woensdag, mei 17, 2017

Eindhoven: Slowlane

Dit weekend fietsten we stukken van de Slowlane voordat we ons gingen ontspannen op Slow in the park.

Wat vond ik ervan?

- De herkenbaarheid/continuïteit is niet optimaal in stedelijk gebied vooral aan de kruispunten, de Slowlane verschilt daarvoor te weinig van de andere fietspaden, en bewegwijzering ontbreekt. Geen probleem voor de dagelijkse gebruiker, maar wel voor de accidentele toeristen zoals wij. Het herkenningsteken van een deel van de Slowlane is de s-vormige middenstreep.

- De Hi-Tech Campus was gesloten. Toch een beetje vervelend voor een altijd bruisende stad, vooral omdat er geen duidelijk alternatief is. Naderhand bezien wel: op satellietfoto's zie je een lowtech olifantenpaadje naast de Hi-Tech campus. Wij fietsten aan de overkant van de straat, en daar was dat paadje niet zichtbaar, dus hebben we een grote omweg gefietst langs Waalre en Veldhoven.

- Breed breed breed zoals veel Nederlandse fietspaden. Heel aangenaam fietsen, en zeker in het weekend wanneer er weinig fietsverkeer is.

- Veilige kruispunten met veel opstelruimte en veel duidelijkheid waar fietsers voorrang hebben en waar niet.

woensdag, mei 03, 2017

Parkpoort (2)

De fietsinfrastructuur op de Leuvense ring verbetert ondertussen langzaam, met een dikke nadruk op tergend langzaam. De recentste werken die werden/worden uitgevoerd zijn:

Aanpassen bushalte op de Leuvense ring aan de parkpoort

Van 6 maart tot 14 april werkt Wegen en Verkeer aan een nieuwe bushaven voor de ringbussen van De Lijn die op de Leuvense buitenring de halte 'Parkpoort' gebruiken. Om de werken te kunnen uitvoeren sluit Wegen en Verkeer het rechterrijvak af over een lengte van 100 meter. Het autoverkeer beschikt tijdens de werken dus over een rijvak minder. Voor de fietsers en de voetgangers is er geen hinder.

Na de werken aan de buitenring werkt Wegen en Verkeer ook vanaf begin april aan een bushaven aan de binnenring.

Wegen en Verkeer plaatste vooraankondigingsborden om de bestuurders tijdig te informeren over deze kleine ingreep.

De nieuwe hoge boordsteen van de bushalte verhindert nu dat fietsers nog rechtdoor rijden over de middenberm.

Veiligere fietsoversteekplaatsen aan Geldenaaksevest (Parkpoort) in Leuven
Situering van het project
Het Agentschap Wegen en Verkeer past in het voorjaar van 2017 het kruispunt van de Parkpoort in Leuven aan om de veiligheid van de fietsers te verhogen. Vooral de fietsers die van de Parkstraat komen en de Geldenaaksebaan willen inrijden, zullen dat in de toekomst veiliger kunnen doen.

Tweede afslagstrook van binnenring naar Geldenaaksebaan verdwijnt
In een eerste fase wijzigt Wegen en Verkeer op 3 en 4 april 2017 enkele markeringen ter hoogte van het kruispunt. De linkse rijstrook van de twee rijstroken voor het verkeer dat van de binnenring afslaat naar de Geldenaaksebaan verdwijnt. Ook de tweede rijstrook in het eerste deel van de Geldenaaksebaan wordt ingenomen. Beide rijstroken moeten verdwijnen om voor de fietsers een veilig opstelvak te kunnen maken. Wegen en Verkeer neemt deze rijstroken in door het aanbrengen van tijdelijke markeringen en werfsignalisatie.

