zaterdag, juli 14, 2018

Ondertussen aan Wijgmaal Station

Er is al heel wat water door de Dijle gevloeid tijdens het bedenken wat er met het stationsgebouw van Wijgmaal kan gebeuren. Dat wordt nu stilaan duidelijk, er was ook een open oproep voor ideeën voor het inrichten van de gemeenschapsruimte.

Maar ook aan het stationsplein is nog wat werk: het is nu een de facto auto plein waar voetgangers en fietsers in de verdringing komen, zeker net voor en na de schooluren van de Zonnewijzer.

Grote oorzaken zijn de rijrichting van de Stationsstraat, en het wachten van de lijnbussen midden op het plein.

Bestaande toestand stationsplein Wijgmaal.
Autobestuurders en fietsers rijden links of rechts van de wachtende bus, wat voor conflicten zorgt, en pendelaars/schoolgaande jeugd steken het plein ook diagonaal over.

Daarom een eerste voorstel:
- duidelijkere rijrichtingen
- meer plaats voor voetgangers
- meer plaats voor groen
- geen vermindering aantal parkeerplaatsen
- fietssluizen aan spoorwegovergang

Eerste voorstel herinrichting stationsplein Wijgmaal

Ook een tweede voorstel:
- vermindering aantal parkeerplaatsen: enkel nog plaatsen voor cambio en MV op het plein zelf
- duidelijkere rijrichtingen en rotonde ter hoogte van de Privaatweg
- nog meer plaats voor voetgangers
- nog meer plaats voor groen
- fietssluizen aan spoorwegovergang
Tweede voorstel herinrichting stationsplein Wijgmaal


vrijdag, juni 29, 2018

Groen is gras

Dit kwam ik vorig jaar tegen op kunstgrascentrum.be :

Kunstgras in publieke werken maakt veiliger
De randen van paden blijven mooi strak en begaanbaar. En het zicht blijft gegarandeerd. Verder is het voordeel dat fietsers niet gelijk in de zachte berm belanden als ze moeten uitwijken of om andere reden in de berm terecht komen. mochten er tegenliggers tegemoet komen die het hele pad gebruiken. Men kan veilig uitwijken op het kunstgras.
Uit de ziekenhuisregistratie blijkt dat 60 procent van alle ernstig verkeersgewonden onder fietsers slachtoffer is van een enkelvoudig fietsongeval. En jaarlijks worden veel fietsers na enkel­voudige fietsongevallen behandeld op de Spoedeisende Hulp. Van de weg afraken en botsen tegen trottoirbanden of ten val komen in de berm is één van ongevalsoorzaken. Daarom is het belangrijk om bermen goed te laten aansluiten op de verharding zonder hoogteverschil en obstakels in de bermen te vermijden, aldus luidt een aanbeveling van het Fietsberaad.
Heeft iemand dit al eens gezien?

woensdag, juni 27, 2018

Eén olifant, twee olifant, drie olifant

Er ontstaan olifantenpaadjes waar de hoeken te recht zijn, er ontstaan olifantenpaadjes om hoeken af te snijden, dat wist ik al. Maar dat er ook olifantenpaadjes ontstaan om het fietsen wat op te leuken, dat was nieuw voor mij.

Gewone olifantenpaadjes:

Marie-Elisabeth Belpairestraat, Kessel-Lo
Marie-Elisabeth Belpairestraat, Kessel-Lo

Olifantenpaadje met avontuurlijke zoenk:

Marie-Elisabeth Belpairestraat, Kessel-Lo

zaterdag, juni 23, 2018

Autoverkalking

Moest Leuven een stad zijn met een hart voor de fiets, en moest Vlaams-Brabant een provincie zijn met een hart voor de fiets, dan had ik misschien dit persbericht kunnen lezen:
Provinciedomein Kessel-Lo vernieuwt inkomzone Eénmeilaan i.s.m. stad Leuven

Eerste spadesteek fietskampeerterrein in Leuven
Dinsdag 15 mei 2018 — Het Provinciedomein van Kessel-Lo start met de herinrichting van zijn inkomzone aan de Eénmeilaan. Deze inkomzone krijgt een nieuw uitzicht met een nieuwe parking, een fietspad en een fietskampeerterrein. Om te voldoen aan de specifieke vraag naar logiesmogelijkheid voor fietskampeertoeristen zetten de provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven het licht op groen voor de aanleg van een nieuw fietskampeerterrein in het Provinciedomein.

