woensdag, februari 22, 2017

Vaartkommer en kwel (2)

Er wordt druk gewerkt om de omleiding voor fietsers te verbeteren: er werd een nieuwe helling gelegd in cement.

En tot dat uitgehard is moeten de fietsers maar een beetje op de rijbaan tussen de auto's gaan rijden.

Hadden ze niet eerst de fietsomleiding kunnen aanleggen vooraleer de kraan te verplaatsen?

Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven
Aarschotsepoort, Leuven

dinsdag, februari 21, 2017

Vaartkommer en kwel (2)

Sinds vandaag zijn de nadarhekken nog uitgebreid naar de oude spoorwegbrug. Het smalle gedeelte is voor de fietsers dus nog toegenomen.

maandag, februari 13, 2017

Hoe smal is de eenzame fietser

Volgens de diensten van het Vlaams gewest volstaat 1,00m breedte om alle fietsverkeer nu en in de toekomst aan te kunnen, tussen boordsteen en paaltjes, zonder marge.

Bestond er geen Vademecum Fietsvoorzieningen of zoiets?

Bovendien komen er op de fietsdoorgangen nog wat borden van het circulatieplan in de weg staan. Foei.

Vroeger durfden fietsers op deze punten nog de Ring over te steken, maar het lijnenspel impliceert dat dat niet meer mag. Dus braaf naar rechts fietsen en aan de volgende verkeerslichten in drie bewegingen oversteken en dan ben je aan de overkant. De fietsoversteekbaarheid van de Ring was al niet fameus, maar nu is het nog slechter geworden.

Dagobertstraat, Leuven
Dagobertstraat, Leuven
Henri Regastraat, Leuven
Henri Regastraat, Leuven

Update
Op 20 september zag het er nog zo uit:
Dagobertstraat, Leuven
Dagobertstraat, Leuven

dinsdag, januari 17, 2017

Krathufters halen slag thuis

De Amsterdamse krathufters slagen er eindelijk in om hun hoofdstad meer fietsparkeerplaats te laten voorzien, zo lees ik in de Volkskrant of De Morgen.

Ooit volgen andere fietssteden ...

zondag, januari 15, 2017

Fietsoversteekplaats

Er moet ooit eens een slimme wegbeheerder gedacht hebben: "Wanneer we de verkeersborden betreffende de voorgang eens OP de haaientanden plaatsen, dan vallen ze beter op en dan wordt de voorrang beter nageleefd."

Hmmm.

Ondertussen staan ze dik in de weg, en ben je als fietser meer bezig met niet tegen de paaltjes te rijden dan uit te kijken naar het n,aderende verkeer.

Kan Vlaanderen echt niet beter?
Herseltsesteenweg, Aarschot

En bij de voetgangers liep er ook iets mis.
Herseltsesteenweg, Aarschot

woensdag, januari 11, 2017

Vuntpad (2)

Ik ontving van een fietser uit Wilsele nog wat mailverkeer met onze stadsdiensten, ik geef ze even geanonimiseerd en chronologisch weer ter illustratie.
13 oktober 2014

Beste,
Als reactie op uw melding van een knelpunt voor fietsers op volgende locatie :

Vuntpad / Leuven / Vlaams-Brabant

Melden we u het volgende :

Geachte,

Het probleem is bij ons gekend. Wij wensen het Vuntpad te verbreden en zijn hiervoor bezig met het opstellen van het rooi- en onteigeningsplan. Zoals u kan vermoeden, zijn er onteigeningen noodzakelijk om een verbreding mogelijk te maken. Dergelijke procedures vragen minimaal 2 jaar tijd om te realiseren en zijn sterk afhankelijk van de minnelijke schikkingen. Een uitvoering zal ten vroegste mogelijk zijn in 2017.

Een structureel herstel van het fietspad is eventueel eerder mogelijk. Hiervoor dient de stad een open aanbesteding te organiseren. Momenteel wenst de studiedienst een apart programma voor fietsroutes te realiseren. Ik neem uw vraag mee op in de bespreking met het college. Uitvoering mogelijk in najaar 2015. Indien er een zeer lokaal probleem zich stelt, kan de dienst weg- en rioolbeheer voor een plaatselijke herstelling zorgen. U kan dergelijke problemen rechtstreeks melden via meldingen.wegen@leuven.be

Met vriendelijke groeten,

afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer stad Leuven
---------------------------------------
Beste,

Heel hartelijk dank voor dit supersnel antwoord!

