maandag, oktober 10, 2016

Snor

Biowinkel inrichtende hipsters hebben soms een baard, en soms een moustache.
En Neuvice, Luik

zaterdag, oktober 01, 2016

Slothanger (2)

Vorig weekend liepen we wat rond in Luik. Fietsen was niet gelukt wegens niet op tijd een abonnement voor BlueBike aangevraagd. :(

De stationsstalling onder Luik Guillemins wordt duidelijk veel gebruikt, zelfs in het weekend staan er veel fietsen (en niet alleen BlueBikes).
station Luik Guillemins

Er hing ook een stevige slothanger, die duidt op veel gebruikers die er hun dure fiets achterlaten.
station Luik Guillemins

De stalling heeft ook een mooie oogvanger, die in Leuven niet zou misstaan.
station Luik Guillemins
station Luik Guillemins

woensdag, september 28, 2016

Hop off, hop on

Vandaag passeerde er weer een polemiek door de sociale media.


Deze fietskemel in de Brusselsestraat ligt er dan ook al meer dan 20 jaar te rotten. Vorig jaar hoorde ik de nieuwe studentenflik nog zeggen dat hij dit ging aankaarten op de werkgroep signalisatie. Noppes effect dus.

Wat zegt de website van Leuven de fietsroutes naar aanleiding van het nieuwe circulatieplan?Ik bekijk daartoe even de kaart met de belangrijkste fietsroutes in het centrum.

Het is onbegonnen werk om aan te duiden waar je wel en niet kan fietsen. Een poging: rood is enkelrichting of moeilijke doorgang, rode stippen op traject met venstertijden, gele bollen waar er nog wat ontbreekt, blauw zijn kasseien, ...

Momenteel stuurt men deze fietsroutes nog dikwijls zomaar over kasseiwegen, of door éénrichtingstraten.

Kasseien
- OLV-straat
- Drinkwaterstraat (die stopt aan trapjes)
- Redingenhof
- Half Maartstraat
- Handbooghof
- Sluisstraat (in heraanleg)
- stukje Schapenstraat

Eénrichting voor fietsers
- stukje Brusselsestraat tussen Tielemanslaan en Amerikalei, waarover de polemiek
- Vaartstraat
- Blijde Inkomsstraat

Allez, er is nog werk aan. Dringend.

maandag, september 26, 2016

Fietskunst

Toen we in het zuid-Franse Montpellier rondliepen, zagen we wel fietsen maar niet veel fietsers.

Misschien omdat de studenten er nog niet waren.

Misschien omdat het te warm was op te fietsen.

Misschien omdat er niet veel fietsers zijn in Montpellier.

Maar we zagen er wel fietskunst.

Er is dus op zijn minst al één fietskunstenaar.

Montpellier
Montpellier

vrijdag, september 23, 2016

Nonante

Op een stukje Lijnloperspad en het Vuntpad werd de oude, gescheurde en gebrokkelde asfalt afgeschraapt.
Lijnloperspad, Wilsele

Ik dacht dadelijk: ze gaan de fietsverbindingen eindelijk eens opwaarderen naar versie 2.0 want dat wordt al jaren beloofd.

Maar mis: het stuk dat zichtbaar was betreft een herinstallatie van versie 0.90, zonde van het geld.
Vuntpad, Wilsele
Vuntpad, Wilsele
Typische een PEBKAC error.

Wanneer alles geasfalteerd werd zal ik er ter controle nog eens langsfietsen.

Fietsinfrastructuur in Leuven: het wordt tijd voor een system reboot!

woensdag, september 21, 2016

B.o.o.r.d.s.t.e.e.n.

Nieuwe woonblok aan de Vaartkom.

Nieuwe straat ook, een woonerf nog wel.

Met doorgang voor fietsers en voetgangers!

Wie vind de fout?
Havenkant, Leuven

vrijdag, september 16, 2016

Truken van de foor

Tijdens de periode van Leuven Kermis proberen kotbazen alle onverhuurde koten alsnog snel snel vol te krijgen.

Een alerte Leuvenaar deelde deze verkoopstruc op Facebook:

Maar dat is zeker geen alleenstaand geval.
Naamsestraat, Leuven

Is het echt duurzaam om het overschot aan parkings binnen de ring te gebruiken om de studentenmobiliteit te automobiliseren?