Middeneiland en verkeerslicht voor fietsers richting Geldenaaksebaan

In een tweede fase verbetert Wegen en Verkeer de manier waarop fietsers uit de Parkstraat het kruispunt met de Geldenaaksevest oversteken. Fietsers die vanuit de Parkstraat rechtdoor naar de Geldenaaksebaan rijden, kunnen blijven gebruik maken van de eerste rijstrook. Fietsers die vanuit de Parkstraat naar het fietspad op de buitenring willen rijden, krijgen een opstelvak in het midden van het kruispunt. Door de linkse rijstrook van het verkeer op de binnenring naar de Geldenaaksebaan weg te nemen, wordt er hier ruimte vrijgemaakt voor die fietsers. Dit opstelvak wordt aangelegd als een verkeerseiland met bijhorend verkeerslicht dat conflicten met het autoverkeer moet vermijden. Alvorens de opstelplaats en het verkeerslicht worden aangebracht, zal Wegen en Verkeer de elektrische aansluitingen van de bestaande verkeerslichten tot op het midden van het kruispunt brengen. Dit gebeurt via een boring.

Extra verkeerslicht voor fietsers richting Parkstraat

Tot slot wordt er voor de fietsers die van de Geldenaaksebaan naar de Parkstraat willen fietsen ook een verbetering aangebracht. Wegen en Verkeer legt in een derde fase een opstelvak voor het kruispunt aan. Omdat dit nieuwe opstelvak voorbij de bestaande verkeerslichten wordt aangebracht, wordt er een extra verkeerslicht ter hoogte van het opstelvak geplaatst.

Toch blijft er nog altijd veel asfaltoppervlak over voor het gemotoriseerd verkeer, en weinig voor het fietsverkeer.

dinsdag, mei 02, 2017

Parkpoort (1)

Ooit waren de fietsinfrastructuurverwachtingen hooggespannen aan Parkpoort (net zoals op de hele R23 trouwens).

In 1999 al ontwierp Leuven twee fietsvriendelijke varianten voor dit kruispunt, gekoppeld aan een decentraal busstation. Hieronder pleeg ik even plagiaat uit de enige publieke bron die hierover nog bestaat, en die haalde de mosterd dan weer uit het document 'Stad Leuven, Ruimtelijke Planning, Ontwerpprincipes Parkpoort Project, Herinrichten parkpoort en aansluiting van de Philipssite te Leuven, Leuven, 1999'.

Eerste ontwerp stad Leuven: OndertunnelingHet eerste ontwerp van de stad Leuven gaat uit van het principe van scheiding van doorgaand en afslaand verkeer op de vesten. Hier wordt deze scheiding met behulp van een tunnel gerealiseerd. Het doorgaand verkeer gaat ter hoogte van de Leo Dartelaan en de Weldadigheidsstraat een tunnel in en komt ter hoogte van de ingang van de gevangenis Leuven Centraal weer boven. Er wordt vanuit gegaan dat het afslaand verkeer (dat een kleinere omvang heeft dan het doorgaande) op het bovengrondse gedeelte met behulp van een eenvoudig verkeersplein afgehandeld kan worden.


Wat voetgangers en fietsers betreft, stelt het ontwerp dat het veel lagere aantal voertuigen dat nog bovengronds over de vesten zal rijden, de mogelijkheid creëert voor oversteekplaatsen zonder verkeerslichten.

Omdat men uit historische overwegingen niet aan de resten van de Leuvense stadsomwalling wil komen, en men zoveel mogelijk de kastanjelaars die op de
middenberm staan wil sparen, voorziet het ontwerp in twee gescheiden tunnelkokers aan de kant van de Naamsepoort. De twee aparte kokers komen dan ongeveer ter hoogte van de Nieuwe Kerkhofdreef samen, om als één tunnel boven te komen aan de kant van de Tiensepoort.

Het busstation zou hier op de brede middenberm tussen de twee armen van de vesten in de zone tussen de Frederik Lintsstraat en Henri Regastraat ingeplant worden.

en

Tweede ontwerp stad Leuven: Verkeersplein

Het tweede ontwerp van de stad Leuven is een verkeersplein, een soort uitgerekte rotonde die zich van de as Parkstraat-Geldenaaksebaan tot de as Henri Regastraat-Nieuwe Kerkhofdreef uitstrekt. Het verkeersplein zal met behulp van lichten geregeld worden, waarbij een lichtenregeling met vier fasen uitgewerkt werd. Om voetgangers en fietsers een veilige en vlotte oversteekmogelijkheid te bieden, werd in dit ontwerp voor een voetgangers- en fietstunnel gekozen. Deze zou tussen de Frederik Lintsstraat en de Philipssite worden aangelegd. Aangezien de toegangshellingen van ongeveer 50 meter voor de gecombineerde en daardoor vrij brede tunnel, veel ruimte in beslag nemen, werd de Frederik Lintsstraat als autovrije zone ingekleurd.