Herinrichting inkomzone Eénmeilaan
Het Provinciedomein van Kessel-Lo start met de herinrichting van zijn inkomzone aan de Eénmeilaan. Deze inkomzone krijgt een nieuw uitzicht met een nieuwe parking, een fietspad en een fietskampeerterrein. De firma Krinkels zal dit najaar beginnen aan de uitvoering. Tegen de paasvakantie van 2019 gaat de inkomzone open voor het publiek. Het totaalbudget van dit project bedraagt zo’n 900.000 euro. De stad Leuven subsidieert hiervan 120.000 euro voor de aanleg van het fietskampeerterrein.

Steeds meer vraag naar fietskamperen
Op 10 jaar tijd is er een toename van 66% van het aantal fietskampeerreizen. Hiermee is het fietskamperen één van de snelst groeiende vormen van kampeertoerisme in Vlaanderen. Ook het verblijfstoerisme in Leuven zit in de lift. Bezoekers kunnen in de stad terecht in diverse types logies, van hotel tot BnB, van gastenkamers en hostels tot vakantiewoning. Fietskampeerterreinen ontbreken evenwel op het stedelijke grondgebied en ook in de omgeving van Leuven zijn dergelijke plaatsen zeldzaam.

Om te voldoen aan de vraag naar logiesmogelijkheid voor fietskampeertoeristen zetten de provincie Vlaams-Brabant en de stad Leuven het licht op groen voor de aanleg van een nieuw fietskampeerterrein. Gelegen aan het Provinciaal Domein Kessel-Lo zal het terrein plaats en faciliteiten bieden voor deze specifieke doelgroep toeristen. Het Provinciedomein Kessel-Lo is dan ook een interessante locatie. Het domein ligt in een rustige omgeving, maar toch in de onmiddellijke nabijheid van de toeristische bezienswaardigheden van Leuven. Alles is gemakkelijk bereikbaar met de fiets, en de latere aanleg van de F24geeft dit fietskampeerterrein een groter bereik.

8 kampeerplaatsen
Op het fietskampeerterrein van Kessel-Lo komen er 8 plaatsen en de nodige nutsvoorzieningen, zoals elektriciteit, water en toiletten.

De rijzone van het terrein wordt aangelegd met waterdoorlatende betonklinkers. Er komt ook een aparte toegangspoort met een informatiebord.
Er is ook een grote fietskampeernood rond Leuven, maar niemand vind dat belangrijk genoeg om er iets aan te doen.

Katjeswilgenlaan revisited (2)

Vandaag al kreeg ik antwoord. Mooi.
Geachte heer Daems,

Wij danken u voor het aankaarten van de problemen voor de fietsgebruikers op het provinciedomein
Het is zeker nuttig dat u deze informatie overmaakt zodat deze naar de toekomst toe kan meegenomen worden.
Zulke gebruikersinformatie is immers uitermate belangrijk om onze recreatievoorzieningen te kunnen verbeteren.

De provincie zet zich al jaren gestaag in voor een verduurzaming van de mobiliteit in de regio. Ze gaat daar 100% voor.
Di vraagt wel een inspanning op verschillende beleidsdomeinen.
De provincie probeert een evenwichtige en efficiënte verdeling van haar inspanningen op dit vlak te doen.
Alle onze middelen op dit vlak inzetten op onze recreatievoorzieningen is daarom niet mogelijk gebleken.
De verbeteringen voor de fietser op onze provinciedomeinen worden wel gestaag doorgevoerd maar maken deel uit van een investeringsprogramma dat over meerder jaren gespreid is.
In één keer alle problemen oplossen is ook voor de provincie niet altijd mogelijk.

Tien jaar geleden werd u ontvangen door onze diensten en werden de plannen van het toen te vernieuwen fietspad ‘Beemdenpad’ aan u voorgelegd.
Dat is inmiddels gerealiseerd: een 3 meter breed pad, dat de mogelijkheid biedt tot het kruisen van in twee richtingen, werd in asfalt (biedt meer comfort dan het dolomiet dan voordien) aangelegd.
De stad Leuven zorgde voor verlichting.