Want dan lees je dit op Facebook


Ondertussen moet volgens de parkeerverordening voor inwoners nog altijd maar één fietsstallingsplaats per woongelegenheid voorzien worden, wat niet echt getuigt van een duurzaam mobilitetisbeleid.

dinsdag, september 13, 2016

Dubbel

Met de graduele implementaie van het circulatieplan in het centrum zijn er volop opportuniteiten om BEV's in te richten in straten die daarvoor te 'gevaarlijk' waren om fietsers in tegenrichting toe te laten.

Toch volgens de mening van de verkeerspolitie, want de straten rond het Ladeuzeplein bijvoorbeeld zijn altijd breed genoeg geweest om autoverkeer in twee richtingen toe te laten.

Dat fietsers hier tot nu toe niet in tegenrichting mochten rijden deed menig fietser af als het obligatoire 'fietsertje pesten', iets wat Leuvense politieagenten blijkbaar nodig hebben om stoom af te blazen wanneer ze ergens door gefrusteerd zijn.

Op de foto is nog een stukje 'fietsers afstappen' mentaliteit te zien.
Ladeuzeplein, Leuven

Ik kijk samen met alle Leuvense fietsers uit naar een fietsvriendelijke binnenstad!

maandag, september 12, 2016

No-no-no-bike zone (3)

Het aanvullend reglement betreffende de voetgangerszone werd vrijdag aangepast omwille van een verkeerde straatnaam:
Door een foutieve opname van een straatnaam dient het dossier 2016_CBS_05063 (het aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen - Betreffende de voetgangerszone (type 1 - F103) in de binnenstad van Leuven van 19 augustus 2016) aangepast te worden. De borden F103 en F105 worden op het kruispunt van de Parijsstraat met de Sint-Barbarastraat geplaatst en niet met de Sint-Annastraat. 
Voor de rest is er nog altijd enkel sprake van één grote voetgangerszone met venstertijden voor fietsers. Daar zakt mijn broek van af.

dinsdag, september 06, 2016

Aangereden

Dit lazen we in het Laatste Nieuws?

Fietser aangereden

Een 37-jarige fietser uit Kessel-Lo is donderdag omstreeks 17 uur gewond geraakt toen hij op de Diestsevest in Leuven aangereden werd door een auto. De fietser stak de rijbaan over ter hoogte van de Van Monsstraat, op de daarvoor voorziene oversteekplaats. Een vrachtwagen stopte op de rechterrijstrook, maar een auto die op de linkerrijstrook reed, merkte de fietser te laat op. De dertiger hield er een gebroken vinger en een geschaafde elleboog aan over. Hij werd naar het UZ Gasthuisberg gebracht.
Hmmm.

'De daarvoor voorziene oversteekplaats' werd al even daarvoor weggefreesd, waardoor het voor chauffeurs nog onduidelijker is dat er daar ook fietsers kunnen oversteken. Het Vlaamse gewest is meer bezorgd over de doorstroming van het autoverkeer, dan over de veiligheid van fietsers.

Minister Ben Weyts, uw mobiliteitsbeleid stinkt!

maandag, september 05, 2016

No-no-no-bike zone (2)

In het centrum werd het voetgangersgebied uitgebreid. Alleen de echte voetgangerszone wordt met één straat uitgebreid, daar rond komt een pseudo-voetgangersgebied. Zo legt Leuven het uit:
Twee zones
Het voetgangersgebied bestaat uit twee zones:

Voetgangerszone type 1: de winkel-wandelstraten
Voetgangerszone type 2: de andere autovrije straten waar iets meer uitzonderingen gelden.
Ikzelf zou bij het tweede type niet durven spreken van voetgangersgebied, omdat de voetganger er geen voorrang heeft. Artikel 42.4.4 blijft er onverminderd geldig.
42.4.4. Op de plaatsen waar het verkeer noch door een bevoegd persoon, noch door verkeerslichten geregeld wordt, mogen de voetgangers zich slechts voorzichtig op de rijbaan begeven en met inachtneming van de naderende voertuigen.
Omwille van alle veranderingen werden veel aanvullende reglementen vernieuwd, ook dat van de voetgangerszone. En wat las ik daar?
2016_CBS_05063 - Aanvullend reglement houdende verkeersmaatregelen - Betreffende de voetgangerszone in de binnenstad van Leuven - Goedkeuring

De reglementering betreffende de voetgangerszone wordt gesignaleerd met de verkeersborden F103 (begin van een voetgangerszone) en F105 (einde van een voetgangerszone) op onderstaande locaties:

F103 (uitgezonderd laden en lossen van 6 tot 11u en van 18.30 tot 20.30u, fietsen toegelaten van 18.30 tot 11u):
- (en dan een hele lijst met straten)
Het gehele voetgangersgebied zou dus voor fietsers ontoegankelijk worden tussen 11u tot 18u30, wat een nieuwe beperking zou betekenen voor de Grote Markt, Parijsstraat, Brusselsestraat, Naamsestraat, Tiensestraat, Vital Decosterstraat en Vanderkelenstraat. Niet echt 'meer ruimte voor fietsers' zoals er in de folder over het circulatieplan wordt beweerd.