Ik (en mijn kinderen) zijn blij dat er structureel werk zal gemaakt worden van dit fietspad, we gaan immers in de wijk erachter gaan wonen en zullen er dagelijks gebruik van maken.

Ik begrijp dat de heraanleg vaak iets van lange adem is.

Op korte termijn zou het afgraven van een kleine strook akker (30 cm breed bv) tot op de hoogte van de weg soelaas kunnen brengen. (uit ervaring weet ik dat boeren tot de laatste cm land gaan beplanten) Dit vermijdt dan toch tenminste dat de wielen van de fiets/fietskar in de gleuf tussen het pad en de beekkant terechtkomen en kan aan de kant van de akker uitgeweken worden zonder ongelukken.

Alvast hartelijk dank.

met vriendelijke groeten
------------------------------------------------
15 oktober 2014

Geachte,

Uw bijkomende suggestie ivm het Vuntpad is mij niet meteen duidelijk uit uw schrijven, maar ik zal voor de uitbreiding van het programma voor fietsroutes toch ter plaatse de situatie bekijken. Indien we tegemoet kunnen komen (eigendomsgrenzen), zullen we dit opnemen. Een verduidelijking mag u altijd bezorgen (foto, aanduiding op kaart). Alvast bedankt voor uw suggestie.

Met vriendelijke groeten,
-------------------------------------------------
6 november 2014

Beste,

Vooreerst mijn excuses voor het uitblijven van mijn antwoord.

We hebben net de verhuis achter de rug en ik vond geen tijd om te replyen.

In bijlage vindt u 2 foto's van het vuntpad kant akker; waarbij je kan zien dat de berm flink verhoogd is.

Uitwijken met een fietskar is dus onmogelijk en dit proberen aan de kant van de vunt zelf ga ik echt niet riskeren (drassige oever).

De derde foto toont het stuk dichtst van de aarschotsesteenweg waar de berm op gelijke hoogte ligt van het fietspad; ideaal dus. (groene pijl)

---------------------------------
24 september 2015

Beste,

Ik wou nog eens terugkomen op onze conversatie per mail van vorig jaar over de bereidbaarheid van het Vuntpad.

Zoals ik toen schreef, is dit pad momenteel te smal om veilig te kruisen (al dan niet met fietskar).

Dit komt ondermeer omdat je hoedanook niet kunt uitwijken omdat aan de ene kant de vunt loopt en aan de andere kant de boer zijn akker bebouwd tot op de rand van het fietspad en er dus een verhoogde berm is van 10 tot 20cm.

Ik opperde vorig jaar al om bijvoorbeeld deze verhoogde berm af te graven zodat je als fietser gemakkelijker kan uitwijken indien nodig.

U opperde iets van eigendomsrechten maar ik meen dat het afgraven geen probleem kan zijn voor de boer zeker nu een kraan (bij het uitdiepen van de vunt deze week) de rij aardappelen die het dichtst bij het fietspad heeft ingereden met zijn rupsbanden.

Willen jullie mijn voorstel op zijn minst overwegen. Zeker nu er steeds meer snelle elektrische fietsen rondrijden en een kruising de kans op ongelukken alleen maar verhogen.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet,
----------------------------------------
25 september 2015

Geachte,

Het fietspad werd in de gemeenteraad van augustus goedgekeurd voor een onderhoudsprogramma asfalt. Dit wil zeggen dat het comfort verhoogd wordt door een nieuwe toplaag. De verbreding zit momenteel in een onteigeningsprocedure. Deze moet nog voorgelegd worden aan de gemeenteraad en daarna beginnen de (helaas) vaak lange procedures indien er geen minnelijke schikkingen mogelijk zijn.

De provincie heeft het recht om in de 5  meter zone van de waterloop ruimte te benutten voor onderhoud waterloop, maar dit wil niet zeggen dat we het fietspad op andermans eigendom kunnen verbreden.

Uw vraag wordt dus zeker door onze diensten verder opgevolgd, maar het zal nog enige tijd duren vooraleer een verbreding mogelijk is.