Het klopt inderdaad dat de ingang aan de Katjeswilgenlaan niet met elke fietskar kan genomen worden.
Er zijn echter andere ingangen, waar elke fietskar vlot binnen kan en bovendien kan gestald worden:
- parking 2, Beemdenstraat
- parking 3, Holsbeeksesteenweg

Binnenkort start de heraanleg van de inkomzone Eénmeilaan op het programma. Daar wordt voor fietsers het volgende gerealiseerd:
- Een fietsverbinding tussen de Eénmeilaan en de Domeinstraat: fietspad in asfalt, 3 meter breed
- Vlotte toegang voor alle fietskarren, kortbij de Grote Speeltuin. Een verbetering voor wie momenteel de toegang aan de Katjeswilgenlaan gebruikt

De fietsbeugels daar werden de afgelopen winter in eigen beheer geplaatst.
Opdat bezoekers hun fiets daar en niet in de Grote Speeltuin zouden stallen.

Waar we de inkomzones heraangelegd hebben, is er dus al een verbetering.
In een volgend project, voorzien in de volgende legislatuur, kan ook de inkomzone aan de Katjeswilgenlaan, met verbetering van de toegang aangepakt worden.
Toch deze bemerkingen:
- directheid, één van de succesfactoren om mensen op de fiets te krijgen, is voor de provincie nog een moeilijk begrip. Je moet als fietser maar rondrijden.
- dat een fiets geen auto is die je aan de rand achterlaat en dan te voet verder gaat, is voor de provincie nog een moeilijk begrip. Fietsers gebruiken hun voertuig als boodschappenkarretje of buggy, die laat je toch ook niet aan de rand van de stad achter wanneer je gaat winkelen? Ook al is er een stalling voorzien.

donderdag, juni 21, 2018

Tweede fiets

Ik beschreef de stallingsnoden in het station van Leuven al eens eerder:
Moest het vertrek- en aankomstpatroon vlak zijn, en helemaal in evenwicht, dan hadden we maar stallingen voor 5000 fietsen nodig. Dagstallers en nachtstallers zouden elkaar mooi afwisselen. Maar bovenstaande grafiek geeft duidelijk aan dat er twee pieken zijn, en dus ook capaciteitsproblemen:
- De ochtendlijke opstapper moet zijn fiets proberen te plaatsen in een stalling die nog vol staat met fietsen van nachtstallers die nog op de trein naar Leuven zitten.
- De avondlijke opstapper moet zijn fiets proberen te plaatsen in een stalling die nog vol staat met fietsen van dagstallers die ook nog op de trein naar Leuven zitten.
Vandaag zie ik dit bevestigd in een Nederlands onderzoek:
Belangrijk om te beseffen is, zegt het KiM, dat de fietsen op de stations dichtbij huis over het algemeen eerder arriveren (begin van de ochtendspits) dan dat de tweede fiets vertrekt (eind van de ochtendspits). Aan het eind van de dag is dit gespiegeld. “Op deze momenten is er dus een overlap en is het beroep op de beschikbare stallingscapaciteit het grootst”, staat in het rapport.


woensdag, juni 20, 2018

Verdringing (1) - Fietsvak

In het circulatieplan van Leuven is onvoldoende plaats voor fietsers gegarandeerd. Ik illustreer dit met een voorbeeld.

Op de hoek van de Tervuursestraat en de Heilige Geeststraat stond er al jaar en dag een fietsenrek op de rijbaan. In 2009 waren dat nog twee rekken van wielplooiers met beugels er tussen om je fiets aan vast te maken.


Wie op Google Streetview inzoomt ziet dat het één rek voor 6 fietsen en één rek voor 4 fietsen waren. Dat zie je ook terug op de volkstelling uit 2011:
Sinds Leuven zelf een plooimachine kocht voor buizen werden al die rekken vervangen door verankerde beugels: deze zie je in 2013. Er waren 8 leunbeugels, dus plaats voor 16 fietsen. We gaan er op vooruit.


De beugels werd in 2015 weggenomen omdat de twee huizen er achter werden afgebroken en vervangen door een appartement. Dit is de situatie sindsdien:


Uiteindelijk resultaat: geen plaats meer voor fietsers, en één autoparkeerplaats er bij! De auto heeft hier en stoemelings 16 fietsers verdrongen.

Eerste blunder: wanneer fietsenrekken / een fietsvak tijdelijk moet verdwijnen omwille van bouwwerken, moet dat ook tijdelijk blijven en niet permanent. Aanbeveling: fietsrekken / fietsvakken niet afschaffen in dergelijk geval, maar wel opschuiven door een andere autoparkeerplaats tijdelijk aks fietsvak in te richten. Nadien kunnen de rekken dan terug op hun oorspronkelijk plaats komen.