Vier geleden trad eenzelfde verwarring ook al eens op.

Ik vroeg verduidelijking aan de verkeerspolitie, maar die bleken niet echt fietsvriendelijk.
Wat betreft het juiste bord voor de voetgangerszone: het gaat om het bord dat in het aanvullend reglement wordt vermeld, dus dat bord waarbij er niet kan gefietst worden tussen 11 en 18u.
Later bleek dat er weldegelijk een fout werd gemaakt door de verschillende regimes die er bestonden binnen de voetgangersgebieden in één zone met venstertijden te gieten. Er komt een nieuw aanvullend reglement, en de (verkeerd bestelde) borden worden aangepast zodat de vroegere regeling behouden blijft:

  • Muntstraat: fietsen nooit toegelaten
  • Diestsestraat en Mechelsestraat: fietsen toegelaten buiten venstertijden
  • Andere voetgangerszones: fietsen toegelaten

zaterdag, september 03, 2016

Bloempot

Sinds kort heeft Leuven ook echte fietsstraten, waar fietsers zich koning mogen voelen. Voorlopig zijn ze nog bedoeld voor alerte fietsers.

Damiaanplein, Leuven

Waar mag de fietser fietsen in een fietsstraat?
Artikel 22novies. Verkeer in fietsstraten
In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan opengesteld is in beide rijrichtingen.
Afgezien van het archaïsche taalgebruik lezen we a) dat er een rijbaan moet zijn, en b) dat deze helemaal voor de fietsers is.

Hoe ziet de vernieuwde Parijsstraat er nu uit?

Parijsstraat, Leuven
Parijsstraat, Leuven

Er staan echter dikke bloembakken op de rijbaan, de hele breedte gebruiken is er dus niet bij: elke bloempot vormt een flessenhals voor het fietsverkeer.

Ontbreken hier nog voorrangsborden B21?

woensdag, augustus 31, 2016

Leuven Fietsvrij

Er is een nieuw circulatieplan in Leuven, dat vooral het autoverkeer aan banden wil leggen en meer plaats maakt voor fietsers en voetgangers.

Iets daarvan was al te merken op de Autovrije Zondag van 28 augustus, toen een deel van het circulatieplan werd ingevoerd.

Ik fietste met de kinderen naar het Damiaanplein, in de hoop wat fietswielen kwijt te geraken op het geefplein. In de Ridderstraat, een toekomstige fietsstraat notabene, werd ons al de weg versperd.

Ridderstraat, Leuven
Verderop aan de Blauwe Hoek was het weer van dat.
Blauwe Hoek, Leuven
Blauwe Hoek, Leuven

Kunnen straten niet voor auto's afgesloten worden zonder ook de fietsers te pesten?

woensdag, augustus 10, 2016

Spotty antidiefstalkit

Al jarenlang is het praktijk om je rijksregisternummer in je fiets te laten graveren ter bestrijding van fietsdiefstal. Het werd enkel gebruikt om eigenaars van gevonden fietsen op te sporen, en niet om rondrijdende fietsen te controleren. Het afschrikkend effect blijft beperkt.

Met de gewijzigde GAS-reglementering heeft dit graveernummer ook een tweede functie: door middel van je rijksregisternummer kan je een GAS-boete aangesmeerd worden wanneer je je fiets 'verkeerd' parkeert.

Een anti-fietsdiefstal project van Bpost stopte wegens te bewerkelijk
.
Het was namelijk niet zo dat de postbode maar in de buurt van een gestolen fiets moest komen, hij moest er effectief de scanner voor gebruiken en op de fietsen richten.

Voor gestolen fietsen is er nu ook Spotty.

Ik zocht het even uit.

Je ontvangt in je bestelling een kit om 2 fietsen te labelen. Op de website staat ook een video als voorbeeld. Het aanbrengen van de ets-labels was inderdaad zo gemakkelijk als werd voorgesteld.OK. Voor het tweede deel van de test moet ik nu wachten tot één van de twee fietsen 'verloren' gaat.