Met vriendelijke groeten,
---------------------------------------------
25 september

Beste,

Bedankt voor het vlugge antwoord.

U begrijpt mij echter verkeerd, Ik bedoel hier echt niet een verbreding maar het niveleren van de rand van het fietspad zodat de eerst 30cm naast het fietspad even hoog is als het fietspad zelf (er zijn nu al grote stukken even hoog).

Wilt u zeggen dat het land van de boer dan loopt tot aan de borduur van het fietspad en de groene berm eigendom is van de boer?

Ik bezorg u een schema waardoor het wellicht duidelijker wordt. Het gaat mij om die verhoogde berm waardoor je eigenlijk bij het kruisen met een tegenligger met uw wielen bijna tegen die verhoogde berm zit.
Ik begrijp best de lange procedures van onteigening. Mijn voorstel is gewoon een verbetering van de bestaande situatie (op voorwaarde natuurlijk dat de groene berm niet de eigendom is van de landbouwer).

Alvast heel erg bedankt voor de opvolging.

Met vriendelijke groet,
---------------------------------------------------
25 september

Geachte,

Ik begreep uw vraag, maar dit is niet mogelijk omdat het fietspad momenteel al loopt over de eigendommen van de boer. De doorgang is geregeld in de atlas der buurtwegen op de huidige breedte. Geen enkele verzwaring van dit recht mag zonder toestemming van de eigenaar gebeuren. Hieronder kan u zien dat het huidige fietspad reeds volledig op eigendom van de aanpalenden loopt. (Rood = geselecteerde eigendommen die aangrenzen) De enige plicht van de boer momenteel is de beperkte breedte vrij te houden.

-------------------------------------------
29 augustus 2016

Beste,

Twee jaar terug hadden we een mailconversatie betreffende een structurele verbetering van het Vuntpad. Tijdens de speelstraat in de aangrenzende Jules Persoonsstraat gisteren vroegen meerdere bewoners zich af hoe het zat met de heraanleg/verbreding van het Vuntpad en met de "geplande" verbinding van het Vuntpad met het Lijnloperspad waardoor de bewoners van de wijk vanuit Leuven niet langer langs de drukke steenweg moeten fietsen.

Het is voor ons niet duidelijk via welk kanaal we ons moeten richten om dergelijke info te bekomen. Zelf heb ik dacht ik ruim een jaar geleden een enquête over fietsroutes vanwege de Stad Leuven ingevuld maar de beloofde feedback is er (nog) niet gekomen.
Daarom stelde ik voor om u nogmaals te contacteren met deze vragen.

Alvast heel erg bedankt

Vriendelijke groeten
------------------------
zondag 18 december 2016

Beste mevrouw,

Deze zomer had ik u reeds gemaild met de vraag of u al meer info had ivm het verbreden van het Vuntpad en de verbinding met het Lijnloperspad. (zie mail hieronder). Veel buren uit onze wijk maken gebruik van dit pad onder meer om hun kinderen op een veiligere manier naar school te brengen. Ik heb helaas van u geen antwoord mogen ontvangen.

Ondertussen ligt er een mooie brede brug over het opnieuw geasfalteerde Vuntpad en zou het leuk zijn dat deze opknapbeurt een verlenging zou krijgen in een Vuntpad dat een acceptabele breedte zou krijgen zodat tweerichtingsverkeer comfortabel en veilig kan gebeuren.

In bijlage een filmpje van hoe je best noch links noch rechts van het pad met één wiel van een geladen fietskar van het asfalt wilt geraken en al zeker geen tegenligger mag tegenkomen (in dit filmpje heb ik de fietskar niet bij).

Binnenkort houden we in de wijk een popup-nieuwjaarsdrink en ik had graag wat nieuws hierover kunnen vertellen.

Alvast bedankt,

Met vriendelijke groeten,

donderdag, januari 05, 2017

Privaatweg

Na de herstellingswerken vorige maand, ziet het wegdek er na de eerste grote regenpartij al als volgt uit:

Privaatweg, Wijgmaal
Privaatweg, Wijgmaal
Privaatweg, Wijgmaal
Privaatweg, Wijgmaal
Privaatweg, Wijgmaal

In de zijstraat is het nog erger. In deze druk gebruikte fietsverbinding is amper nog plaats om naast de alsmaar groter wordende plas te fietsen.
Molenpad, Wijgmaal

donderdag, december 29, 2016

Obscuur

Facebook is en blijft een ideaal medium om af te geven op andere weggebruikers.  