Aangezien er op de middenberm niet genoeg plaats is voor het inplanten van een busstation, wordt het op de Philipssite zelf ingeplant, namelijk op de hoek van de Geldenaaksevest en de Geldenaaksebaan.

De ontwerpen verklaren waarom het park op een rare manier aansluit op de fietspaden van de ring zoals ik eerder constateerde:

Onderaan de helling moet je als fietser naar rechts of naar links. Optisch lijkt het pad wel gewoon de drukke ring te kruisen en stadinwaarts te leiden.

donderdag, april 27, 2017

Ruimtelijk structuurplan in opmaak: Mindgate fietsroute (1)

Het nieuwe ruimtelijke structuurplan bevat veel goede ideeën. Gelukkig.
Persoonlijk vind ik het spijtig dat het ambitieniveau voor fietsinfrastructuur vaak zo laag blijft.

Een voorbeeldje: de Mindgate Fietsroute.


Ik legde al eens een analoog idee vast in een mogelijke route vast: de Velobaan, gebaseerd op de Slowlane in Eindhoven. Volgende maand fiets ik daar een weekendje rond met mijn allerliefste.
De Slowlane

Goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde voor het aantrekken van high tech bedrijven. Daarnaast, blijkt uit onderzoek, dat kenniswerkers sportfaciliteiten en groen blijken te waarderen. Groen compenseert op de een of andere manier het computerwerk. De Slowlane, een 32 km lang superfietspad, combineert groen, sport en bewegingsmogelijkheden.

De Slowlane verbindt de economische toplocaties in de regio op de snelste en meest milieuvriendelijke met elkaar. Het wordt een vier meter breed fietspad met een bijzondere kleur asfalt en een eenduidige en hoogwaardige uitstraling. Een vrijliggend fietspad in het groen, dat voor een groot deel parallel loopt aan de A2 (fastlane). Het fietspad verbindt bedrijventerreinen en campussen, zoals het Flight Forum, de Brainport Innovatie Campus en de High Tech Campus Eindhoven, ASML, Tue en Philips. De route voert naast de economische toplocaties ook door mooie natuur zoals bij het Beatrixkanaal en het Dommeldal. Vooral het gebied Dommeldal/De Hogt krijgt met de ontwikkeling van de Slowlane een extra impuls. De focus ligt hier op de ontwikkeling van natuur en recreatie.
Het voordeel van de Nederlandse fietspaden is dat deze kunnen ingeschakeld worden in een dergelijke route: breed, zo veel mogelijk conflictvrij aangelegd, ...

Het nadeel van de Vlaamse fietspaden is dat deze niet kunnen ingeschakeld worden in een dergelijke route: smal of niet bestaand, gevaarlijke conflicten met gemotoriseerd verkeer. Enkel stukjes fietssnelwegen komen hiervoor in aanmerking.

Er zijn vooral veel ongelijkgrondse kruisingen nodig met drukke rijbanen.

Voor de fijnmazigheid zouden Leuvense fietsers gebruik kunnen maken van onze fastlanes: de radiale steenwegen en de ring beheerd door het Vlaamse gewest, maar die fietsinfrastructuur en vooral de visie daarop zijn blijven steken in de 20ste eeuw.

woensdag, april 26, 2017

Hordenspringen voor gevorderden (3)

Eén fietspestpaaltje gaat eindelijk weg! Nog 999 te gaan! Helaas worden ze sneller 'en stoemelings' geplaatst dan dat ze verwijderd worden. Zo heeft de trap ernaast ook een paaltje gekregen.

zaterdag, april 22, 2017

Deus ex machina (5)

Wat staat er over de fietspaden in de beschrijvende nota (die niet zichtbaar was in de DIVO viewer omdat het geen pdf was)?
Fietspaden

Het dubbelrichtingsfietspad langs de N26 dat consequent over een groot deel van de Omleiding reeds bestaat (Bijlokstraat tot bij aan de Tildonksesteenweg) wordt doorgetrokken met een breedte van 2m50 (conform Vademecum Fietsvoorzieningen) tot aan de turborotonde.