Het diefstal-ontradend effect lijkt me even groot als bij het graveren.

maandag, augustus 08, 2016

Evaluatie Cyclosafe

Cyclosafe is er al even niet meer. Op een publieke evaluatie van Cyclosafe, het Bpost project om fietsdiefstal te bestrijden, moeten we niet wachten omdat de informatie blijkbaar te vertrouwelijk is. Het zou nochtans goed zijn dat er rekening mee wordt gehouden bij haalbaarheidstudies van nieuwe anti-diefstal systemen. Vooral omdat er toch ook een hoop overheidsgeld in werd gestoken. Was er niet zoiets als openbaarheid van bestuur?

Het mislukken is de schuld van de consument die het systeem te weinig kocht, of van fietsendieven die te weinig fietsen stelen. Alhoewel, 160.000 gestolen fietsen per jaar, dat is veel te veel.

Uit de verslagen van de kamer van Dinsdag 08-12-2015:
06 Vraag van de heer Gilles Vanden Burre aan de vice-eerste minister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post over "het stopzetten van CycloSafe" (nr. 5383)

06.01 Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Eind juni liet bpost weten dat het CycloSafe, een service voor het opsporen van gestolen fietsen, stopzet, omdat er volgens het postbedrijf te weinig vraag naar is. Hoe verklaart bpost dat er zo weinig geïnteresseerden zijn (500 klanten in 10 maanden tijd)? Werd er vooraf een haalbaarheidsstudie uitgevoerd? Zo ja, welke risico's kwamen er uit de studie naar voren? Zal er in de toekomst een soortgelijke service worden ontwikkeld? Wat is het geraamde kostenplaatje voor bpost van dit teleurstellende project?

06.02 Minister Alexander De Croo (Frans): Aangezien CycloSafe geen onderdeel is van de universele dienstverlening, noch van de diensten van algemeen economisch belang, kan ik enkel verwijzen naar de mededeling van bpost. Daaruit blijkt dat bpost in staat is om die dienst efficiënt uit te bouwen, maar dat de vraag onvoldoende is gebleken. Alle klanten en deelnemende fietshandelaars zullen door bpost worden vergoed. Zoals bij alle projecten van bpost werd er vooraf het nodige analysewerk verricht. Die informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd. Ik weet niet waarom er geen interesse was bij de consumenten, dat zult u aan hen moeten vragen.

06.03 Gilles Vanden Burre (Ecolo-Groen): Het leek toch wel een innovatief systeem te zijn. We zullen onze ogen openhouden voor eventuele soortgelijke initiatieven in de toekomst.
Het klonk op de raadscommisie veiligheid van 1 april 2015 van stad Mechelen, waar de uitrol van Cyclosafe werd besproken, nog positief:
2. Project van bpost 'CycloSafe' (toelichting door Nathalie Van Mulder, bpost), in aanwezigheid van Werner Van Herle, preventieambtenaar en Ellen Van den Broeck, politie.

Bpost gaat op zoek naar nieuwe duurzame opdrachten voor de postbodes omwille van de daling van de ‘postale volumes’. Enkel voorbeelden: inschrijven voertuigen en aanmaken nieuwe nummerplaten, verwerking van flitsboetes, aan huis leveren van boodschappen (www.combo.be).

Via een samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken is Bpost gestart met het ontwikkelen een systeem om fietsdiefstallen te voorkomen en gestolen fietsen terug te vinden. Dit is uiteindelijk Cyclosafe geworden. De FOD ondersteunde het systeem indien het ontradend werkt, gemakkelijk in gebruik is en lokaal verankerd kan worden.

Cyclosafe is reeds operationeel in Brugge, Gent, Antwerpen, Leuven en Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Binnen enkele weken wordt cyclosafe uitgerold naar andere belangrijke Vlaamse steden, waaronder Mechelen.