Van zodra het onderwerp verkeersveiligheid is, wordt al snel de vraag gesteld waarom zoveel fietsers  zonder fietsverlichting rijden.

Echte cijfers spreken dat tegen.
Bijvoorbeeld bij een fietscontrole in Gent waren maar 5% van de fietsers niet in orde met hun fietsverlichting. Meestal is dat cijfer groter en schommelt het rond de 10%. Bij scholieren durft dat op te lopen tot 30%.

Maar wat is eigenlijk het grootste 'probleem'.
De zichtbaarheid van fietsers?

Er worden elk jaar 'superoplossingen' voorgesteld die het 'zichtbaarheidsprobleem' volledig oplossen.
Volvo lifepaint was vorig jaar nog een gimmick maar zou dit jaar in volle productie gaan. Zo leggen ze dat uit:
Voor Volvo is veiligheid steeds een prioriteit geweest. Tegen het jaar 2020 willen we het aantal slachtoffers − in of door een nieuwe Volvo − reduceren tot nul. En omdat niet iedereen met een Volvo rijdt, hebben we een product ontwikkeld dat ook voetgangers en fietsers beschermt: Volvo Life Paint.
Maar zoals bij andere 'oplossingen' draagt de fietser hier altijd de verantwoordelijkheid voor zijn eigen bescherming. De verantwoordelijkheid van de chauffeur om zijn ogen open te trekken komt bijna nooit aan bod.

Maar er is meer.
Er zijn radikale fietsers die in stedelijk gebied weinig nut zien in fietsverlichting, omdat de hele binnenstad helder wordt verlicht en de zichtbaarheid daar niets te maken heeft met fietsverlichting.
En dat klopt nog ook, voetgangers hebben ook geen voetgangersverlichting.

Terwijl een fietser nog veel kan zien in het donker, kunnen chauffeurs dat al veel minder, omdat de autoruiten altijd verduisteren. Blank glas zorgt gemiddeld al voor 13% lichtverlies. Maar omdat we onze auto voornamelijk selecteren om er met de hele familie (hierbij sla ik ook mea culpa) 's zomers mee naar warmere landen te rijden, moeten we getinte ramen hebben omdat anders de airco niet opkan tegen de zomerse zon. Gelukkig legt een Europese richtlijn hierbij een ondergrens op aan de sterkte van deze zonnebril.
6.3.1.1.
De totale lichtdoorlatingsfactor ... daalt in geen geval:
6.3.1.1.1.
onder 70 % voor andere ruiten dan voorruiten die moeten voldoen aan de voorschriften inzake het gezichtsveld van de bestuurder in alle richtingen;
6.3.1.1.2.
onder 75 % voor voorruiten in het gedeelte dat op normale doorlating moet worden gecontroleerd, als omschreven in punt 9.1.2.2.
Om de veiligheid om te krikken verwachten zonnebrildragende chauffeurs vervolgens dat alles en iedereen zichtbaar moet zijn in de krachtige lichtbundel van hun voertuig, en vervallen ze al gauw in de 'mirakeloplossing' van verplichte fluohesjes met reflecterende stroken. Voor politiediensten is een dergelijke blaming-the-victim aanpak ook gefundenes fressen.

Maar kan het niet anders?
Wanneer worden auto's uitgerust met nachtzichtruiten?
Wanneer worden nachtbrillen verplicht? Alhoewel massaal verkocht zouden ze toch niet zo veilig zijn.
Zijn nachtzichtbrillen voor chauffeurs nog een utopie?

zondag, december 18, 2016

Kolonel Begaultaan (1)

Er komt een shortcut tussen de fietssnelwegen F8 en de F3. Joepie joepie.

De werken zouden starten op 12 oktober, dat is al twee maanden geleden, maar begonnen pas vorige week.

Je zal dan niet meer de Kolonel Begaultlaan oversteken aan het kruispunt van de Brandweg en dan nog een keer aan het kruispunt met de Processiestraat. Je zal dan de Brandweg kunnen oversteken en doorfietsen tot aan de Processiestraat.

