zal het stadsbestuur dan in beroep winnen en moet de vergeetachtige chauffeur niet alleen een retributie maar ook de gerechtskosten betalen? Niet wanneer de advocaat de ongeldigheid van het zonebord aanhaalt:
- bord met zonale geldigheid kan niet geplaatst worden op een doodlopende parking
11 OKTOBER 1976. - Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. [B.S. 14.10.1976]
6.7.6. Behalve wat de verkeersborden F4a en F4b betreft, mag de signalisatie met zonale geldigheid slechts voor meerdere wegen ingevoerd worden.
- parkeerbord staat niet op oranje paal (zie ook dit bericht)
11 OKTOBER 1976. - Ministerieel besluit houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens. [B.S. 14.10.1976]
11.4. Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de verkeersborden E1 tot E9h
11.4.1.
De staanders of steunen en zoveel mogelijk, de achterkant van deze verkeersborden hebben een oranje kleur.