Cyclosafe wordt via fietshandelaren (nu reeds 2 in Mechelen) verkocht. Het systeem bestaat uit 3 componenten:
1. omhulsel met RFID chip (vergelijkbaar met passieve chip in kleding). De duurzaamheid van het omhulsel is op verschillende manieren getest. Zonder zichtbare schade is de chip niet verwijderdbaar.
2. Registratie bijgeleverd certificaat op de website https://cyclosafe.bpost.be/nl. Bij verkoop tweedehands kan dit certificaat worden doorgegeven.
doorgegeven.
3. Detectie openbare, publiek toegankelijke plaatsen door postbode die er vrijwillig voor kiest om een deel van zijn/haar reguliere postronde te vervangen door een “cyclosaferonde”.
Dat is het scannen van fietsen op vooraf – in samenspraak met de lokale politie en de stedelijke diensten - gedefinieerde hotspots of verzamelplaatsen. De postbode is uitgerust met een scanner en een smartphone (voor internetverbinding). Bij een “positieve hit” wordt in realtime de geolocatie van de verloren gemelde fiets doorgestuurd naar politie. Enkel indien gescand wordt in depots van verloren fietsen, krijgt de eigenaar rechtstreeks een mail van Cyclosafe. Belangrijk is natuurlijk dat de eigenaar wiens fiets gestolen of verloren is, dit zelf on-line ingeeft. Bij deze procedure is het pv-nummer geen verplicht veld (technische reden). De eigenaar wordt wel aangespoord om aangifte te doen (link naar police-on-web is op de website voorzien).

De start in Mechelen is onafhankelijk van het aantal verkochte cyclosafes. Bpost zal instaan voor de promotie en verkoop. Vanaf 20/04/2015 start de actieve verkoop in de postkantoren. Een kit kost 29,99,- euro inclusief dienstverlening voor 3 jaar (verlengbaar tegen betaling). Er zijn momenteel 2.000 verkochte cyclosafes, waarvan er 500 geregistreerd (handelaren hebben ingekocht maar nog niet doorverkocht, vandaar het verschil). Op de vraag hoeveel fietsen zijn teruggevonden via het systeem is 1 voorbeeld gegeven. Hoe meer cyclosafes er verkocht worden, hoe krachtiger het systeem is. Leuven merkt daarenboven een positief, ontradend effect van de zichtbare sociale controle door postbodes op hotspots.
Hmmm. Noteer het gebruik van het woord 'vrijwillig' hierboven, iets wat nooit in de verkoopspraatjes werd toegelicht. Daar werd eerder verteld dat de postbode maar in de buurt van een fietsenstalling moest passeren en hupla, de gestolen fietsen werden automatisch herkend.

Misschien kan Leuven ook 'een positief, ontradend effect van de zichtbare sociale controle op hotspots' bekomen door vrijwilligers van de politie op de fiets te zetten en die wat meer langs of door fietsenstallingen te laten fietsen. Of van de de stadswachten bijvoorbeeld.

zaterdag, augustus 06, 2016

Rotterdam:Athina

In een internationale winkel van natuurlijke bedden en accessoires, zagen we deze zomer een degelijke fiets uit Grieks eikenhout staan.

Zelf heb ik er nog niemand mee zien rondrijden, maar in Griekenland wordt er in groep mee gefietst!

Westblaak, Rotterdam
Westblaak, Rotterdam

donderdag, augustus 04, 2016

zaterdag, juli 30, 2016

Hobbels

Vorig jaar fietsten we nog hobbelsgewijs door het Westduinpark, onderweg tussen Kijkduin en Den Haag. Het nut van deze dubbele hobbels ontging ons, vermits er weinig strandgangers ons pad kruisten.

Cort van der Lindenpad thv Strandslag 9, Den Haag
Cort van der Lindenpad thv Strandslag 9, Den Haag
Cort van der Lindenpad thv Strandslag 9, Den Haag

Dit jaar fietste het al iets comfortabeler. Gedragsverandering aan fietsers opdringen door comfortverlies met ribbelstroken of verkeersdrempels, dat werkt helemaal niet en het is bovendien nog gevaarlijk ook.

Er liepen nu wel veel strandgangers rond, maar er was voldoende zichtbaarheid en iedereen hield rekening met elkaar. Verstrooide mensen werden plots weer alert na het horen van belgerinkel.

Cort van der Lindenpad thv Strandslag 9, Den Haag
Cort van der Lindenpad thv Strandslag 9, Den Haag
Cort van der Lindenpad thv Strandslag 9, Den Haag

De fietsers die geen rekening willen houden met overstekende voetgangers vertragen ook niet voor drempels, integendeel, want de beste manier om hobbels te overwinnen is net door sneller te fietsen. Hun fietsen zijn om gewicht te besparen vaak ook niet uitgerust met een fietsbel.

donderdag, juli 28, 2016

zondag, juli 24, 2016

Rent a krafthufter bike

Wie gewend is om dagdagelijks met een fietskrat rond te fietsen, kan dat ook op vakantie.
Westblaak, Rotterdam