Helaas is Leuven gestopt met informatie van openbare werken te publiceren, dus hebben fietsers er het raden naar of de toekomstige aanleg conform de criteria voor fietssnelwegen zal gebeuren, of dat het een schaampadje wordt in de aanloop naar de verkiezingen van 2018.

Brandweg, Wilsele
Brandweg, Wilsele
fietsoversteek over Kolonel Begaultlaan aan Brandweg, Wilsele
fietsoversteek over Kolonel Begaultlaan aan Processiestraat, Wilsele

De meeste fluostrepen kan ik wel plaatsen, maar wie kan zeggen wat dit dan wordt? Een extra oversteekplaats?

Kolonel Begaultlaan, Wilsele

vrijdag, december 16, 2016

Vuntpad (1)

Wat gebeurde er in hemelsnaam met de heraanleg van het Vuntpad in Wilsele? Ik liet hier al eens iets vallen.
In tegenstelling tot de titel van vorig bericht, is de breedte van het fietspad geen 90cm maar wel 125cm. Voor een dubbelrichting fietspad toch wel onder de norm van 175cm voor een enkelrichting fietspad. Het voelt niet alleen smal aan, het is ook smal.

Breedte
Er is op veel plaatsen voldoende breedte aanwezig, maar die werd niet gebruikt. Waarschijnlijk heeft dit te maken met onteigeningen die nog moeten gebeuren. Spijtig dat men daar dan niet mee begonnen is in 2006 toen de Aarschotsesteenweg werd vernieuwd, en waar toen beloofd werd dat het Vuntpad na deze werken breder zou heraangelegd worden.

Aarschotsesteenweg x Vuntpad, Wilsele
Overloopstraat x Vuntpad, Wilsele
Vuntpad, Wilsele
Dijkstraat x Vuntpad, Wilsele
 
Vuntlaan x Vuntpad, Wilsele

Brug
Over de Vunt ligt een brug van wel 12m lang, terwijl de beek toch maar 3m breed is. Vermoedelijk was ze eerst veel schuinser ingetekend waarbij die lengte nodig was, en is het traject later aangepast. Bovendien zet men de paaltjes om het autoverkeer tegen te houden waar de fietser een bocht neemt, iets wat al jaren wordt ontraden.
Vuntpad, Wilsele
Vuntpad, Wilsele

Aansluitingen
Diverse aansluitingen zijn niet op maat van de fiets aangelegd:
- Overloopstraat, zie tweede foto van boven: reeds jaren trekken fietsers hun (olifanten)sporen in de berm. Voor een goede ontwerper is het dan ook duidelijk waar er verharding moest komen. "Maar wat niet is, kan nog komen!" denk ik dan positief blijvend. Bij de verbreding van het pad kan dat nog aangepakt worden.
- Overloopstraat: hier is ook een brede verbinding gemaakt die niet direct voor fietsers bedoeld is, vermits de boordsteen niet werd verlaagd. Het verbodsbord dat het autoverkeer tegenhoudt staat vlak voor de brug in plaats van aan de rand van de straat.
Overloopstraat x Vuntpad, Wilsele
- Vuntpad en brug: door de lange brug verloopt de aansluiting dubbel geschrankt.
Vuntpad, Wilsele
Voor fietsers die het Vuntpad volgen ziet dat er bijgevolg allemaal raar uit.
Overloopstraat x Vuntpad, Wilsele
- Het fietspad met de brug is het verlengde van de Jules Persoonsstraat, maar de knip werd niet geplaatst waar de bewoning eindigt, maar wel in de bocht vlak voor de brug.

Jules Persoonsstraat, Wilsele
- De fietsers via het Eegveld moeten maar wat boordsteenspringen en voetpadrijden.
Eegveld, Wilsele
Een impressie van hoe het is geworden, en hoe het had kunnen zijn. Dit ter illustratie van het principe dat blind investeren in fietsinfrastructuur  niet automatisch goede fietsinfrastructuur oplevert. Integendeel, zolang ontwerpers niet voluit kiezen voor de fiets, blijven ze infrastructuur aanleggen tegen de fiets.
Hoe het had kunnen zijn
Hoe het nu is

woensdag, december 14, 2016

Kerkweg (3)

Tijdens rioleringswerken werd de doorsteek aan de Kerkweg te Herent gebruikt als werftoegang.