Aan de binnenzijde van de Omleiding wordt voorzien in een enkelrichtingsfietspad tussen de turborotonde tot net voorbij de Tildonksesteenweg (aansluiting toestand 2012), met een breedte van 1.75m.

Op de turborotonde zelf worden enkelrichtingsfietspaden voorzien met een breedte van 1.75m, en oversteken dwars over de aansluitende takken, met oversteken uit de voorrang. Gelet op de grote verkeersintensiteiten die zowel op de N26 als op de Tildonksesteenweg aanwezig zijn, is dit een te verdedigen maatregel. Waar er voldoende ruimte is, kan de oversteek gebeuren in 2 tijden, met een opstelruimte van 2 tot 2.5m tussen beide rijrichtingen.

De bovenvermelde reeks fietspaden worden voorzien in gedeuvelde rode platenbeton, in aansluiting op de reeds aangelegde fietspaden langs de N26 in vorige fasen. De fietspaden worden gewapend ter hoogte van de voegen, om het grootste nadeel van betonnen fietspaden, met name de overgang tussen 2 niet gelijke kanten van de betonplaten, weg te werken. Op die manier verkrijgt een betonnen fietspad nagenoeg hetzelfde comfort als een asfalt fietspad.

Langsheen de N26 vanaf de rotonde richting Mechelen worden 2 enkelrichtingsfietspaden aangelegd met een breedte van 1.75m, aansluitend op het toekomstig profiel voor de geplande herinrichting van de N26 tussen Herent en Buken.

Langsheen het nieuwe tracé van de Tildonksesteenweg worden 2 enkelrichtingsfietspaden aangelegd met een breedte van 1.50m, dewelke zullen aansluiten op de bestaande fietspaden in de Tildonksesteenweg (in klinkers). Omwille van de beperkte aanwezige breedte in het nieuwe trace en de nood om een zone voor openbare verlichting en signalisatie mogelijk te maken, blijft de breedte beperkt tot 2 x 1.5m.

Bovenvermelde reeks fietspaden worden voorzien in zwarte asfalt. Deze keuze leunt enerzijds aan bij de keuze voor zwart asfalt in de definitieve herinrichting van de N26 tussen Herent en Buken in de komende jaren, en anderzijds voor de onzekerheid en noodzaak aan werken in het kader van aanleg van, en het aansluiten van nutsleidingen voor de toekomstige bedrijvenzone aan de Tildonksesteenweg waarbij lokaal de fietspaden nog zullen moeten worden open gemaakt om de nodige aansluitingen te maken. Een fietspad verharding in asfalt valt nu eenmaal sneller, beter en egaler te herstellen dan een betonverharding, en een nieuwe toplaag is met een beperkte kostprijs opnieuw gelegd eens de KMO zone in gebruik genomen wordt. De fietspaden worden voorzien van de nodige markeringen ten einde het doel duidelijk te maken. Er wordt bewust niet gekozen voor rode asfalt omwille van de kostprijs (5 x de prijs van klassiek asfalt) en omwille van de slechte kleurvastheid, waardoor het effect snel verdwijnt met de jaren.

vrijdag, april 21, 2017

Deus ex machina (4)

Sinds 23 februari zijn stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning gebundeld in de omgevingsvergunning.

Het zou procedures moeten vereenvoudigen, en er vooral voor zorgen dat omwonenden door procedureslagen geen projecten meer kunnen vertragen. Dat omwonenden alleen maar projecten kunnen laten stilleggen door het geklungel van deze overheid, laten we hier even buiten beschouwing.