Tweede blunder: volgens de wegcode mogen fietsen niet op de rijbaan geplaatst worden, dus al meer dan tien jaar staan fietsers hier illegaal (zoals op meer plaatsen in Leuven, kennis van de wetgeving is niet het sterkste punt van dit stadsbestuur). Er moet dus een vak geschilderd worden op de rijbaan volgens artikel 77.5 van de wegcode, en daar moet een bord E9a met onderbord M1 of M20 erbij opdat fietsen hier legaal mogen staan. (Wanneer er geen vak wordt geschilderd, is het bord dat het stallen van fietsen op de rijbaan toelaat geldig tot aan het eerstvolgende kruispunt. Zo werkt de wet, en zijn al de auto's dus in overtreding).

Maandag stonden ze de fietsen nog altijd te wachten op hun verdwenen fietsrbeugels.


Met het circulatieplan werden de aanvullende reglementen per straat vernieuwd: voorrang, parkeren, zebrapaden, enkelrichting werd opnieuw vastgelegd. In het aanvullend reglement van de H.Geeststraat is echter geen enkel parkeervak voor fietsers beschreven, en dat is geen uitzondering.

Conclusie: het reglementair stallen van fietsen is echt het allerlaatste waar dit stadsbestuur en de verkeerspolitie mee willen bezig zijn.

maandag, juni 18, 2018

Katjeswilgenlaan revisited (1)

Geachte gedeputeerden,

Tien jaar geleden geleden kaartte ik de fietsonvriendelijke ingang(en) van het Provinciaal Domein Kessel-lo al aan, vooral voor fietsers die van uit het Noorden komen, dat wil zeggen Wilsele,  Wijgmaal, Herent of verder.

Ingang Katjeswilgenlaan, Kessel-Lo

Ik heb dit al eens eerder aangekaart, maar tevergeefs.

Enerzijds zijn fietsers de oplossing om mobiliteit klimaatneutraal te kleuren en wordt er volop geïnvesteerd in fietsroutes en fietssnelwegen, zoals de F24 die het provinciaal domein bijna raakt, en
anderzijds zijn fietsers baarlijke duivels die verantwoordelijk zijn voor alle verkeersdoden in de provincie, en dus ook in het provinciaal domein waar ze geweerd moeten worden.

Vorig weekend hebben we helaas weer last gehad van deze schizofrene houding van de provincie ten opzichte van fietsers. Enerzijds plaats men binnen het domein nieuwe fietsrekken om je fiets diefstalveilig aan vast te maken want buiten de poort is er te weinig plaats (omdat alles autoparking is en de beschikbare plaats na drie fietsen op), ...

buiten aan de ingang Katjeswilgenlaan, Kessel-Lo
nieuwe fietsenrekken binnen aan ingang Katjeswilgenlaan, Kessel-Lo

... maar anderzijds blijft je fietskar vast steken in de poortconstructie. Gelukkig waren er behulpzame mensen om de fietskar op te heffen zodat ze kon passeren. Zij hadden hun handen vrij want ze waren met de auto gekomen.

Klemzittende fietskar aan ingangKatjeswilgenlaan, Kessel-Lo

Steeds meer stedelijke bewoners kiezen om zonder auto te leven, en hebben fietskarren en bakfietsen om kinderen en hebben en houwen te vervoeren.

Wie met de auto komt, kan aan elke ingang parkeren en vervolgens het domein binnenstappen.
Wie met de fietskar of bakfiets komt, wordt verwacht even rond te rijden tot aan de Beemdenstraat, en dan binnen het domein kilometers te stappen met de fiets aan de hand tot aan de speeltuin. Want veel fietsers hebben geen buggy mee omdat de fiets, fietskar of bakfiets dienst doet als buggy.

Een maatregel om het fietsgebruik te promoten is om voor voetgangers en fietsers de kortste weg te garanderen. Bij Copenhagenize.com illustreren ze dat als volgt:


Kan de provincie eens voor 100% voor de fiets gaan?

zaterdag, juni 09, 2018

Melding

Ergens bij de stadsdiensten begint het te dagen dat haaientanden pas reglementair zijn wanneer er een voorrangsbord staat. Dat is snel, het staat nog maar sinds 1975 in het verkeersreglement:
76.2. Een dwarsstreep gevormd door witte driehoeken, duidt de plaats aan waar de bestuurders, zo nodig, moeten stoppen om voorrang te verlenen ingevolge een verkeersbord B1.
De voorrang wordt geregeld door het verkeersbord, en niet door de haaientanden die maar een indicatie zijn van de plaats waar je zo nodig moet stoppen.