Nadien werd ze voor fietsers opnieuw aangelegd.

Alhoewel, voor fietsers?

Er werd alvast geen rekening gehouden met de olifantenpaadjes die het gewenste fietstraject duidelijk maakten.

Ik maakte vervolgens een melding op 15 juni 2016:
doorsteek Kerkweg, Herent
doorsteek Kerkweg, Herent
doorsteek Kerkweg, Herent
Er staan paaltjes op het pad die geen enkele zin hebben en die het moeilijk maken om de bocht te nemen met de fietskar. Er staat al een niet-hinderend paaltje om auto's tegen te houden aan de aansluiting met de Kerkweg (zie foto). Om auto's aan deze kant tegen te houden zouden er paaltjes (of bakken) op de parkeerstrook moeten staan. Bovendien heeft de aansluiting haakse bochten wat het draaien met de fietskar moeilijk maakt.
Remedie: paaltjes op deze plaats verwijderen en verharding aanbrengen om de bochtstraal te vergroten zodat deze bocht comfortabel kan genomen worden met de fietskar.
In september kwam al het antwoord:
Betreft: N26 Leuven - Mechelen Gemeente Herent Kruispunt met Kerkweg Paaltjes VT/SM/HER/N26/7045 (0310-a)
Ons kenmerk: wvb-2016-mpf-00132
Geachte heer,
Uw bericht aan het “Meldpunt fietspaden” over de geplaatste paaltjes op het kruispunt van de N26 Leuven – Mechelen met de Kerkweg, heb ik goed ontvangen.
Het middelste paaltje zal naar achteren (weg van de gewestweg) verplaatst worden, zodanig dat fietsers met een fietskar hier gemakkelijker kunnen passeren. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
Bovenstaand antwoord leert alvast dat Vlaamse ingenieurs nog altijd geen verstand hebben van fietsinfrastructuur: fietsers vragen geen paaltjes en geen rechte bochten. Foei foei.

dinsdag, december 13, 2016

Hordenspringen voor gevorderden (2)

In Nederland, Vlaanderen en Brussel worden vaak fietssluizen gebruikt.

Maar wat is een fietssluis eigenlijk? En welk doel dient ze?

Het Vlaamse vademecum fietsvoorzieningen helpt ons niet verder. Er is geen fietsinfrastructuur met de naam 'fietssluis' te vinden. In hoofdstuk 4.2 komt het woord fietssluizen wel twee maal voor, maar enkel als typefout.

De benaming 'fietssluis' wordt voor meerdere infrastructurele maatregelen gebruikt, zo leert een kort onderzoek op Google. Het is een infrastructurele inrichting zijn die:
a) het fietsverkeer voorbij wachtende auto's sluist,
b) fietsers weghoudt uit voetgangersgebied,
c) autoverkeer weghoudt van trage wegen,
d) (brom)fietsers vertraagt op wegen voor gemengd gebruik,
e) autoverkeer vertraagt / aan de kant houdt en fietsers doorlaat

a) fietsers voorbij wachtende auto's aan kruispunten sluizen
In de Brusselse vademeca wordt het woord fietssluis gebruikt om een OFOS aan te duiden, een opgeblazen fiets-opstel-strook, waarmee de fietsers aan verkeerslichten voorbij / tussen de wachtende auto's kunnen fietsen en zo als eerste bij groen vertrekken. Dit gebruik komt niet buiten het Brussels gewest voor.

b) fietsers weghouden uit voetgangersgebied
Er zijn voetgangersgebieden waar fietsers niet gewenst zijn, en de wegbeheerder probeert dit vervolgens met fietssluizen infrastructureel af te dwingen.

Kris Peeters noemde in zijn boek Voorruitperspectief al "de verpaling van de openbare ruimte", en poneerde dat dit een officiële capitulatie was aan het oncontroleerbaar en onbeheersbaar geworden autosysteem. Verpaling is namelijk de vervanging voor een streng handhavingsbeleid. Het leert de automobilisten bovendien dat ze wel overal mogen rijden en parkeren waar geen paaltjes staan. Mutatis mutandis geldt dit ook voor fietsers. Handhaving is ook weggebruikers opvoeden, en dat laat zich niet verpalen.