De website van het omgevingsloket ziet er momenteel zo uit:


Vrijdag ging ik de plannen van de vernieuwing van de N26 'digitaal inkijken' in het gemeentehuis van Herent. Er werd voor het 'digitaal inkijken' een speciale ruimte ingericht, vlak aan de ingang en het onthaal.

Je kan de plannen inkijken via DIVO, dat is de afkorting van 'Digitaal Visualiseren van bouwplannen bij het Openbaar onderzoek', en je kan de software downloaden via het omgevingsloket.

Eerst waren er problemen omdat de viewer de grote documenten niet kon openen wegens een java overflow dinges ofzoiets. Je kon dan eens proberen om die plannen te openen in een apart venster want dat lukte soms wel, maar dan was de resolutie om te wenen.


Welke vlaamse onbenul heeft er überhaupt beslist dat vlaanderen nood heeft aan een eigen PDF-viewer die draait onder java? Gelukkig kon je met wat zoeken de plannen ook openen met een Adobe Viewer. Waarom men dit digitale inzien niet online organiseert op vlaams niveau zodanig dat iedereen dit van thuis kan bekijken op een computertoestel dat hij gewend is, zal mij wel altijd een raadsel blijven.

donderdag, april 20, 2017

Asperges

Ergens verstopt in Leuven,achter een venster zag ik een Knorr kratfiets staan, voorzien van een bijhorende houten Korr aspergekrat. Asperges zaten er al lang niet meer in.

Korr aspergekrat
Knorr kratfiets

zaterdag, april 15, 2017

Zelfdoen

Preventief snoeien.
Wetende dat de takken deze zomer minstens nog 50cm groeien, heb ik ze wat korter gemaakt zodat er één meter is tussen tak en rand van fietspad.
Lijnloperspad, voor
Lijnloperspad, na

Ongetwijfeld is dit ook nodig op andere plaatsen.

dinsdag, april 11, 2017

Deus ex machina (3)

AWV diende de bouwaanvraag in voor de herinrichting van de N26. Ze is nog tot 2 mei te raadplegen op het gemeentehuis van Herent.

Aan de oude Tildonksesteenweg blijft de verwarring tussen fietspaden en Herentse voetpaden groot: "aansluiten op bestaande toestand" onderaan op het plan is pure nonsens want daar zijn geen fietspaden.


Fietsoversteken over drie of vier rijstroken zonder degelijke middenberm zijn pure waanzin. Dit is niet doenbaar voor fietskarren en bakfietsen, of bij groepen fietsen. Wanneer beseffen Vlaamse ingenieurs dat niet iedereen met een "standaard" fiets rijdt?


zaterdag, april 08, 2017

Beste publieke ruimte

Zo werd het voorgesteld op het infopunt publieke ruimte voor de publieksprijs van 2017:
De historische Voer, een zijriviertje van de Dijle, is na meer dan een eeuw overwelving weer opengelegd. De Kapucijnenvoer is nu een aangename, groene verblijfsruimte. De chaotische verkeerssituatie is aangepakt en er werd een veilige schakel in de fietsas tussen de binnenstad, het sportkot en de Arenbergcampus gecreëerd.
©Tom D’Haenens

Veilige schakel? Fietsas? Sta me enige vorm van kritische twijfel toe.

Hieronder het antwoord dat ik ontving van de stedenbouwkundigen, op mijn vraag om de teksten wat meer waarheidsgetrouw te maken.
Beste Erik

Dank voor uw bericht en voor de interesse in de werking van Infopunt Publieke Ruimte.

De inzendingen voor de Prijs Publieke Ruimte gebeuren via een projectoproep. Ontwerpers en opdrachtgevers kunnen hiervoor een uitgebreid dossier (tekst, plannen en foto’s) indienen dat door een vakjury wordt beoordeeld. Daarbij gaat steeds aandacht naar de integrale kwaliteit van het project. Het is dus best mogelijk dat realisaties op sommige vlakken zeer goed scoren en op andere vlakken minder.
Gezien het grote aantal inzendingen is het onmogelijk om elk project ter plaatse te evalueren. De jury heeft in de tien jaar dat de Prijs Publieke Ruimte wordt uitgereikt zijn deskundigheid bewezen bij de selectie van de genomineerde projecten. We zijn ervan overtuigd dat de Kapucijnenvoer in zijn totaliteit en met zijn minpunten een zeer degelijk project is omwille van de inbreng van groen, water, rust en verkoeling in het stadscentrum.