Dus nu worden er paaltjes met omgekeerde driehoeken geplaatst aan rondpunten waar vroeger al haaientanden werden geschilderd maar waar nog geen verkeersbord bij stond.

Hmmm, ik reed er gelukkig net niet tegen met de fietskar

Eén Meilaan, Kessel-Lo
Kesseldallaan, Kessel-Lo
Het Vademecum vermeld ook nog:
Bij de plaatsing van palen (verlichting, verkeersborden, parkeermeters…) langs fietspaden dient dus de nodige omzichtigheid in acht genomen te worden. Het is ook niet de bedoeling het probleem te verschuiven naar voetpaden. Bij plaatsgebrek wordt best geopteerd voor andere oplossingen (b.v. uitkraging, ophanging aan gevels…).
Vermits éénzijdige ongevallen voornamelijk door slechte infrastructuur (onvlakheid en paaltjes) worden veroorzaakt zou dit toch wel een aandachtspunt mogen zijn.

Vermits het Vademecum Fietsvoorzieningen dateert uit 2002, komt met dezelfde snelheid het besef dat veiligheidsafstanden voor fietsers noodzakelijk zijn pas in 2045! Ik hoop dat ik dat nog mag meemaken.

PS dit is de eerste keer dat ik iets meld sinds het meldpunt fietspaden is opgegaan in het meldpunt wegen.

Update 19-06-2018
Ik was aangenaam verrast dat het paaltje op de eerste foto al verplaatst was naar de grasberm, en dus ook niet op het voetpad in de weg stond.
Het paaltje op de tweede foto staat er nog ongewijzigd.
En ik voeg hier nog een derde foto toe.
Kesseldallaan, Kessel-Lo
Hmmm. Misschien kijken ze tegenwoordig enkel nog op de Lambert-coördinaten van de melding, en moet je elk euvel apart melden.

woensdag, juni 06, 2018

Fietsstraat Ridderstraat

Ik stond erbij en ik keek er naar.

fietsstraat Ridderstraat, Leuven
fietsstraat Ridderstraat, Leuven
fietsstraat Ridderstraat, Leuven
fietsstraat Ridderstraat, Leuven
fietsstraat Ridderstraat, Leuven

maandag, juni 04, 2018

Lichte vracht

In een echte fietsstad moet je ook kunnen verhuizen met de fiets, zoals Eva en Bert in het filmpje hieronder.

In Zweden hebben je bijvoorbeeld Move By Bike. Ze hebben ook fietsbussen, en dan vraag ik me (effe naast de kwestie) af wat er is geworden van het testproject in Leuven met fietsbussen? Dat weet ik (voorlopig) niet.

Mijn indruk is dat onze Leuvense fietskoeriers wel voorzien zijn op transporten van gewone pakjes, maar dat echt verhuizen (nog) niet zo goed gaat. Daar heb je een aangepast voertuigenpark voor nodig, dat misschien ook aan de verhuizenden kan verhuurd worden.

Maar een Longjohn, een moderne bakfiets of een typische aanhangkar: ze zijn niet echt voorzien voor lange vrachten zoals. Soms wordt de lading dan maar dwars vervoerd, wat voor tweewielers tegen de wegcode is:
82.4. Afmetingen.

82.4.1. De maximum breedte van een fiets is vastgesteld op 0,75 meter en deze van een drie- of vierwieler op 2,50 meter.

82.4.2. De breedte, met inbegrip van al de uitstekende delen, van een aanhangwagen getrokken door een fiets mag niet meer bedragen dan 1,00 meter.

82.4.3. De breedte, met inbegrip van al de uitstekende delen, van een aanhangwagen getrokken door een drie- of vierwieler mag niet meer bedragen dan de breedte van het trekkend voertuig.

82.5. De massa van een door een fiets getrokken aanhangwagen mag niet meer bedragen dan 80 kg, lading en passagiers inbegrepen.

Een aanhangwagen met een massa van meer dan 80 kg mag evenwel gebruikt worden wanneer hij beschikt over een remsysteem dat automatisch in werking treedt wanneer de fietser remt.
Gelukkig zijn er oplossingen. Maar welker? Ik zocht even wat op.

De Burley flatbed is de meest bekende flatbed trailer die ook via fietswinkels verkocht wordt.

Het Amerikaanse Surley verkoopt ook een flatbedtrailer, en heeft een dealer in Leuven.

Het Amerikaanse Bikes At Work heeft in grootte aanpasbare flatbed trailers.

Het Canadese Wicycle verkoopt verschillende types trailers, ook voor personenvervoer.