Maar alle gebruikelijke oplossingen zijn ook gebrekkig: ofwel laten ze fietsers vlot door, ofwel belemmeren ze rolstoelgebruikers, rollators en buggy's. Er is maar één type infrastructurele maatregel die fietsers effectief tegenhoudt: de kissing gate, maar deze is nauwelijks toepasbaar in stedelijk gebied.
.
Een rake analyse van Eline uit Purmerend:
Een zoektochtje op google leerde mij al dat er eigenlijk geen hardware-oplossingen zijn voor het probleem fietsen in een voetgangersgebied.
Grappig genoeg heeft de gemeente zelf de enige oplossing al aangegeven: handhaving! En het goede nieuws is dat dat een rendabel plan zou zijn. Een bon voor fietsen in een voetgangersgebied bedraagt 55 euro momenteel. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar krijgen korting, zodat de boete 28 euro bedraagt. Het uursalaris van een duo handhavers is makkelijk terug te verdienen.

c) autoverkeer weghouden van trage wegen.
Hiermee wordt een harde knip bedoeld die fietsers doorlaat en autoverkeer tegenhoudt. Mobiel Vlaanderen heeft ooit een halfslachtige opsomming gemaakt van 'fietssluizen' om fietswegen af te sluiten voor autoverkeer, maar dit document is volledig voorbijgestreefd met de publicatie van een nieuwe dienstnota.

Op Vlaamse gewestwegen wordt sinds kort de veiligheid van ALLE weggebruikers nagestreeftd, en zijn paaltjes op fietspaden / fietswegen enkel in heel specifieke situaties nog toegelaten. Paaltjes om fietsers af te remmen zijn in de ban geslagen, ze zorgen immers voor ongemeen veel éénzijdige ongevallen

Voorbeeld uit Eeklo
Doel: Doorgaand verkeer op fietsroute vermijden, inclusief de integratie van kleine landschapselementen (KLE’ s).
Aanleg van een natuurlijke fietssluis.

d) (brom)fietsers vertragen / ontraden op wegen voor gemengd gebruik
Hiervoor wordt een variant van b) gebruikt, waarbij de doorgang ruimer wordt voorzien zodat (brom)fietsers enkel vertragen. Helaas zijn de gebruikte beugels of palen ook obstakels die gevaarlijk zijn voor fietsers. Nu de wegbeheerder eindelijk overtuigd is van vergevingsgezinde wegen, mogen fietspaden en fietswegen niet achterblijven.

De gemeente Bredene denkt zelfs dat een dergelijke fietssluis een ontbrekende  fietsvoorziening is, en dat er dringend een norm moest geschreven worden om ze aan te leggen. Foei foei.


Volgens een toegankelijkheidsgids uit Nederland moeten de beugels ver genoeg uit elkaar staan.
Toegankelijkheid fietssluizen

Om overlast van scooters en (racende) fietsers tegen te gaan, plaatst de gemeente op voet- en fietspaden soms fietssluizen. De werkgroep zet zich ervoor in dat de hekken van de fietssluizen ver genoeg uit elkaar worden geplaatst. De doorgang voor rolstoelers en scootmobiels blijft daardoor goed en veilig.

Bij de afdeling Realisatie en Beheer van de gemeente pleiten wij ervoor 1.5 mtr, aan te houden tussen de hekken en tussen de rand van het pad (stoeprand, muren of bosjes) en de kopse kant van de hekken. Ook is het van belang dat de bestrating bij de fietssluis zo veel mogelijk waterpas ligt; zo weinig mogelijk ‘afschot’, dus.
Nog een voorbeeld van bij de noorderburen:
Fietssluis moet veiligheid verbeteren
De gemeente Stein heeft een fietssluis geplaatst op de Driekoulenweg-Kilianusstraat in Nieuwdorp om zo gevaarlijke situaties tot een minimum te beperken. Het probleem was dat de fietsers en bromfietsers met een veel te hoge snelheid het aanwezige woonwijk in kwamen gereden. Hierdoor ontstonden er gevaarlijke situaties. Bromfietsers mogen er sowieso niet rijden. Door het plaatsen van de sluis wil de gemeente de snelheid van de fietsers reduceren en de toegang c.q. het gebruik door bromfietsers ontmoedigen. De gemeente verwacht dat gevaarlijke situaties met deze maatregel tot het verleden behoren.