De informatie die wordt aangeleverd voor het praktijkboek Publieke Ruimte (waarin de beste projecten worden gepubliceerd) is voor rekening van de inzenders.
Infopunt Publieke Ruimte respecteert de overeenkomsten met externe auteurs en de teksten zullen bijgevolg niet worden gewijzigd.

Vriendelijke groet,

... .....
adviseur publieke ruimte | stedenbouwkundige
hoofdredacteur 'publieke ruimte'
Welkom in Vlaanderen. De regio waar stedenbouwkundigen nog steeds bezig zijn om de publieke ruimte aan te passen voor autobestuurders en voetgangers, en waar fietsers steevast worden vergeten.

Stelletje klimaatleugenaars en greenwashers.

woensdag, april 05, 2017

Turbo

Er is nog meer turborotondegeweld op komst, bijvoorbeeld op de Brusselsesteenweg aan het oprittencomplex van den E314. Er zijn enerzijds fietspaden langs de Brusselsesteenweg, en anderzijds een alternatieve functionele fietsroute die de E314 volgt en die de Mechelsesteenweg verbindt met Gasthuisberg.

Op het plan hieronder de rechte Brusselsesteenweg met Leuven rechts en Brussel links. Er zijn plannen om de alternatieve functionele fietsroute te verleggen (onder E314 door, langs KBC territorium en dan met een brug de Brusselsesteenweg over of zoiets).

Wensbeeld Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, Geoloket Vlaams-Brabant
Hieronder de ontwerpplannen van de herinrichting van de Brusselsesteenweg: centraal gelegen de steenweg, met aanliggende ventwegen waarlangs de winkels bereikbaar zijn. De oversteekbaarheid van de steenweg voor fietsers gaat wel naar een ongekend dieptepunt, en ook de aansluiting van de alternatieve fietsroute blijft voorlopig een raadsel (het bestaande traject heb ik hieronder in oranje bijgetekend).

Plannen herinrichting Brsusselsesteenweg.

dinsdag, april 04, 2017

Deus ex machina (2)

Alle mobiliteitsproblemen van Herent centrum gaan opgelost worden naar aanleiding van de heraanleg van het kruispunt Omleiding x Mechelsesteenweg x Tildonksesteenweg. Zo zegt men mij.

Maar AWV Vlaams-Brabant en fietsinfrastructuur, komt dat ooit wel goed?

De bestaande situatie is inderdaad niet ideaal: de fietspaden van de N26 Herent-Buken zijn maar geschilderde fietsstroken, dat wordt verbeterd door ze vrijliggend te maken. De Tildonksesteenweg wordt uitgebogen en komt ook uit op het bestaande kruispunt met de Mechelsesteenweg, waar een rond punt wordt aangelegd.

In ontwerpfase zag het rondpunt er nog 'redelijk' fietsvriendelijk uit: maar één oversteek over drie rijvakken en drie over twee rijvakken.

In de presentatie die de inwoners kregen zag je plots een turborotonde: hier worden twee oversteekplaatsen van vier rijvakken zonder rustpunt in de middenberm voorzien, en twee oversteken over twee rijvakken.

De vieze gewoonte om fietspaden te laten aanschurken tegen de rijbaan tot aan de oversteek waardoor de fietsers eerst 180° achteruit moeten kijken om dan een plotse bocht van 90° te moeten maken om over te steken, is ook nog niet uitgeroeid.