Het Nederlands Busy Bikes verkoopt grotere flatbed trailers.

Het Duitse Carry Freedom heeft ook een flatbed trailer, al is die wat aan de kleine kant.

Het Duitse Hinterher heeft een hele collectie trailers.

Het Duitse Carla Cargo heeft de allergrootste trailer, voorzien van elektromotor en schijfremmen, dus geschikte voor zware vrachten.

En tenslotte hebben we hier in België nog Fietskar XL, waar ik een DIY kit heb besteld, waarover deze zomer meer.

zondag, juni 03, 2018

Fietsafspreekplaats

Toen ik in 2012 met mijn allerliefste op de vernieuwde Rijksweg Zuid in Swalmen fietste, zag ik een nieuw aangelegde verharde "verzamelplaats fiets". In mijn fantasie zag ik hier 's morgens massa's schoolgaande jeugd of collega's afspreken om zo samen verder te fietsen.

Rijksweg Zuid, Swalmen (NL)

Dit is vooral handig omdat je dan als fietser niet ofwel op het fietspad, ofwel in het gras moet staan wachten. Ik zag direct al enkel plaatsen om dit in Leuven te implementeren.

Onder het viaduct in Wilsele bijvoorbeeld


In Wijgmaal aan het Kapelleke bijvoorbeeld


Enzovoorts enzovoorts enzovoorts.

Goede voorstellen zijn welkom.

Tussen Bonheiden en Sint-Katelijne Waver werd dat vorig jaar al realiteit. Helaas won dit geen prijs.

De Remblok, Heiken x Zwarte Leeuwstraat, (C) Gemeente Bonheiden

woensdag, mei 30, 2018

Aardbeiproof

Gisteren ben ik met de kinderen nog eens langs de kant van de weg gestopt op twee bakjes aardbeien te kopen, recht van het veld. Zo vers dat ik nog even heb moeten wachten tot ze geplukt en gewogen waren. Dan ging het verder naar huis, met de aardbeien in de fietsmand vooraan.

Helaas heeft de fietsrit de houdbaarheid van de aardbeien weeral serieus verkort. Bij elke boordsteen wippen de bakjes omhoog en klotsen de aardbeien tegen elkaar, terwijl ik minder dan 10km/u rijd bij het oversteken van zijstraten wegens het begeleiden van een fietsende kleuter.

Hieronder ter illustratie het afgelegde fietstraject van aardbeiboer links naar ons huis rechts, een afstand van 1,34 km. De aardbeien moeten veertien boordstenen van 2 tot 3 cm trotseren, en een spoorwegovergang en twee niveauverschillen van 3cm op de brug.


Volgens de ambtenaren van stad Leuven zijn hoge boordstenen volkomen normaal bij het aanleggen van fietspaden. Het Vademecum fietsvoorzieningen is duidelijk onvoldoende gekend.

Het fietsbeleidsplan verzwijgt boordstenen, die zijn de komende 20 jaar dus geen prioriteit.

Wil het stadsbestuur dan echt dat we voortaan altijd met de auto aardbeien gaan kopen? Of kunnen de fietspaden eindelijk aardbeiproof worden gemaakt?

dinsdag, mei 29, 2018

Smal smaller smal

Het is weer de tijd van het jaar waarin fietsers kunnen merken of de wegbeheerders ook aan hun veiligheid en comfort denken: wordt de ontstuimige begroeiing langs fietspad/fietsweg/fietssnelweg volgens de regels van de kunst gesnoeid?
Want wanneer de veiligheid in het gedrang komt, moeten wegbeheerders zich niet houden aan het bermdecreet, maar mogen ze de bermen over een veiligheidsafstand maaien voor de maaibeurt van juni, en zo dikwijls als nodig is.

In Leuven krijgen sommige fietspaden wel een veiligheidsmaaibeurt, en andere niet. Die wachten dan ook nog altijd op de borstelbeurt om de herfstbladeren te verwijderen die ondertussen bijna volledig vergaan zijn.

Ook wanneer de zichtbaarheid niet in het gedrang komt is het wenselijk de randen te maaien: bij hoog gras (of netels, of struiken, of ...) hebben fietsers de neiging om dit te mijden en in het midden te gaan rijden, waardoor er meer botsingen tussen fietsers gebeuren.