Of een voorbeeld van bij ons:
Overijse - De gemeente gaat een houten fietssluis plaatsen aan de toegangsweg tot het Schaatbroekbos vanuit de Oude Abstraat.

Het natuurgebied van zo’n 5 ha is gemeentelijk eigendom. Sinds 1996 loopt er een natuurleerpad door het domein. Scholen kunnen er op vrijwillige basis aan natuureducatie doen. Blijkt nu dat quads en crossmotoren via het pad door het Schaatbroekbos naar de hoger gelegen Katleendreef rijden. De nieuwe fietssluis moet er nu voor zorgen dat gemotoriseerd verkeer uit het bos blijft.

e) autoverkeer vertragen / aan de kant houden
Dit is een constructie op de rijbaan die de fietser rechtdoor laat fietsen, terwijl het autoverkeer moet slalommen of van de fietsstrook afgehouden wordt.

Bijvoorbeeld:


Ook hier geldt weer dat een dergelijke constructie uiterst voorzichtig moet ontworpen worden, zodat dit niet tot éénzijdige ongevallen bij fietsers leidt. En dat men met alle fietstypes moet rekening houden, ook met fietskarren en bakfietsen.

Volgend verhaal ter illustratie:
Fietsersbond tegen fietssluizen Havenstraat
Bij de herinrichting van de Havenstraat zijn zes fietssluizen gepland. Geen goed idee volgens de Zaanse Fietsersbond.
Een fietssluis is een stukje fietspad dat door een verhoogd eilandje van de weg is afgescheiden.
De stukjes fietspad worden 1,60 m breed waardoor fietsers die naast elkaar fietsen worden gedwongen achter elkaar te fietsen. Het afremmen van auto’s geeft hinder voor fietsers volgens de bond.
Bij gladheid wordt niet gestrooid op het fietsgedeelte. Bij de kruising Havenstraat/Helsingborgstraat komt geen sluis maar een plateau.
De obstakels zijn gevaarlijk volgens de Fietsersbond.
De verhoogde eilandjes met afgeschuinde randen, kunnen tot eenzijdige ongelukken leiden. Naast de eilandjes blijft er een te smal wegvak van 3,50 m breedte over. Als daar een fietser rijdt is de mogelijkheid reëel dat hij door een tegemoetkomende auto opzij gedwongen wordt, zeker als het om twee naast elkaar rijdende fietsers gaat. En daaruit kunnen ongelukken voortkomen.
Maar naar verzuchtingen van de fietsersbond wordt vaak niet geluisterd, en vaak kiest de wegbeheerder voor een ongevalsverhogende weginrichting, met alle gevolgen vandien.
WORMER De gemeente Wormerland haalt per direct de betonblokjes en de fietssluis in de Engewormer weg.
Gisteren raakte een wielrenner daar zwaargewond toen hij één van de blokjes raakte en ten val kwam. Omdat het niet de eerste keer was dat er iemand gewond raakte door de blokjes en de sluis, hadden bewoners een belangenvereniging opgericht.

Dat, in combinatie met het ongeluk van gisteren, zorgt er nu voor dat de sluis en de blokjes weggehaald worden. "We willen een zo veilig mogelijke verkeerssituatie voor alle verkeersdeelnemers en gaan de situatie opnieuw bekijken", vertelt wethouder Frans Saelman. "Ik wens de betrokken wielrenner en zijn familie veel sterkte toe."
Hoe het spijtig genoeg afliep lees je hier.

Conclusie
Wanneer we vergevingsgezinde fietsinfrastructuur willen aanleggen, dan zijn alle obstakels en versmallingen op fietspaden en fietswegen te mijden. Enkel onder strikte voorwaarden kunnen zachte palen gebruikt worden om autoverkeer van een fietspad te houden. Handhaving kan niet één op één vervangen worden door de plaatsing van palen, aangezien dat een groot risico op éénzijdige ongevallen inhoudt.