Bestaande fietsinfrastructuur
Fietsinfrastructuur ontwerpplan
Fietsinfrastructuur presentatie inwoners

zondag, april 02, 2017

Deus ex machina (1)

Met kinderen op je eigen fiets rondrijden maakt je pijnlijk bewust van de mankementen van onze fietsinfrastructuur. Wanneer die kinderen dan zelf beginnen te fietsen moet je al wat afstand nemen en moeten zij hun eigen verantwoordelijkheid deels opnemen. Als ouder zit je daar nog dicht op en neem je de risico's er bij: je hebt vertrouwen in je eigen snelle reageren, net zoals de snelle autochauffeur dat heeft in zijn reactiesnelheid en dat van zijn bolide.

Maar soms is snel niet snel genoeg, en dan rijdt er ergens een auto of vrachtwagen over een kind. Weeral. En verandert er niets.

Wanneer je nog wat ouder wordt en je met je kleinkinderen fietst wordt je je nog pijnlijker bewust van de mankementen, omdat je al niet meer zo snel kan reageren, en omdat de mankementen nog altijd dezelfde zijn.

En dan is snel nooit snel genoeg, en dan rijdt er ergens een auto of vrachtwagen over een kind. Weeral. En verandert er niets.

Tot zover de theorie, nu wat praktijk.

Elke schooldag fietsen we van Wijgmaal naar Herent, en zelfs in de zone 30 knal in het centrum van Herent is er niet veel kinderfietsvriendelijkheid te vinden.

Er zijn twee grote problemen: druk sluipverkeer van/naar Brussel, en Herentse foutparkeerders.

Een foto-impressie van dat foutparkeren.

Wilselsesteenweg, Herent
Wilselsesteenweg, Herent
Wilselsesteenweg, Herent

De politie(k) van Herent wacht blijkbaar met handelen totdat er weeral een kind wordt doodgereden.

vrijdag, maart 31, 2017

Fietssnelweg Leuven Brussel

... is weer populairder geworden vertellen ze ons op het nieuws.

Er blijft echter nog wel veel infrastructurele nonsens die nog opgelost moet worden: te diepe goten bij het oversteken, onmogelijke bochten, onnodige hoogteverschillen, slecht onderhoud bermen, ...

De beelden op TV lieten alvast zien dat fietsers op stukken gewoon NAAST de fietssnelweg rijden.

Processiestraat, Wilsele

Wanneer komt er eens budget en visie om deze stommiteiten te verhelpen?

donderdag, maart 30, 2017

In de kelders van Kinepolis

Ik hoorde onlangs iemand sakkeren over de fietsenstalling van Kinepolis Leuven: waar ze vroeger vlak aan de deur naar de cinema was gelegen, was ze nu verplaatst richting inrit, waardoor je een groter stuk te voet door de parking moet wandelen.
De stalling zou dus wel groter geworden zijn, maar tegelijkertijd onveiliger.
Tijd om eens te gaan kijken.

Hmmmm.

De parking wordt tegenwoordig uitgebaat door Alfa Park NV, een firma die volgens zijn eigen website enkel een parking in Brugge uitbaat. Raar maar waar.

Werd de fietsenstalling uitgebreid? Vermits de betonblokken ook in de oude stalling stonden, vermoed ik van niet.

Er zijn geen beugels voorzien om je fiets aan vast te maken, enkel wielplooiende betonblokken
Er is geen afscherming achteraan en opzij met autoparking.
Er is camerabewaking in de parking, maar niet in het fietsgedeelte want de camera's die daar hangen zijn niet bekabeld. Ze dienen dus enkel als afschrikking.
In het parkeerreglement staat niets over fietsen.

Hallo Alfa Park? Is dit het nieuwe fietsparkeren?

Fietsenstalling Kinepolis
Wielplooiers, geen beugels
Camera één fietsenstalling: zonder kabel
Reglement enkel voor autoverkeer
Foute informatie voor fietsers bij het buitenrijden: fietser mogen wel naar links rijden
Camera twee fietsenstalling: kabel eindigt op stekker die niet is aangesloten

woensdag, maart 29, 2017

Wachtwagens

Geparkeerde vrachtwagens in woonwijken zijn problematisch. De andere Kris Peters schreef er al iets over.

Fietsersbond Herent luidde recent de alarmbel op de Omleiding over fout geparkeerde vrachtwagens of opleggers. Meerbepaald over dit stukje, waar het onderscheid tussen parkeerstrook en fietspad zeer onduidelijk is:


Wat zegt de wegcode over het parkeren van vrachtwagens en slepen?