Vooral planten die zeer snel groeien zij niet wenselijk langsheen fietspaden, en dan denk ik weer aan de exotische Duizendknoop familie, die na zes weken groei alweer 2 tot 3 meter hoog staan en na een regenbui lekker gaan overhangen. Enkele recente voorbeelden:

Sachalinse Duizendknoop langs Bergmansbeekweg, Grimbergen
Sachalinse Duizendknoop langs Bergmansbeekweg, Grimbergen
Japanse Duizendknoop langs Lijnloperspad Dijledreef, Wilsele
Japanse Duizendknoop langs Lijnloperspad Dijledreef, Wilsele
Japanse Duizendknoop langs Lijnloperspad, Wilsele

woensdag, mei 23, 2018

Krathufters Rule

Toen ik vorige week eens met mijn boodschappen door het stad fietste voordat ik mijn allerliefsteke ging uithalen na haar werk, meende ik dat het post-peak-fietskrat tijdperk eindelijk was aangebroken omdat ik zo weinig kratfietsen zag staan op straat.

Niet dus. Medefietser Wouter weet waar ze zich verschuilen, samen met een hoop wannabee krat- en mandhufters.
De truc met het mandje hebben ze bij het Fietspunt intussen door. Maar de zone staat intussen wel elke werkdag vol met ‘echte’ buitenmaatse fietsen. Tijd voor een extra groene parkeerstrook?
Fietsenstalling station, (C) Wouter Florizoone
Fietsenstalling station, (C) Wouter Florizoone
Fietsenstalling station, (C) Wouter Florizoone

donderdag, mei 10, 2018

Strail

Voor spoorwegovergangen gebruikt Infrabel tegenwoordig STRAIL om de aansluiting tussen wegdek en rails te maken.

Mooi mooi mooi. Ze hebben zelfs VeloSTRAIL, een nog vlakkere oplossing voor fietsers en andere gebruikers van kleine wieltjes.

Voor fietsers een goede zaak, want in plaats van verzakkende betondallen en houten liggers die om de twee tot drie jaar moeten herlegd worden omdat de hele boel verzakt, wordt er nu gewerkt met asfalt en rubber tegels die worden vastgelegd op een lichte betonnen ondergrond. Bij vriesweer bieden  de rubber tegels ook veel meer grip dan de berijpte houten balken, dat heb ik deze winter zelf kunnen ervaren.

Maar iets zegt mij dat Infrabel nog niet over de juiste know-how beschikt om dit systeem feilloos aan te leggen. Ik verklaar mij nader.

De overgang aan de Barons Descampslaan werd enkel jaren geleden vernieuwd (in 2015 of 2016).

Hieronder zie de situatie voor en na:

Eén opmerking die dadelijk te maken valt: waarom is de overgang aan de linkerkant (op bovenstaande foto) tegelijk niet wat breder gemaakt zodat voetgangers niet op de plaats van de fietsers moeten oversteken? Omdat de ingenieurs van Infrabel niet beter weten, of omdat stad Leuven niet beter weet, of allebei?

Maar afgezien van mogelijk ontwerpfouten zien we dat de bouten die de rubber tegels in lengterichting bij elkaar houden niet correct werden geborgd.

Op twee plaatsen kwam de borgpin al los door het trillen van het trein- en autoverkeer:

spoorwegovergang Baron Descampslaan, Wijgmaal
spoorwegovergang Baron Descampslaan, Wijgmaal

Met als gevolg dat de tegels stilletjes millimeter per millimeter uit elkaar schuiven. Gelukkig voorlopig aan de rechterkant waar er wel plaats is voor voetgangers.

spoorwegovergang Baron Descampslaan, Wijgmaal

Toen de spoorwegovergang aan Wijgmaal station onlangs werd vernieuwd, heb ik tegen de infrabelmannen die de aanleg daar met de waterpas aan het controleren waren gemeld dat deze bouten loszaten, en ze zouden er zeker naar laten kijken.

Zouden ze wachten tot er eerst een fietswiel in de gleuf blijft steken en er een fietser spectaculair over kop gaat?

maandag, april 16, 2018

Bedreigde fietspaden (7)

"Een nieuwe lente en een nieuw geluid." schreef Herman Gorter al eind 19de eeuw. Sinds diezelfde eeuw blijft de Japanse Duizendknoop zich alsmaar uitbreiden in Europa.

Na het maaien eind vorig jaar leek alles weg, maar nu komen de scheuten aan de rand van het fietspad weer omhoog.