Maar ook verderop waar het fietspad reeds verhoogd werd uitgevoerd is het moeilijk voor fietsers omdat er geen bufferstrook werd voorzien tussen boordsteen en fietspad. Een vrachtwagen of sleep die met zijn wielen tot tegen de boordsteen staat, hangt zo ook een stuk over het fietspad. Hopelijk houden de klunzen van AWV wel rekening met een bufferstrook wanneer ze binnenkort hier de fietspaden vernieuwen.dinsdag, maart 14, 2017

Spaanse Kroon

Volgens de nieuwste publicaties van Leuven is de Fiets Koning geworden te Leuven.

Hmmmm.

In de praktijk blijkt het verschil tussen blabla en boemboem nog altijd even groot als vroeger. Fietsinfrastructuur, dat is altijd iets dat er ooit eens zal komen. Het stadsbestuur blijft vooral beslissingen nemen met een voorruitperspectief.

Een voorbeeld.

Al meerdere keren werd in de media aangeklaagd dat de Brugstraat, die ooit de as van de fietssnelweg Leuven-Tienen zal vormen, vol met stilstaande auto's komt te zitten.Het probleem: files op de steenweg en sluipverkeer door de woonwijk.


Een simpele oplossing die al in 2015 werd uitgedokterd: de woonwijk opsplitsen in twee delen met ongeveer evenveel bewoners zodat sluipverkeer geen nut meer heeft. het autoverkeer op de toekomstige fietssnelweg wordt bovendien sterk beperkt.De inwoners uit de Spaanse Kroon, het grootste gebied rechts op de foto, zijn hiermee echter niet zo blij. Zij beschouwen de zone van de Brugstraat als hun "natuurlijke uitvalsweg".

Dit is de oplossing zoals ze nu voor ligt: de harde knippen worden vervangen worden door dynamische borden die de toegang regelen, en ANPR camera's die de overtreders beboeten.


Mooi, maar duur. Waar een harde knip in eerste instantie kan gerealiseerd worden door middel van enkele paaltjes of bloembakken, heeft dit slimme systeem heel wat meer budget nodig:
- ANPR camera's: aankoop en onderhoud hardware, licenties software
- dataserver: aankoop en onderhoud
- beheer whitelist van nummerplaten inwoners en vrienden
- verwerking van overtredingen en uitsturen van GAS-boetes, met de nodige opvolging
En dat allemaal voor automobilisten die absoluut door andermans straat willen rijden.

Dat alles staat in schril contrast met het aalmoesbudget voor fietsvriendelijke mobiliteitsoplossingen.

zondag, maart 12, 2017

Pizzafietsers

Een eerste gevolg van het nieuwe circulatieplan en van de uitgebreide voetgangerszone is dat pizzabrommertjes langzaam aan verdrongen worden door pizzabezorgfietsen.

Langzaam.

Waar speedelecs eerst werden verbannen uit de autoluwe zone, kwam het stadsbestuur daar al op terug. Zouden ze brommertjes nog gaan verbieden?

Die van King Slize waren de eerste, die zagen we gisteren (als reclame) rondfietsen.
Oude Markt, Leuven
Die van Domino's volgen enkele maanden later.
Diestsestraat, Leuven

Nu de rest nog.

Volgens Takeway.com zijn er een twintigtal pizzazaken in Leuven waar je je pizza kan laten bezorgen. Ik kleurde op het kaartje de bovenstaande al groen.


Zijn er nog pizzazaken die leveren per fiets?

woensdag, maart 08, 2017

Fietsherstelzuil (2)

Buiten die van de KUL vind je volgens mij nog geen fietsherstelzuilen in Leuven, alhoewel dat in de fietsbeleidsnota werd aangekondigd.

Wel zijn er nog enkele openbare fietspompen:
- fietsenstalling Station (VELO)
- fietsenstalling Rector De Somerplein
- Velo Hollestraat

Weet er nog iemand publieke fietspompen staan?