Lijnloperspad, Wilsele
Lijnloperspad, Wilsele

Over enkele weken hebben de fietsers hier weer last van.

zondag, april 15, 2018

Louis heeft m'ne velo gerefugeerd

Na een verdere afwerking van de Refugehof /Janseniushof werd het tijd om nog eens te gaan kijken naar de nieuwe verbinding met het Damiaanplein die al zo lang op plannen wordt ingetekend.

Ik herhaal ter situering hieronder nog even de kaartjes uit het Ruimtelijk Structuurplan Leuven versie 2004, en enkele BPA/RUP's.

De bewoning / infrastructuur in dit gebied wordt beschreven in het BPA Redingenhof en het RUP Janseniussite (respectievelijk rechtsboven, onder, linksboven).

De missing links ten opzichte van de BPA/RUP plannen:

Het fietsroutenetwerk ten opzichte van de BPA/RUP plannen

Stad Leuven legde een nieuwe brug aan over één Dijlearm conform het fietsbeleidsplan.


Over de andere Dijlearm lag er al jaar en dag een brede vlakke brug.

Nieuwe Dijlebrug, Janseniuspark

En wat is het resultaat?

Een gesloten poort, en een fikse drempel zijn de laatste hinderpalen.

Poort tussen Janseniushof en Brandgang


Het blijft een mooi voorbeeld van WTF-infrastructuur.

maandag, maart 19, 2018

Ongelijkheid

Ik dacht onlangs een foutje in de verkeerswetgeving te hebben gevonden: In het KB betreffende de graden van verkeersovertredingen staan andere afstanden vermeld dan in het verkeersreglement.

Koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer
Artikel 2 19°:
Het is verboden een voertuig te laten stilstaan of te laten parkeren op elke plaats waar het duidelijk een gevaar zou kunnen betekenen voor de andere weggebruikers of waar het hun onnodig zou kunnen hinderen, inzonderheid :
  • op de fietspaden en op minder dan 3 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
  • op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 3 meter vóór deze oversteekplaatsen

1 DECEMBER 1975. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
Artikel 24. Stilstaan- en parkeerverbod
2° op de fietspaden en op minder dan 5 meter van de plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden;
4° op de oversteekplaatsen voor voetgangers, op de oversteekplaatsen voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen en op de rijbaan op minder dan 5 meter voor deze oversteekplaatsen;

Maar dat is blijkbaar al lang gekend, zo wist men mij bij VIAS te vertellen:
Geachte Heer Daems

Dat is inderdaad een gekende fout, ook in de officiële tekst. De oplossing staat in artikel 1 van het KB tot aanwijzing van de overtredingen per graad:

Wanneer de bepalingen van dit besluit afwijken van de artikelen van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg waarnaar verwezen wordt, dan gelden de bepalingen van dit besluit.

Men moet dus 5 m vrij laten, maar er kan pas geverbaliseerd worden als er minder dan 3 m is vrij gelaten.
Ruikt dat niet een beetje naar favoritisme?

maandag, februari 26, 2018

Leuven Fietsstad (1)

De fietssnelweg Leuven-Brussel, sinds kort F3 genaamd, heeft nog vele tekortkomingen.

Daar wordt aan gewerkt, al gaat dat heel traag.

Voor sommige mankementen zal er pas over 50 jaar budget zijn om ze weg te werken, dat zal ik helaas niet meer meemaken.

Toch vindt een stad als Leuven het nodig om fietsers bijkomende hindernissen op te leggen.
Ik las vorige vorige week iets over een paaltje op Facebook.

F3 ter hoogte van Ferdinand Perdieusstraat, Wilsele
F3 ter hoogte van Ferdinand Perdieusstraat, Wilsele

Is er in Leuven dan niemand op de hoogte van de Vlaamse dienstorder MOW/AWV/2015/6? Of de betreffende pagina van het Fietsberaad? En dat een stad als Leuven dit evengoed kan toepassen zonder elke keer het warm water te willen uitvinden?

Indien er gevaar is van gemotoriseerd verkeer dan moeten er paaltjes staan in de Ferdinand Perdieusstraat, en niet op de F3. Er moeten ook helemaal geen ijzeren platen ingewerkt zijn op de F3 waar stommeriken of grapjassen paaltjes op kunnen vastzetten.

Het paaltje komt oorspronkelijk van de toegang tot het kerkhof er naast, ik vermoed tijdelijk verwijderd en door een grapjas op de verkeerde plaats teruggezet.

Begraafplaats Sint-Martinus, Wilsele

Alhoewel. Omdat er vandaag al berichten zijn dat er reflectoren op werden geplaatst, vrees ik dat het geen studentengrap meer is.